På fredagen höll Skånetrafiken ett seminarium om elbussar och framtidens kollektivtrafik. Med på seminariet fanns bland andra representanter för Region Skåne och Malmö stad samt Volvo och Solaris. En av föreläsarna var Peter Dädeby från Energimyndigheten.

Peter Dädeby, hur skulle du vilja att framtidens stadsbusstrafik ser ut?

– Jag ser framför mig en stadsbusstrafik som är helt fossilfri. Det är målet. Hur snabbt den utvecklingen går är svårt att säga, men jag ser en framtid där all stadsbusstrafik är eldriven.

Varför är det viktigt att satsa på just eldrift?

– Det är en energikälla som är ren. Visserligen beror det på var och hur elen är producerad, men den så kallade gröna elen är ju ren. Oavsett blir det noll utsläpp i stadsmiljön. Sedan har vi ju bullerfaktorn, som ofta glöms bort lite grann. En förbränningsmotor ger alltid buller, men en elmotor är tyst.

Boverket har konstaterat att ungefär två miljoner svenskar blir utsatta för trafikbuller som överskrider gränsvärdena utomhus. Det är ganska många och de bor naturligtvis ofta i städerna.

Vilka andra fördelar finns det med elbusstrafik i stadsmiljö?

– Även trängselfaktorer och trafiksäkerhetsaspekter är viktiga när det gäller att få över så många människor som möjligt till kollektivtrafiken. Elbusstrafiken kan vara ett sätt att göra kollektivtrafiken mer attraktiv. Man kan lättare marknadsföra den som ett miljövänligt alternativ och därmed förhoppningsvis få fler att resa kollektivt.

Det går också att skapa helt andra trafiksystem med en elektrifierad kollektivtrafik, exempelvis hållplatser i uppvärmd inomhusmiljö, vilket är attraktivt framför allt i vårt land med vårt tidvis kärva klimat.

Hur involverade är ni på Energimyndigheten i en sådan utveckling?

– Dels är vi med och finansierar forskningsprojekt, exempelvis ElectriCity i Göteborg. Dels jobbar vi mycket med hållbara transporter tillsammans med bland andra Trafikverket och Naturvårdsverket. Jag är personligen inte så inblandad i just det, men det handlar främst om att vi ska få en effektivare energianvändning i trafiken och få ner de fossila bränslena så mycket det går.

Målet är att minska växthusgaserna i trafiken med 70 procent till år 2030. Men där är bussarna inte det största problemet. Kollektivtrafiken har redan kommit ganska långt med alternativa bränslen. Det är framför allt lastbilar och personbilar som står för de största utsläppen.

Många aktörer inom bilindustrin utvecklar eldrivna personbilar. Vad innebär det för kollektivtrafikens framtid?

– Det är en svår fråga. Det beror på vad som händer med teknikutvecklingen, med batterier och möjligheten att ladda. Men jag tror personligen att vi i framtiden kommer att ha en helt eldriven trafik. Det löser ju vissa problem, framför allt buller och utsläpp, men trängselfaktorerna kommer man ju inte tillrätta med genom eldrivna personbilar.

Kollektivtrafiken kan vara en föregångare och visa vägen till andra drivmedel. I framtiden kommer vi nog inte att äga bilar i så stor utsträckning som i dag, utan leasa en bil vid behov och cykla, gå och åka kollektivt i vardagen. Sedan ser det naturligtvis olika ut i livets olika skeenden. En barnfamilj har säkerligen större behov av att ständigt ha tillgång till bil.

Du har pratat om elbusspremien också. Vad betyder den för Skåne?

– Jag hanterar elbusspremien, och där ligger Skåne verkligen i framkant. Det finns en vilja och det tycker jag är extra roligt, eftersom jag började min yrkesbana i Skåne. Jag kommer ursprungligen inte från miljösidan, utan från kollektivtrafikbranschen.

Jag började med att köra buss i Malmö för 40 år sedan. Därför är det kul för mig att just Skåne kan visa vägen för andra landsändar där man fortfarande tvekar om vilken väg man ska gå. Vi planerar att tillsammans med Trafikverket ta fram ett informationsmaterial som belyser alla möjliga frågeställningar kring eldriven kollektivtrafik.

Där ska Skånetrafiken vara med som bollplank och en hjälp för övriga landet. Elbussar är generellt sett dyrare än andra bussar, så syftet med elbusspremien är att minska merkostnaden i samband med en sådan investering. Tanken är att premien ska vara ett slags morot.

Till sist, vilka råd vill du skicka med till alla som jobbar med att utveckla framtidens kollektivtrafik?

– Var modiga och våga satsa, för jag tror att eldriven trafik är framtiden. Det är viktigt att man vågar ta de kanske inte alltid så lätta besluten, för det kan ju handla om ganska mycket pengar. Det är helt enkelt upp till både tjänstemän och politiker att inse vilka stora fördelar det finns med en elektrifierad kollektivtrafik.

Från statens sida är målet tydligt: vi måste bli av med de fossila bränslena. Där har kollektivtrafiken gått i framkant. I dagsläget måste vi ha en blandning av el, biogas och exempelvis HVO, men i framtiden tror jag att all kollektivtrafik kommer att drivas med el.

Framtidens stadsbussar är eldrivna

Relaterat

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *