Du kliver ut ifrån tågstationen och korsar gatan för att komma över till bussterminalen. Men varifrån går bussen egentligen? Idag finns teknik som öppnar för möjligheten att som resenär steg för steg bli guidad direkt i mobilen fram till rätt hållplats. Vi på Skånetrafiken blev nyfikna på tekniken och genomförde därför en förstudie på Malmö C i somras.

Skånetrafiken driver ett flertal aktiviteter som syftar till att skapa en kollektivtrafikupplevelse i världsklass. Utöver trafikutbud och kvalitet ligger ett stort fokus på biljett och betallösningar, reseinformation och smarta tjänster i samband med resan.

Som en del av detta har man under sommaren bedrivit en förstudie i syfte att utvärdera om man med hjälp av så kallad Bluetooth Low Energy-teknik kan få resenärer som inte reser så ofta att känna sig tryggare och mindre stressade när de reser med Skånetrafiken.

Bluetooth beacons är små sändare, oftast batteridrivna, som bygger på Bluetooth Low Energy-tekniken och som skickar ut information om en specifik plats (PoI – Points of Interest) som passivt kan plockas upp av en smartphone eller surfplatta som är inom räckhåll.

Beacons kan till exempel användas för att skicka ut avgångstider vid en busshållplats, kampanjer för en butik eller information om en utställning på ett museum.

Vår förstudie gick till så att man installerade en beacon vid varje bussläge på Malmö C bussterminal. Varje beacon hade ett gemensamt ID, Malmö C bussterminal, samt ett unikt ID, det specifika bussläget där beaconen var installerad. Alla beacon kopplades sedan till Skånetrafiken-appen.

För att utvärdera konceptet använde vi oss av 13 studenter från Malmö Högskola. Gruppen bestod av både män och kvinnor, äldre och yngre samt vana och ovana resenärer.

Testningen gick till så att de i reseplaneraren valde en resa från Malmö C till någon plats inom Malmö stad. När de sedan närmade sig Malmö C bussterminal och fick kontakt med en beacon fick hen en beacon notifiering ”Välkommen till Malmö C. Gå till bussläge A”.

Samtidigt presenterades en detaljerad karta över de busslägen som finns på Malmö Centralstations bussterminal, samt användarens GPS position i förhållande till kartan och busslägena. Med hjälp av kartan över busslägena och GPS-positionen kunde de sedan enkelt hitta till rätt bussläge. Väl framme vid läget fick de en ny beacon notifiering ”Rätt läge (A)” samt information om hur lång tid det var kvar tills bussens avgång.

Slutsatsen från utvärderingen var överlag väldigt positiv. Möjligheten att kunna få guidning till rätt läge, speciellt som ovan resenär, var mycket uppskattad och på frågan ”Skulle du rekommendera Skånetrafiken att implementera tekniken”, blev svaret ett enhälligt ”JA”.

Möjligheterna med beacons och platsbaserad information är oändliga. I USA används tekniken flitigt på både köpcenter och flygplatser och detta är något vi även i Sverige kommer se mer och mer av i framtiden.

Skånetrafiken kommer under hösten fortsätta innovationsarbetet kring beacons och hur de kan användas för en bättre reseupplevelse.

Arbetet har delfinansierats av Vinnova.

Ny teknik öppnar för ett enklare sätt att resa

Relaterat

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *