På Skånetrafiken arbetar vi med att hitta så hållbara bränsleslag som möjligt till alla våra fordon. För att ta oss ett litet steg närmre målet har vi bestämt oss för att helt och hållet utesluta palmolja och palmoljerester i vår bränslemix.

Hur ser vår bränsemix ut idag?

Våra tåg körs sedan länge på grön Bra Miljövalsel. På bussidan körs sedan december 2015 hela stadsbusstrafiken på fossilfria drivmedel som biogas och en liten del biodiesel och grön el.

Även regionbusstrafiken ska bli helt fossilbränslefri 2018. Idag körs regionbusstrafiken på en blandning av förnybart som biogas och biodiesel och fossilt såsom naturgas och diesel. När det kommer till biodiesel handlar det dels om RME som framställs av rapsolja, dels om biodieseln HVO.

HVO är ett hållbart och effektivt drivmedel om man tillverkar det på produkter som slaktavfall, fiskrens och tallolja. Men ett växande problem på senare tid är att även palmolja och palmoljerester (PFAD) har börjat användas för att tillverka HVO.

Varför utesluter vi palmolja och palmoljerester?

Palmolja har en stor negativ miljöpåverkan, inte minst eftersom bruket av oljepalm kan leda till skövling av regnskog och i förlängningen till att stora depåer av koldioxid frigörs när torvmarker görs om till plantage. Dessutom finns stor risk att mänskliga rättigheter kränks vid odling av palm på storskaliga plantager. Att använda biodiesel framställd av palmolja eller palmoljerester är alltså att göra klimatet en rejäl björntjänst.

Därför har vi bestämt oss för att helt utesluta palmolja och palmoljerester i vår bränslemix. Det betyder att vi numera kräver intyg från våra leverantörer där de uppger vad HVO-drivmedlet är gjort av och att vi gör årliga kontroller och uppföljningar.

Hur ser de framtida lösningarna ut?

Biodiesel, och inte minst HVO, är som sagt bara en liten del av vår bränslemix. Till största del använder vi oss av lokalt producerad biogas som både skapar klimatnytta och sociala nyttoeffekter i Skåne.

Framöver så vill vi inom stadsbusstrafiken främst satsa på en utökad användning av grön el som har utifrån ett klimat- och hälsoperspektiv stora fördelar jämfört med dagens förbränningsmotordrift. Sammanfattningsvis så handlar det om att använda sig av rätt bränsle på rätt ställe för att skapa störst samhällsnytta. Och att det ska vara förnybart och palmolje- och PFAD-fritt är en självklarhet!

Håll gärna utkik här på bloggen om du vill veta mer om vårt arbete med grön energi framöver.

Palmolja – nej tack

Relaterat

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *