back

Varför kan man inte köpa biljett på samma sätt i hela Sverige?

En tanke som säkert slagit många är att om man har ett kort hos Skånetrafiken, varför funkar inte det i Stockholm? 

En stor anledning är att i Sverige bedrivs kollektivtrafiken av olika förvaltningar som styrs av politiken i respektive län. Beroende på majoritetsstyre kan åsikterna om priser och produkter variera en hel del. Eftersom produkter och priser hårdkodas in i kort och system (på grund av så kallat offline-krav på systemet), skulle det vara näst intill omöjligt att samordna dels den politiska processen, dels den administrativa att koordinera detta ut i samtliga system. En annan anledning är att olika länstrafiker ligger i olika fas i sina biljettsysteminvesteringar och därför inte har kunnat koordinera teknisk kravställning fullt ut. Den som investerat senare vill ju inte följa en gammal kravställning, utan kunna erbjuda nya funktioner. Att byta ut samtliga system, nyare såväl som äldre i ett slag, skulle vara en miljardinvestering som vore svår att förankra politiskt.

Inom en sammanslutning som heter Svensk Kollektivtrafik, har man samlats i en gemensam utvecklingssatsning som heter X2AB. Syftet med X2AB är att hitta gemensamma lösningar som ska driva på visionen om fördubbling av kollektivtrafikresandet i Sverige. Ett viktigt projekt där är ”Gemensamma biljett- och betallösningar”.

I detta projekt samverkar ungefär 30 aktörer inom den svenska kollektivtrafiken. Det är en blandning av regionala förvaltningar samt kommersiella och nationella aktörer. Alla har lite olika drivkrafter. I ett omtag 2013 bestämdes det att istället för att fokusera på ett enda gemensamt tekniskt system. Man skulle där titta på praktiskt genomförbara lösningar på kort, mellan och lång sikt. Det ledde till åtta målbilder (läs mer om dessa under länken ovan). Den första målbilden har nu genomförts, vilket innebär att man genom en responsiv hemsida i mobilen kan köpa en biljett för i princip vart i Sverige man än åker. Prova i mobilen via resrobot.se.

Förutom denna första målbild som nu är genomförd pågår arbete med gemensam standard för hur man läser varandras optiska biljettkoder. Man tittar även på att kunna återförsälja varandras biljetter digitalt samt gemensamma krav kring kortterminaler ombord på fordon. På lite längre sikt finns visioner om att kunna utbyta resenärs- eller kort-id ungefär som det fungerar i mobiltelefonnätet.

Skånetrafiken är en aktiv del i att stödja detta arbete. Vi bidrar med den kompetens vi har i frågorna och siktar bland annat på att gå tidigt ut med pilottester för att få det att hända (inte bara snack). Sammantaget är det dock så att det nationella arbetet framförallt riktar sig till de som reser nationella kombinerade resor med flera aktörer, till exempel först ett SJ tåg och sen lokaltrafiken. Det kan också vara bra för den som är på tillfälligt besök.

Däremot tror vi att den lokale resenärens behov löses bäst lokalt. Det gäller både förståelse för geografi med realtidsinformation och service, men även enkelhet att med ett knapptryck köpa sin biljett. Enkelhet hänger ihop med huruvida vi har ett administrativt system som hålls ihop. Vi tror att vi kan hålla utvecklingstempot högre genom att fokusera på lokala förutsättningar, politik och kunder. Det är utan tvekan på det sättet flest reser och det är på så sätt vi har potential till ett fördubblat resande i Skåne.

Dessa frågor är inte lätta eftersom det är så många intressenter och viljor. Men vi jobbar både för att bidra till det nationella och för det regionala. I Södra Sveriges fem län har vi till exempel redan ett gemensamt biljettsystem för Skåne, Halland, Blekinge, Kronoberg och Jönköping. Visste du att du kan köpa en biljett och resa på ditt Jojo-kort till Kalmar? Eller att du kan hoppa på en stadsbuss i Jönköping och köpa en Duo/Familj-biljett med Jojo Reskassa? Eller ladda ditt Jojo-kort på ett kundcenter i Halland? Regionalt samverkande biljetter och system har vi alltså redan och som nästa steg blickar vi gärna åt Öresund och Danmark. I denna regionala geografi har vi i stort sett hela vårt resande.

Jag hoppas det gav en bild av det sammanhang vi jobbar inom, eller åtminstone att jag tog din förvirring till en högre nivå.

Martin Güll, Affärsutvecklingschef Skånetrafiken

Skånetrafiken

Skånetrafiken