back

Hjälp oss att skapa en reseupplevelse i världsklass!

Vill du hjälpa oss att utvärdera olika idéer och lösningar för en förbättrad reseupplevelse? Anmäl då ditt intresse och berätta lite kort om dig själv och dina resvanor genom att klicka på länken och fylla i formuläret längst ner på sidan.

När du anmält dig hamnar du på vår lista över potentiella deltagare till våra studier och användartester.

Nästa studie:

Under juli månad kommer Skånetrafiken genomföra en studie i olika stationsmiljöer (bland annat Malmö C) i syfte att avtäcka och bättre förstå informationsbehoven hos resenärer under pågående resa.  Som till exempel vilken information en pendlare, eller någon som är ovan att resa med kollektivtrafik i en stationsmiljö, behöver i olika situationer? Och när?

Deltagarna intervjuas och följs (”skuggas”) under sin rörelse genom stationsmiljön för att blotta behov och frågor som väcks.

Närmare beskrivning och schema med tider för anmälan återfinns i det mejl som vi skickar till dig inför stundande studie/testtillfälle och du väljer givetvis själv om du vill delta eller inte. Alla deltagare belönas med två biobiljetter eller dylikt.

Här kommer du till anmälan.

 

/Rezgar

 

Rezgar Hayder

Rezgar Hayder