I veckans inlägg inleder vi en återkommande serie där vi presenterar de människor som på något sätt arbetar med de frågor som bloggen tar upp. Först ut är Iris Rehnström som arbetar som miljö- och hållbarhetsstrateg på Skånetrafiken.

Vad gör en miljö- och hållbarhetsstrateg?

– Jag har ansvar för att driva miljö- och hållbarhetsarbetet mot de mål som politikerna har satt upp. Vårt viktigaste mål är en helt fossilbränslefri kollektivtrafik år 2020. Som delmål har vi en fossilfri stadstrafik år 2015 och regiontrafik år 2018. Sedan har vi formulerat egna etappmål på 70 procent andel förnybar energi 2015 och 100 procent 2018. För att åstadkomma detta jobbar jag med upphandlingskrav men även med att hitta effektiva processer för att följa upp våra miljö- och hållbarhetskrav. Bortsett från klimatneutralitet arbetar vi också för att minska annan miljöpåverkan såsom utsläpp av kväveoxider, partiklar och buller samt för en ökad energieffektivitet.

– Jag driver och utvecklar vårt miljöledningssystem, ser till att vi klarar kraven för vår miljömärkning Bra Miljöval och arbetar med hållbarhetskommunikation och varumärkesbyggande mot kund.

– I våra upphandlingar ställer vi bortsett från miljökrav även krav på mänskliga rättigheter och grundläggande rättigheter i arbetslivet som är speciellt relevant när vi köper produkter eller komponenter från utvecklingsländer.

Vad är tjusningen med att jobba med just kollektivtrafik?

– Kollektivtrafik är världens bästa produkt som har en viktig samhällsbyggande funktion. Genom att göra sitt jobb så bra som möjligt varje dag gör vi skillnad och skapar samhällsnytta. Detta är en stor drivkraft för mig personligen och gör det lättare att kliva upp klockan sex en måndagsmorgon mitt i vintern för att gå till jobbet.

Vilka utmaningar står Skånetrafiken inför under den närmaste framtiden?

– Vi skall leverera en effektiv kollektivtrafik som ger Skånes invånare världens bästa reseupplevelse. Vi transporterar inte bara personer från A till B. Det är viktigt att se kundernas hela resebehov och vill vi vinna över bilen så måste vi erbjuda mer än bara en resa. Kringtjänster som gör livet lättare för människor är viktiga. Allt detta skall vi åstadkomma med minimal miljöpåverkan. Där har vi en hel del arbete framför oss så men utmaningar är spännande och motiverande om man adresserar dem på rätt sätt.

Vilka spännande projekt arbetas det med just nu för att kunna uppnå målen?

– Just nu jobbar vi med att säkerställa att stadstrafiken kan bli fossilfri 2015 samt med ett nytt kommunikationskoncept för miljö- och hållbarhetsbudskap till våra kunder och potentiella kunder. Vi skall bygga det hållbara varumärket. Miljöinformationen i vår Reseplanerare skall förbättras och breddas. Vi vill även bygga in information om resans hälsonytta i former av ökad motion med inslag av gång och cykel. Även vår redovisning av nyckeltal skall vidareutvecklas och i större utsträckning omfattar berättelser från våra trafikföretag.

Vill vi vinna över bilen måste vi erbjuda mer än bara en resa

Relaterat

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *