Skånetrafiken får högst betyg!

Skånetrafiken får höga betyg av besökarna och är bäst i sin bransch. Det visar en oberoende undersökning av hemsidan av E-space Communication AB. Jämförelser har gjorts mellan Skånetrafiken och andra trafikbolags hemsidor. I undersökningen ingår över 10 000 kunder som svarat på en enkät.

Skånetrafiken  får högre betyg för grafik, struktur, information, användarvänlighet och förväntningar jämfört med de andra trafikbolagen. Snittbetyget är 3,68 av 5 poäng jämfört med branschbetyget som är 3,33 i snitt.

I jämförelsen ingår bland annat Blekingetrafiken, Jönköpings Länstrafik, Karlstadsbuss, Rejseplanen, UL – kollektivtrafiken i Uppsala län, Västtrafik , VL, Västmanland och ÖstgötaTrafiken.

– Det känns fantastiskt att Skånetrafiken blev bäst i branschen! Viktigast är att vi har använt tidigare webbundersökningar och tagit del av kundernas önskemål i utvecklingen, säger Lisa Nilsson-Ödlund, verksamhetsutvecklare på Skånetrafiken.

Målgruppen som Skånetrafiken har ställer stora krav på hemsidan. Undersökningen visar att de högskoleutbildade och vana internetanvändarna är överrepresenterade, i jämförelse med andra aktörer i trafikbranschen. Det är just de grupperna som brukar ställa högre krav på hemsidorna. De förväntar sig en viss standard för design, struktur, funktionalitet och informationsnivå.

Undersökningen är resultatet av mätningar som gjorts från den 23 juni till och med den 30 september. De flesta hittar vad de söker inom de mest eftersökta områdena. De är ”Söka resa”, tidtabeller, pris, kolla saldo och ladda kort via E-tjänster.

Det stora önskemålet från besökarna är att det inte ska ta upp till 24 timmar att ladda Jojo-kort. Här finns en hel del irritation. Andra viktiga förslag finns från kunderna är att se över hur, var och när priser ska presenteras och att ha synligare kartor. Den här feedbacken är viktigt i det fortsatta arbetet med att förbättra Skånetrafiken.

Över 40 000 öppna svar har lämnats av kunderna som svarat på undersökningen direkt på hemsidan i Pop up-fönster.

Många kunder på Skånetrafiken är ambassadörer och förstärker varumärket. 41 procent i undersökningen kan aktivt tänka sig att rekommendera hemsidan till en vän eller kollega och ger högsta betyg, siffran tio av tio. En fjärdedel är allmänt positiva till Skånetrafiken.

Uppdatering av avgångsskyltar på Trelleborg C

Den 12 december invigs Trelleborg C och dagen efter kan den som vill ta Pågatåget till eller från Trelleborg. En sak som har gjorts om till invigningen är skyltningen för avgångar på stationen. Där är vi i färd med att omdesigna våra nuvarande layouter och första releasen kommer till största del att handla om en rent visuell omdesign.

Avgångsskyltarna kommer att få ett ansiktslyft där vi å ena sidan lyfter fram Skånetrafikens varumärke med rätt profilfärger och mer optimal typografi och å andra sidan gör skyltarna mer kontextanpassade. Det vill säga anpassade efter var de står och vilka fordonsslag som visas, allt för att göra de mer användarvänliga för resenären. Tanken är att i ett längre perspektiv applicera den nya designen på alla Skånetrafikens stationer och hållplatser.

Här ett konceptexempel på hållplatsspecifik avgångsskylt för stadsbuss

Kan det här vara ett sätt att göra informationen på stationer och hållplatser mer användarvänlig?

Du har väl inte missat Autoladda?

Sedan lanseringen av vår nya sajt i maj har vi även erbjudit tjänsten Autoladda som vi ett tidigare blogginlägg utsåg till ”vår första webbtjänst värd namnet”.

Tjänsten går i korthet ut på att ni resenärer själva kan aktivera en ny period på era Jojo-kort när den gamla har gått ut genom att blippa kortet på bussen, på en stolpe på perrongen eller i en biljettautomat.

Hittills har tusentals pendlare anslutit sig till tjänsten och fler och fler gör det varje vecka. Men detta gör inte att i ligger på latsidan utan arbetet med tjänsten fortsätter bland annat för att man ska kunna använda Autoladda även för resor utanför Skåne till övriga sydlän och till Danmark.

Har du anslutit dig till Autoladda? Och vad tycker du i så fall?

Vad ska framtidens app innehålla?

Under vecka 37 gör studenter från Newton Yrkeshögskola i Malmö intervjuer på tåg och bussar i Skåne. Studenterna läser en tvåårig utbildning till kravanalytiker och undersöker vilka behov framtidens resenärer har.

– Vi hinner bara prata med några få av alla de som använder Skånetrafiken. Att samtidigt genomföra en enkät som sprids via Skånetrafikens egna kanaler gör att vi har en möjlighet att få in fler synpunkter och det gör i sin tur att vi har en bättre grund att dra våra analyser från, säger en av studenterna.

Deras uppdrag är att lämna en rekommendation till oss på funktioner som bör finnas med i en framtida app.

Nu är Stadsbiljetten lanserad!

I förra veckan kom äntligen vår nya app Stadsbiljetten ut och finns att ladda ner via App Store och Google Play. Appen är gjord tillsammans med utvecklaren Softhouse och vi har tidigare berättat om tankarna bakom appen här.

Vi är självklart väldigt nöjda med appen men vi vet också att vi troligen kommer att få in värdefull feedback som vi tar med oss i den fortsatta utvecklingen. Kanske har ni bloggläsare några synpunkter?

Det som också väntar framöver är att en upphandling av betaltjänstleverantör till våra appar ska bli klar och att vi efter det även ska kunna erbjuda faktura som betalsätt i Stadsbiljetten. Dessutom finns det planer på att översätta appen till fler språk förutom svenska och engelska.

Design Challenge: frog

Nu är det dags att presentera det tredje bidraget i vår utmaning Design Challenge där tre designbyråer fick ta fram koncept för hur man kan skapa en riktigt bra reseupplevelse med mobilen.

Sist ut är den internationella byrån frog som har kontor i bland annat San Francisco, Singapore och London. De representerades av Christoph Rauscher och Nelan Schwartz från Münchenkontoret som i sin presentation valde att utgå från att enkelhet är en central framgångsfaktor.

En av utgångspunkterna var något som en kollega på Skånetrafiken sagt, ”vi har 250 000 resenärer varje dag. Om alla dom är frustrerade i en minut blir det en väldig massa frustration”.

Christoph och Nelan tog även fasta på fem grundprinciper som är viktiga för användarupplevelsen. Tjänsten måste skapa tillit, vara en guide, skapa en känsla av kontroll, vara smart och vara uppkopplad. Och de idéer de hade tagit fram gick i linje med just de här faktorerna, oavsett om det var riktat till pendlaren eller den ovane resenären.

Överblick över kapaciteten

Hur mycket folk är det på min buss eller mitt tåg? Och kommer jag att kunna komma på med min barnvagn? De här frågorna kan resenärerna få svar på i förväg i frogs koncept.

Får man veta det här i förväg kan man göra sina val utefter den informationen vilket skapar en positiv användarupplevelse. Till exempel kan man visa hur många passagerare det är på bussen genom att indikera detta i användarens app som i exemplet till höger. Det hela blir möjligt genom passagerardata i realtid.

Få hjälp att välja rätt frog

Vilket tåg ska jag ta? Är det här verkligen rätt buss? Alla har vi nog upplevt den känslan i kollektivtrafiken. Den lösning som frog har tagit fram är att använda sig av förstärkt verklighet eller ”augmented reality” som det kallas på engelska.

Helt enkelt genom att låta mobilen hjälpa resenären och indikera vilket tåg eller buss som är rätt för just dennes resa.

Den sista biten

Alla har vi nog någon gång kommit till en station och inte vetat hur vi ska gå för att komma till vårt slutmål. Vilken uppgång ska jag välja? Ska jag korsa gatan direkt?

För att slippa plocka upp en annan kartapp löser frog problemet genom att bygga in hjälpen i reseappen. De går till och med så långt att de föreslår att man ska få hjälp med vilket våningsplan du ska till.

Det hela tänker de sig lösa genom strategiskt placerade beacons, wi-fi-triangulering och arkitektritningar. Tänk att aldrig behöva oroa sig över att inte hitta rätt!

Design Challenge: Ustwo

Nu är det dags att presentera det andra av de tre bidragen i vår utmaning Design Challenge där tre designbyråer fick ta fram koncept för hur man kan skapa en riktigt bra reseupplevelse med mobilen.

Den digitala produktstudion Ustwo har ett kontor i Malmö men finns även i bland annat London och Sydney. På plats för att representera byrån var Martina Gobec, Johan Jonsson och Mikkel Fredborg. I sitt bidrag har de tagit fasta på mobilen och tagit fram en prototyp på en app gjord för att ge användaren överblick och guidning. I fokus för prototypen var den tillfällige resenären och ambitionen var att skapa tillit, inspiration och smart resande.

En bra överblick

I Ustwos prototyp får användaren på ett tydligt sätt se sin resa både på en karta och med varje trafikslag. På så vis känner man sig trygg även om man är ovan. Under resans gång får man följa sin position genom kartan och kan på så sätt vara förberedd på sina byten.

Få hjälp att gå rätt

En ständigt återkommande problem är hur man som ovan resenär ska veta hur man ska gå på en stor station eller hållplats. Varifrån går bussen jag ska byta till? Vilket håll ska jag gå åt? Det här har Ustwo löst genom att använda sig av förstärkt verklighet eller ”augmented reality” som det kallas på engelska.

Helt enkelt en möjlighet att genom att få upp en bild av platsen du befinner dig på i appen och genom att röra dig med appen framför dig få upp markeringar för till exempel var din hållplats ligger.

En central tanke är dock att informationen ska vara progressiv och inte vara något som upplevs som överväldigande. Du får själv välja om du vill ha mer information presenterad.

Var säker på att du gått på rätt buss eller tåg

Ibland kan man vara osäker på om man hamnat rätt. Kanske ser man ingen skylt eller så är det något annat som gör dig osäker. Med Ustwos prototyp behöver du aldrig oroa dig. Istället får du upp en notifiering om du är på fel fordon. Du får även veta om du är på rätt buss eller tåg, allt för att slippa oroa dig det minsta under resans gång.

Hitta underhållning eller mervärde

Ustwo tog sin prototyp ett steg längre från att bara handla om resan till att även blanda in element under resans gång. Till exempel genom att det går att läsa mer om kända platser längs vägen.

Design Challenge: inUse

Nu är det dags att presentera det första av de tre bidragen i vår utmaning Design Challenge där tre designbyråer fick ta fram koncept för hur man kan skapa en riktigt bra reseupplevelse med mobilen.

Sverigebaserade inUse representerades av David de Léon och Shadi Almviken och valde att dela upp sina ”designfrön” på nio friktionspunkter som kan uppkomma under en resa i kollektivtrafiken. Kring varje punkt hade man tagit fram idéer och skisser på hur mobilen kan vara ett stöd. De hade dessutom kommit fram till att en bra app måste vara enkel, meningsfull, flexibel, tillförlitlig och transparent. Här nedan visar vi ett par av deras idéer och skisser.

Att få överblick

Innan man reser vill man ofta få en ordentlig överblick över alternativen innan man gör sitt val. Lösningen som inUse skissat fram är en mer sammanfattande version av ”Sök resa”.

Istället för att bara få en lista över vilka tider man till exempel kan resa mellan Kävlinge och Lund som i exemplet till höger får man också en sammanfattning över hur man kan åka till sitt resmål och när sista turen går, helt enkelt ett sökresultat som blir mer som en tidtabell och får resenären att känna sig säker.

På väg

Ibland är en del av resan okänd och då måste man hitta rätt väg på något sätt. Hur lång tid tar det? Vilken väg ska jag gå? Måste jag skynda mig eller kan jag ta det lugnt? Det är frågor som resenären då kan ställa sig.

Lösningen från inUse är att dela upp sträckan man ska resa i etapper vilket stämmer överens med mycket aktuell forskning. I skissen till höger ser man dels sin resväg på en karta och dels presenteras varje delsträcka med ett ”kort” över i skärmen där man får tydlig info om vilka marginaler man har och vad man ska göra.

Nästa steg visas som ett ”kort” längst ner. På det här sättet är man hela tiden trygg över vad man ska göra och får veta om det är bråttom eller gott om tid. Dessutom slipper man växla till en karttjänst som till exempel Google Maps för att få en överblick över var man befinner sig, allt finns samlat i appen.

Att gå på rätt

Vilket tåg eller buss ska jag med? Varifrån går den och hur hittar jag dit? Det här är vanliga frågor som en resenär kan ställa sig när man reser på en okänd sträcka. En karta kan hjälpa till viss del men ofta är de inte helt lätta att orientera sig genom.

Lösningen som inUse har tagit fram är en livekarta. Helt enkelt en karta där fordon och annat rör på sig och det går att spola fram i tiden för att se vad som kommer att hända. På så sätt hjälper man resenären att se till exempel vilken buss hen ska med.

Att betala

Tänk att slippa oroa dig för att komma ihåg att betala för din resa? Eller att du aldrig ska behöva betala mer än för vad du verkligen reser för. Med hjälp av GPS definieras resan som den sträcka som resenären rör sig parallellt med tåget eller bussen. Betalningen påbörjas automatiskt när man går på och avslutas automatiskt när man går av. Dessutom kan man strunta att ta betalt för resor som är försenade och hela flödet med resegarantiärenden försvinner.

Att stråla samman

En lite mer otippad men ändå smart lösning som inUse hade spånat på var möjligheten att med hjälp av appen kunna planera till exempel en after work med flera personer. Vi vet alla att det kan vara svårt att komma överens om man är flera stycken och befinner sig på olika ställen.

I det här exemplet skickar systemet en inbjudan och räknar ut den bästa platsen att mötas på baserat på var alla som har tackat ja befinner sig. Deltagarna får sedan sina resrutter och kan se var de andra befinner sig på resan.

Nu har byråerna presenterat sina idéer för Design Challenge

Under torsdagen träffade vi designföretagen UsTwo, frog och inUse på Media Evolution City för att de skulle presentera sina bidrag till vår utmaning Design Challenge.

Uppdraget var att ta fram förslag på designkoncept och idéer för hur man kan skapa en riktigt bra reseupplevelse med mobilen. Idéer som vi sen ska kunna ta med oss i vårt kommande utvecklingsarbete.

Under presentationen fick vi bland annat se en prototyp på en app med ett helt nytt tänk för hur resan ska visas tydligt för resenären samt olika idéer för hur mobilens kamera kan hjälpa resenären att hitta rätt perrong, buss eller annat.

Idéerna kommer vi att presentera framöver här i bloggen så håll utkik efter massor med spännande läsning!

Skånetrafiken utmanar till Design Challenge – en resa in i framtiden

Skånetrafiken bjuder in tre innovativa och etablerade designföretag till utmaningen ”den okända resan”. Ambitionen är att få in ett antal bra designkoncept och idéer hur man kan skapa en riktigt bra reseupplevelse med mobilen. Resultaten ska sedan kunna ligga till grund för fortsatt utvecklingsarbete.

De tre företagen som antagit utmaningen är UsTwo, frog och InUse.

– Med den här utmaningen hoppas vi kunna få fram en rad goda exempel på lösningar som gör resan enklare, säger Johan Karlberg, affärsutvecklare på Skånetrafiken. ”Den okända resan” handlar om de resor där hela eller delar av resan är okända. Många tror säkert att det är svårt att resa med oss och därför vill vi skapa en reseupplevelse där resenären känner att hen har ”koll på läget”.

De tre inbjudna företagen går nu igång med utmaningen och i slutet av maj presenteras resultatet bland annat här i bloggen.

– Den här utmaningen är ett litet uppdrag till tre byråer som till storlek, profil och erfarenhet skiljer sig lite åt. Det är också en start på Skånetrafikens ”resa” att designa och utveckla lösningar för en upplevelse i världsklass av att resa med kollektivtrafiken, förklarar Johan Karlberg.

Skånetrafikens förhoppning är att utmaningen ska resultera i en bättre förståelse för vilja utmaningar som finns och vad som krävs för att skapa en bättre reseupplevelse för våra resenärer. Givetvis tas även resultaten med i kommande dialoger med resenärerna.

– Vi hoppas att de goda idéer som kommer fram ska ta oss en bra bit på vägen att skapa ett enklare insteg för de som idag väljer bort kollektivtrafiken. Under 2016 planerar vi för en helt ny generation appar där lösningar från den här designutmaningen kan komma att finnas med, avslutar Johan Karlberg.

De deltagande företagen

ustwo

ustwo är en oberoende digital produktstudio som skapar produkter, tjänster och företag som gör en märkbar skillnad i världen. Vi hjälper och jobbar med de största företagen globalt för att skapa kreativa och hållbara digitala lösningar, uppfinner egna produkter samt investerar i gemensamma företag och startups.

Vi är i dagsläget över 200 anställda och representerar nästan 30 nationaliteter globalt, varav drygt 65 anställda och cirka 20 nationaliteter i Malmö.

inUse

Användarupplevelsen är nyckeln till att förändra beteenden med hjälp av digitala lösningar – och därmed också till ökad lönsamhet och långsiktig hållbarhet. Vi på inUse är passionerade experter just på samspelet mellan mänskligt beteende och digital design. Kombinationen är unik, och tillsammans med våra kunder har vi hittills påverkat vardagen för mer än 70 miljoner människor. Och det är bara början

inUse startades 2002, har drygt 75 anställda och kontor i Stockholm, Göteborg och Malmö.

frog

frog är ett världsledande företag inom produktstrategi och design. Det vi skapar löser problem, förutspår framtiden och driver mänskliga upplevelser framåt. Vi är fler än 600 strateger, designforskare, designers och teknologer, och arbetar som konsulter och partners med våra kunder, oberoende av sektor och verksamhet. Vårt huvudkontor ligger i San Francisco, och vi har designstudios i Amsterdam, Austin, Boston, London, Milano, München, New York, Seattle, Shanghai och Singapore.

Här är våra nya informationsfilmer

Vi har tidigare berättat i bloggen om att vi arbetat med att ta fram en serie informationsfilmer om allt från hur man köper biljett till hur man reser med bagage. Till vår hjälp har vi haft reklambyrån Givakt och animationsbyrån Yellow Kid och nu är de sex första filmerna färdiga.

http://www.youtube.com/watch?v=iexU6fiLvn4

Ovan ser ni ett exempel och det är filmen för hur man gör när man ska resa över sundet till Danmark. Samtliga filmer hittar du på vår kanal på Youtube. Tanken är att det här är startskottet för ett arbete där vi i framtiden ska ta fram fler pedagogiska informationsfilmer framöver för att kunna besvara resenärernas frågor.

Har du idéer på fler filmer vi borde ta fram? Lämna gärna en kommentar!

Alla har en åsikt eller en koppling till kollektivtrafiken

Den här veckan bjuder vi på ett fjärde inlägg med en av Skånetrafikens medarbetare. Möt Conny Lundgren som är Teknisk projektledare och bland annat arbetar med våra framtida appar.

Vad gör du i din roll som senior teknisk projektledare?

– Jag har en ganska bred roll som går hela vägen från koncept till genomförande och allt där emellan. Jag ska identifiera koncept, ta fram prototyper och i slutskedet fungera som produktägare. Från ax till limpa kan man säga. Jag jobbar mycket med mobila lösningar och i teamet som ska ta fram framtidens resesystem till år 2020.

Vad har du för bakgrund innan du började på Skånetrafiken?

– Jag kommer närmast från Blackberry där jag jobbat som produktägare. Jag började min bana på Framfab år 2000 som utvecklare och sedan konsult. Min bakgrund är från början mer mot enterpriselösningar och webb men har på senare år blivit mer inriktad mot mobila lösningar.

Vad hade du för relation till kollektivtrafik innan?

– Inte så mycket mer än som kund. Jag har använt kollektivtrafik ganska mycket när jag pendlat åt alla möjliga håll som Helsingborg och Älmhult. Men min kunskap om själva trafiken var ganska begränsad. Det tror jag kan vara en styrka när vi ska utveckla lösningar som finns för att tillföra mervärde till våra kunder.

Vad är tjusningen med att jobba med kollektivtrafik?

– Till skillnad från tidigare när jag har jobbat med mjukvara som skeppats över så gott som hel världen är det här något som påverkar folk i min närhet. Alla har en åsikt eller en koppling till kollektivtrafiken, på gott och ont. Den stora drivkraften är väl att göra det enklare för folk att resa och kunna ge dem bättre information.

Vad skulle du säga är de stora utmaningarna för Skånetrafiken den närmaste tiden?

– Kollektivtrafik är komplext. Det är mycket saker som ska fungera tillsammans. Som jag ser det är den stora utmaningen att förflytta Skånetrafiken till att bli en mer tjänsteorienterad organisation. Vi ska leverera lösningar som är till för våra kunder och som också är testade på just kunder. Och de köp våra kunder ska göra ska vara så enkla att de inte ens behöver vara någon användarupplevelse. Det ska bara fungera. Dessutom är det en utmaning att våra kunder är så olika.

Kan du ge exempel på några spännande projekt som du är involverad i just nu?

– Till exempel är den kommande appen Stadsbiljetten jättespännande, dessutom har vi påbörjat arbetet med nästa generations app som ska ersätta vår nuvarande.

– I närtid invigs också flaggskeppet Trelleborg C i december och där är min grupp involverad för att ta fram olika spännande lösningar och koncept.

Många av de funktioner som visades kommer definitivt att se dagens ljus

Nu är årets Nordic IoT Hackathon i Lund avslutat och efter 50 timmars intensivt arbete var det PSALM från Ryssland som blev det vinnande laget. De tog fram en prototyp för hur resenärer ska kunna lämna feedback om resan, fordonet och annat i realtid. Så här säger Johan Karlberg, projektledare för Framtidens resesystem på Skånetrafiken samt jurymedlem, om tävlingen och vinnarnas idé.

Hur var stämningen på plats under arbetet?

– Det var mycket energi och fokus. Arbetsbord överfulla med skisser, lappar, sladdar, datorer, telefoner och diverse tekniska manicker. Även en hel del kaffemuggar och godis. Jag gissar att socker är bra bränsle om man ska tänka skarpt när man bara sover några timmar på natten för att hinna färdigt.

Var det mycket spännande som kom fram?

– Ja! Tekniken med Minimum Viable Device* fick verkligen bekänna färg. En och annan brist som kan åtgärdas hittades, men det mesta fungerade för de fall som deltagarna jobbade med. Så vi fick se exempel på hur vi kan få in kontinuerlig feedback från våra resenärer eller fordon, hur man kan ”checkas in” på resan automatiskt, sociala spel för de ombord och mycket annat.

Vad kan du säga om det vinnande laget?

– Det vinnande laget, som kommit hit från Ryssland, gick ännu längre än de andra i att använda de olika teknologier som ingick i ”paketet”. De var noggranna med att kolla fakta så långt möjligt för att deras lösning skulle kunna fungera i verkligheten.

Tror du att det är något vi kommer att kunna använda?

– Många av de funktioner som visades kommer definitivt att se dagens ljus. En hel del har vi redan i våra planer på sikt, men det är en helt annan sak att se dem nästan på riktigt. Det stärker uppfattningen att vi är på rätt väg.

Tror du att vi kommer att vara med i fler liknande projekt framöver?

– Det skulle jag tro. Det beror så klart på sammanhanget. Jag tror inte att man ska vänta sig att få in massor med helt nya idéer som vi vill ta vidare. Snarare är det ett bra sätt att testa lösningar som vi tror på och lära sig mer om dem.

Så här löd den juryns motivering:

“An original idea which made use of the technology to create a system that provides all kinds of useful feedback to the providers of public transport, and puts a tool in the hands of the users to be part of giving that feedback. The team made good use of the provided technology and showed great care to create a solution that can be made reality.”

* En enhet med en komplett hård- och mjukvaruarkitektur som är hälften så stor som ett kreditkort. Är en gateway mellan internet och smarta saker.

De här idéerna om framtidens resor ska det hackas om

Som vi tidigare har berättat om här i bloggen går Nordic Internet On Things Hackathon av stapeln i Lund i helgen och Skånetrafiken är en av tävlingens partners. Tio lag ska under 50 timmar komma på lösningar för framtidens smarta transporter och smarta hem. Totalt kom det in drygt 50 anmälningar från över 16 länder och här är de fyra lagen som ska jobba med framtidens resor.

HackLab – Spanien

”Vi vill utveckla förbättringar i Minimum Viable Device-enheten som att ge den sin egen webbserver eller en säker kommunikation mellan sensorer i nätverket och MVD-enheten för att se till att det inte finns någon förorenad data. Säkerheten är viktig att ta hänsyn till när tekniken används på publika platser som stationer och busshållplatser.”

PSALM – Ryssland

”Vi vill ägna vårt projekt till datainsamling för att öka nöjdheten med hos de som reser med kollektivtrafiken och för att kunna garantera trafiksäkerhet och en ständig monitorering av vägförhållanden.”

Seamless Travel Experience – Sverige

”Vi vill göra det lättare för kunderna att betala för sina resor genom att tillhandahålla laddningar i realtid och möjligheten till att spara virituella resekort i mobilen. Vi vill också att resenärer ska kunna se närbelägna busshållplatser och exakt var en specifik buss befinner sig, i realtid.”

Skånetrafiken 2.0 – Sverige

”Vår app tillhandahåller information om den aktuella trafiksituationen både till resenärer och Skånetrafiken. MVD-enheten på varje busshållplats känner av användare som är i närheten och ger dom möjligheten att välja en avgång. Via systemet får Skånetrafiken information om hur många användare som är på en specifik station och var dom är på väg.”

Busspelet Färgglatt – Sverige

”Vårt lag ska hacka på ett enkelt multiplayerspel fokuserat på två lag som tävlar om att färglägga en karta. Spelet ska finnas på MVD-enheten och spelarna ska ansluta sig med hjälp av sina smarta enheter”.

Bold Travel – Sverige

”Under tävlingen vill vi fokusera på två saker kopplat till resupplevelsen: på- och avstigning samt möjligheten att få trafikinformation i realtid genom bärbara accessoarer. Till exempel genom att koppla ihop MVD-enheter med sensorer och lampor ovanför platserna på ett tåg för att skapa en infrastruktur avsedd för att göra det lättare att hitta en plats.”

Hela lagens idéer samt idéerna för det andra ämnet smarta hem hittar ni här. Och vill ni följa evenemanget går det att antingen åka till Mobile Heights i Lund eller följa med via tävlingens Facebooksida eller Mobile Heights Twitterkonto.

Snart lanserar vi en stadsbussapp

Så här ser en av skissbilderna ut. Layouten är ännu inte färdig men funktionen är tänkt att se ut så här.

Just nu arbetar vi för fullt med en ny app tillsammans med utvecklaren Softhouse. Appen är utvecklad för att göra det så enkelt som möjligt för dig som reser i våra skånska städer att köpa biljett på ett ögonblick.

I appen som kommer att heta ”Stadsbiljetten” ska man kunna köpa sin biljett med ett par knapptryck och precis som med vår vanliga app ska man kunna spara sina kortuppgifter. För den som använder en telefon med iOS ska det till och med gå att använda sitt fingeravtryck och ”Touch ID” för att köpa en biljett.

Vi vill med appen nå målgrupper som av olika anledningar aldrig eller sällan reser med oss och tror då att ett enkelt sätt att köpa biljett på är en nyckel för att fånga in de här resenärerna. Eftersom resandet på stadsbussar står för större delen av vår trafik är det här en viktig kanal.

Målet är att lansera appen till sommaren men mycket arbete med layout och annat kvarstår. Men vi bjuder ändå på ett par skissbilder på hur appen är tänkt att se ut.

Håll utkik för mer information här i bloggen närmare lanseringen! Då har ni kanske chansen att bli först med att prova appen!

Nu testas nya skanetrafiken.se för fullt

Efter flera veckor av interna tester och justeringar genomförs det just nu användartester med vanliga resenärer under ledning av Valtech. Totalt tio personer har valts ut att testa nya Skånetrafiken efter att hundratals anmält sitt intresse, ett antal som ger ett fullgott resultat för att upptäcka de vanligaste synpunkterna.

Här är en skissbild på hur vyn när man har sökt en resa ser ut.

Testerna görs med mobiltelefon eftersom den nya hemsidan är framtagen med mobilen i fokus. Under ungefär en timme får testpersonen lösa diverse uppgifter som kan handla om allt från att söka en resa från en viss adress eller att registrera ett konto och beställa Jojo-kort.

Och redan halvvägs in i testerna har man kunnat dra flera slutsatser.

– Testerna har gått väldigt bra och vi har redan sett tydliga tendenser på saker och ting som skapar problem och sånt som fungerar bra. I många fall kan det vara en liten förändring som löser det hela och underlättar för besökaren, säger testledaren Magnus Thorsell från Valtech.

En av testpersonerna var Rolf Olsson som efter en timmes testade hade lyckats lösa samtliga uppgifter.

Är du resenär idag?

– Det händer, framförallt mellan Malmö och Köpenhamn. Men jag är ingen pendlare.

Vad tyckte du om testerna?

– Det var bra upplagd. Jag hade lite synpunkter som jag förde fram till testledarna och jag tycker att mina synpunkter togs väl om hand.

Vad är ditt första intryck av vår kommande sajt?

– Det var kanske ingen ”wow-känsla” men det fungerade bra tycker jag.

Nya Skånetrafiken kommer att lanseras senare i vår. Mer om det får ni läsa i bloggen här framöver!

Snart lanserar vi en stadsbussapp

Så här ser en av skissbilderna ut. Layouten är ännu inte färdig men funktionen är tänkt att se ut så här.

Just nu arbetar vi för fullt med en ny app tillsammans med utvecklaren Softhouse. Appen är utvecklad för att göra det så enkelt som möjligt för dig som reser i våra skånska städer att köpa biljett på ett ögonblick.

App1I appen som kommer att heta ”Stadsbiljetten” ska man kunna köpa sin biljett med ett par knapptryck och precis som med vår vanliga app ska man kunna spara sina kortuppgifter. För den som använder en telefon med iOS ska det till och med gå att använda sitt fingeravtryck och ”Touch ID” för att köpa en biljett.

Vi vill med appen nå målgrupper som av olika anledningar aldrig eller sällan reser med oss och tror då att ett enkelt sätt att köpa biljett på är en nyckel för att fånga in de här resenärerna. Eftersom resandet på stadsbussar står för större delen av vår trafik är det här en viktig kanal.

Målet är att lansera appen till sommaren men mycket arbete med layout och annat kvarstår. Men vi bjuder ändå på ett par skissbilder på hur appen är tänkt att se ut.

Håll utkik för mer information här i bloggen närmare lanseringen! Då har ni kanske chansen att bli först med att prova appen!

Varför gör mobilbiljetten succé i Oslo?

Jag och några kollegor hade förmånen att under februari få besöka Ruter, som är vår motsvarighet i Oslo och Akershus i Norge. Där kör man cirka 310 miljoner resor per år med bussar, tunnelbana, spårvagn och båtar. Det kan jämföras med Skånetrafikens 150 miljoner resor.

Ruter är en riktig framgångssaga och säljer för cirka en miljard norska kronor i mobilen, mer än en tredjedel av total försäljning, vilket troligtvis gör dem störst på mobil handel i Norden.

Det säger något om vilken kraft som finns i kollektivtrafiken. Man lanserade den mobila biljetten i december 2012, så det har gått enormt fort. Cirka hälften är periodkort och hälften enkelbiljetter.

Vad ligger bakom denna succé?

Det går självklart inte att peka på en enskild faktor”

Men här är några bidragande orsaker:

  • Allt fokus har legat på enkelhet. Så få klick som möjligt till köp. Detta är något som vi nu vill testa i Skåne också och till sommaren kommer vår stadsbussbiljettapp. Tre klick till köp.
  • Förenklat prissystem. Max tre olika nivåer. Jämna belopp. Inga rabatter. Det ska inte handla om pris, säger de. De har till exempel ingen Jojo Reskassa med 20% rabatt som vi har, vilket underlättar förflyttning mellan kanaler.
  • Tonvikt på tillväxt och enkelhet. Därför har man inte något avancerat sätt att validera (kolla) biljetterna. Fusknivåerna riskerar då öka. Var går gränsen mellan rättvisa och enkelhet?

Som sagt, det finns säkert fler anledningar. Vad tror ni är de viktiga faktorerna för att få fler att åka med mobil biljett? Och är det ett självändamål i sig självt?

Vill du vara med och ta fram framtidens kollektivtrafik?

Som vi tidigare har berättat är Skånetrafiken med som partner för Nordic Internet Of Things Hackathon 2015 som går av stapeln i Lund den tionde till tolfte april. Under 50 timmar ska då tio lag komma på innovativa lösningar för framtidens smarta transporter och smarta hem.

Bakom arrangemanget står förutom Skånetrafiken några av regionens största företag. Därför vill vi att just du som har idéer om hur ny teknik kan förbättra framtidens transporter ska anmäla dig! Kanske har du idéer för hur man enkelt ska kunna betala för resor? Eller kanske för att man ska kunna hålla koll på att fordonen är rena och prydliga? Eller något helt annat? Möjligheterna är helt enkelt oändliga.

Sista anmälningsdag är 17 mars och de uttagna lagen kommer att meddelas den 22 mars. Det enda du behöver ta med dig är din dator, en sovsäck och alla dina idéer.

I vissa situationer hittar inte resenärerna informationen de söker

Den här veckan bjuder vi på ett tredje inlägg med en av Skånetrafikens medarbetare. Möt studenten Jesper som just nu gör sitt exjobb hos oss.

Hur kommer det sig att du gör ditt exjobb på Skånetrafiken?

– Jag kom i kontakt med personer på Skånetrafiken som är inblandade i arbetet med Skånetrafikens responsiva hemsida. Under ett möte berättade dem om olika projekt som Skånetrafiken driver. Digitala kanaler och framtidens resesystem var teman som jag tyckte lät intressanta och som jag tyckte kunde kopplas till användbarhet och design som jag pluggar.

Vad är det du pluggar?

– Jag läser civilingenjörsprogrammet Informations- och Kommunikationsteknik på Lunds tekniska högskola med inriktning användbarhet och design. Det jag framför allt har tagit med mig från utbildningen är hur viktigt det är att involvera användare i design och utveckling av digitala produkter.

Vad är det som lockar med kollektivtrafik?

– I kollektivtrafiken idag är digitala kanaler viktiga för att kunna ge information till resenärer. Människor interagerar med många olika tekniska system i kollektivtrafiken och det är intressant att jobba med att försöka göra det enklare för resenärer då det berör så många.

Vad handlar ditt exjobb om?

– Jag jobbar i nära koppling till den grupp hos Skånetrafiken som driver projektet Framtidens Resesystem. Genom fokusgrupper och observationer av resenärer ska jag försöka identifiera vilka problem som resenärer stöter på idag i olika trafiksituationer. Därefter ska jag ta fram koncept och prototyper kring hur en smartphone kan användas för att göra resandet enklare i framtiden utifrån de brister som finns idag.

Vad ser du som de stora utmaningarna för Skånetrafiken?

– Kontext tror jag liksom många andra på Skånetrafiken är ett nyckelord i sammanhanget. Jag tror att det är viktigt att identifiera vilken typ av information en specifik resenär är i behov av i en viss situation och hitta bättre sätt att presentera just den information som resenären faktiskt vill ha.

– Jag upplever att resenärer i vissa situationer inte hittar den information de söker trots att informationen finns tillgänglig någonstans. En stor utmaning för Skånetrafiken tror jag därför är att skala av information som är irrelevant i en given situation och presentera den på ett för användaren enkelt sätt. Jag upplever även att resenärer kan ha svårt att veta vilken information de ska lita på då olika system kan ge olika information. Att kunna bevisa att information är pålitlig tror jag också kan vara en stor utmaning för Skånetrafiken.

Jag tar också väldigt gärna emot era frågor och tankar. Har ni en bra idé så är det bara att lämna en kommentar!

Vad vill du läsa om i bloggen?

Nu har Skånetrafiken 2020 varit igång sedan i snart fyra månader och vi har fått mycket respons i form av kommentarer och inspel. Vi har massvis med spännande projekt att berätta om framöver men vi vill också passa på att fråga er läsare vad ni vill läsa om.

Det hela är inte svårare än att du lämnar en kommentar och berättar vad du vill läsa om den här utvecklingsbloggen. Vill du kanske läsa mer om trafikinformation? Eller är du mer intresserad av framtidens resesystem? Kanske är det något helt annat du helst läser om?

Tack för ditt bidrag! Förhoppningsvis kan vi omsätta det i ett blogginlägg i framtiden.

/Redaktionen

Skånetrafiken är med på Nordic IoT Hackathon

Den tionde till tolfte april så arrangeras Nordic Internet Of Things Hackathon 2015 på Mobile Heights Center i Lund och Skånetrafiken är en av arrangemangets partners. Det hela är en 50 timmar lång tävling där tio lag ska komma på innovativa lösningar för framtidens smarta transporter och smarta hem. ”Allt du behöver ha med dig är din dator, en sovsäck samt dina färdigheter och idéer”, skriver arrangören på hemsidan.

Efteråt kommer en erfaren jury att gå igenom lagens bidrag. Det är möjligt att anmäla sig till tävlingen fram till den 17 mars och du anmäler ditt lag via den här länken.

Så här skriver Johan Frithiof Karlberg, projektledande affärsutvecklare för Framtidens resesystem hos Skånetrafiken, som dessutom är med i tävlingens jury:

”Skånetrafiken deltar i projektet Minimum Viable Device för att vi ser att den lösning som håller på att tas fram kan utgöra en del i lösningar för framtidens resesystem. Kanske för att enkelt betala för resor? Kanske för att hålla koll på att fordonen är rena och prydliga? Kanske för att kunna serva resenärer med information precis när och där de behöver den? Möjligheterna är många och idéerna likaså.”

Däremot är vi övertygade att alla bra idéer inte kommer från oss själva. Därför är vi med och sponsrar det ’hackathon’ som går av stapeln i Lund i april. Där vill vi samla de vassaste inom programmering, design, tjänsteutveckling och andra områden.

Uppgiften är att tänka och skapa lösningar som är intressanta för oss eller andra samarbetspartners i projektet. Inte minst vore det spännande att se om det finns idéer som kombinerar våra två huvudteman: Smarta Resor (som vi sponsrar) och Smarta Hem (som sponsras av Eon)”.

Så passa på att anmäla er och ta chansen att vara med och skapa lösningar för framtidens kollektivtrafik!

Idag är det inte tillräckligt enkelt och smidigt att resa

Den här veckan bjuder vi på ett andra inlägg med en av Skånetrafikens medarbetare. Möt Johan Frithiof Karlberg som är projektledande affärsutvecklare för Framtidens resesystem.

Vad gör du i din roll som projektledande affärsutvecklare?

– I grunden handlar uppdraget för projektet ”Framtidens resesystem” om att bidra till att nå målen om fördubblad kollektivtrafik. Och för att vi ska nå dit krävs att vi gör upplevelsen av resan betydligt bättre än idag. Vi ska förtjäna att folk ställer bilen hemma och väljer oss istället. Självklart krävs då en trafik som fungerar, ett väl utvecklat utbud, fräscha fordon och så vidare. Men också att det som hör ihop med resandet, som biljetter eller informationen till resenärerna, fungerar riktigt riktigt bra. Vår uppgift är att ta fram lösningar inom de senare områdena.

– Som projektledande affärsutvecklare är min roll bland annat att se till att vi håller rätt fokus i projektet. Att vi hela tiden utgår från kundernas behov, att vi har ett affärsmässigt perspektiv och inte minst att vi så småningom levererar konkreta resultat.

– Just nu är projektet i förstudiefasen, som löper hela 2015, men vi börjar redan se några lösningar som kan göra skillnad på riktigt. Vårt mål är att några av dem ska bli tillgängliga redan under nästa år.

Vad har du för bakgrund innan du började på Skånetrafiken?

– Jag har nästan jobbat i mobilbranschen hela mitt vuxna liv. Största delen i det företag som numera heter Sony Mobile. Där hade jag en hel del olika roller, till exempel inom strategi, UX-design och produktplanering. En hel del väsensskilda roller, men en röd tråd igenom karriären har varit ett fokus på användarupplevelsen.

– Mellan Sony och Skånetrafiken hade jag en del konsultuppdrag samt medverkade i en startup. Mycket lärorikt vill jag lova.

Vad är tjusningen med att jobba med kollektivtrafik?

– Med risk för att låta lite ”pompös” handlar det för mig om att skapa ett bättre samhälle för mina barn att växa upp i. Ett samhälle som gör det möjligt för fler att resa smartare. Något som innebär att ytor i städerna frigörs för annat än vägar och parkeringar och som bidrar till att vi håller klimatpåverkan i schack.

Vad skulle du säga är de stora utmaningarna för Skånetrafiken den närmaste tiden?

– Personligen är jag helt övertygad om att en nyckel till ett lyckat resultat är att vi kan skapa en användarupplevelse i världsklass. Idag är det inte tillräckligt enkelt och smidigt att resa, i alla fall är det många som tror att det är krångligt. Och det räcker att folk tror det för att det ska bli sant. Vi behöver skapa en positiv spiral där de som reser får en bra upplevelse och att det smittar av sig på fler som också blir positivt inställda.

– Vi kan också konstatera att det alltför ofta blir störningar i trafiken. Det är ett område som Skånetrafiken och andra involverade jobbar hårt på att lösa, men där finns också utmaningar i hur vi hjälper våra resenärer när något händer. Här har vi i projektet en stor utmaning att bidra med olika typer av lösningar. Inte minst hur vi informerar våra resenärer eller visar på alternativ för att ta sig dit man ska.

– Sist men inte minst tror jag att vi behöver hitta ett bra sätt att betala för sitt resande för alla de som inte reser mycket ofta eller mycket. De som inte är säkra på att de har nytta av ”månadskortet’” men ändå vill få bättre villkor om de reser mer.

Kan du ge exempel på några spännande projekt som du är involverad i just nu?

– Framtidens resesystem är väl det mest spännande man kan tänka sig?

Snart kommer ett riktigt enkelt betalsätt för mobil till Sverige

Tidigare i veckan var jag tillsammans med ett par kollegor på WSA-dagen i Stockholm och lyssnade på ett par riktigt spännande talare inom det digitala området. Ja, dessutom försökte vi lista ut hur vi på Skånetrafiken ska göra för att kunna stå på prispallen 2016 – såklart!

Föreläsningen som vi hade allra mest fokus på var den som hölls av expert på digitala betalningar på Dibs. Och den främsta anledningen till det var såklart att vi misstänkte att vi skulle få höra mer om MasterPass – 2015 års sannolikt hetaste nyhet inom betalningsområdet.

Föredraget inledde med en hel del matnyttig info kring utvecklingen för svensk e-handel. (Är du intresserad av e-handel och inte redan läst ”Svensk e-handel 2014 -Dibs årliga rapport om e-handel, mobil handel och betalningar” så är det ett bra lästips). Dibs arbetar med betalningar för e-handel och används av en rad stora aktörer på marknaden (och de är även Skånetrafikens PSP sedan de var med och vann upphandlingen för Digitalt Kundmöte tillsammans med CGI).

En tydlig trend på det området är att handeln online växer rejält och att nästan hela den ökningen kommer från mobila enheter. Under 2014 ökade till exempel antalet mobilshoppare med över fyrtio procent enligt Dibs rapport. Den ökningen motsvarar 736 000 nya kunder!

För att möta den här utvecklingen har kortleverantören Mastercard tagit fram den nya tjänsten MasterPass som lanseras av Dibs i Sverige under första kvartalet 2015. Det intressanta med den här tjänsten är att man som konsument inte kommer att behöva mata in vare sig kortuppgifter eller leveransadress vid köp på nätet, via mobil eller desktop.

Istället kommer de anslutna bankerna automatiskt registrera sina kunders bankkort och kundernas leverans- och bostadsadress i MasterPass-applikationen. Som kund verifierar man sedan köpet enkelt ,och samtidigt säkert, med sitt Mobila BankID. Och lyssna på det här – du behöver som kund inte heller ladda ner någon ny app för att använda tjänsten. Har du bara Mobil BankID så är det bara att shoppa loss.

Själv undrar jag lite över hur Mastercard ska klara den pedagogiska utmaningen i att förklara att MasterPass funkar för ALLA bankkort (ja, alla de vanliga i alla fall) och inte alls hänger ihop med enbart Mastercard-kortet. Jag hoppas att bankerna, som i princip allihop står bakom satsningen, kommer att hjälpa till här.

Hur kommer det här påverka dig som reser med Skånetrafiken, och varför är vi så positiva till den här nyheten?

Vi tror att den här tjänsten på många sätt möter våra kunders behov. Våra kunder är mobila, och använder gärna sin mobil medan de är i rörelse. Flera kunder hör av sig varje vecka och efterlyser tjänster som möjliggör betalningar via mobilt BankID, eftersom man upplever detta som både smidigt och säkert. Precis det vill vi såklart kunna erbjuda i vår e- och m-handelskanaler. Skånetrafiken är därför redan igång och planerar tillsammans med Dibs för att kunna ansluta till MasterPass under det andra kvartalet i år. Spännande, eller hur?

Vill du läsa mer om MasterPass? Då kan du till exempel läsa det här blogginlägget.

Det där med biljetter, ska det vara så svårt?

De här skisserna är tagna från en demo som skulle visa hur framtidens biljetter skulle kunna se ut.

Man kan tycka det är en självklarhet att det ska vara enkelt att betala för sin resa när man reser med buss eller tåg. Och glädjande nog får Skånetrafiken bättre och bättre resultat i den så kallade Kollektivtrafikbarometern, där svenskars upplevelser av kollektivtrafiken mäts. Vi är nu sedan en tid tillbaka bättre än riksgenomsnittet då 56 % ger något av de två högsta betygen på frågan om hur enkelt det är att köpa biljett (skala 1 till 5, mätning i september 2014).

Det kan man ju vara nöjd med. Eller?

Eller så konstaterar vi att 44 % av de som svarat inte tycker det är enkelt och inser att det här inte är acceptabelt. Hur många som egentligen skulle vinna på att resa med kollektivtrafiken tar bilen istället? Bara för att det här är eller verkar vara svårt? Vi har inte svaret på just den frågan, men vi vet att ganska små upplevda hinder stoppar många människor från att använda tjänster. SL:s försäljning av sms-biljetter minskade till exempel med 70 % när de införde ett extra steg för registrering av användare.

Så vad gör vi då?

Vad som är helt säkert är att vi måste sätta ”enkelhet” på agendan. Allra överst. Men vad som är enkelhet är olika för olika resenärer. Är det att biljettmaskinerna är enkla att använda? Att det går att köpa biljett ombord? Att man alltid får ”bästa pris”? Att man kan köpa biljett på sitt eget språk? Att man kan använda vilket kort som helst som biljett?

Personligen är jag övertygad om att mobilen kommer att spela en viktig roll. Nästan alla vuxna svenskar använder idag en smartphone. Dessutom ser vi en stark trend som pekar mot att den blir allt viktigare när det gäller biljetter och betalningar, drivet av företag som Apple och Google. Vi ser också att så kallade ”smarta tillbehör” som till exempel smarta klockor och träningsarmband är en växande företeelse som innebär nya möjligheter. Sist men inte minst, det område som kallas ”Internet of Things”, som handlar om att enkelt kunna koppla upp och ihop olika typer av prylar, börjar visa praktiska och användbara lösningar.

Kan vi göra något bra och enkelt av allt det här, månntro? Ja, tveklöst. Till exempel kan vi skapa en lösning som innebär att du med mobilen på fickan och en app installerad kan hoppa på en buss eller ett tåg, hoppa av när du är framme och sedan betala dina resor i slutet av månaden. Med bättre förmåner ju mer du reser. Till lägre kostnad än om du köpte enkelbiljett varje gång. Med garanti att du aldrig behöver betala mer än vad ett periodkort skulle kostar, om det visar sig att du reser riktigt mycket. Och helt utan att du behöver leta upp biljettmaskiner, komma ihåg att ta med ett kort eller hitta ett öppet försäljningsställe.

Ett exempel på en lösning som vi tror gör resandet enkelt och det finns fler att utforska. Återstår att prova oss fram för att se vad som håller och inte. Ett arbete vi nu sätter igång och som kommer att pågå ett tag framöver.

I en region som är ett av världens absoluta centrum för digitala innovationer och mobila lösningar är förutsättningarna att skapa världens bästa användarupplevelse kring biljettköpet de bästa. Vårt mål är att 99 % av de som reser med en mobil lösning upplever att det är enkelt att köpa biljett. Då börjar vi bli nöjda.

För en bättre reseupplevelse.