Sedan i slutet av mars kan du resa med en helt ny app inom Skåne. Många har redan passat på att använda den. I skrivande stund har det gjorts cirka 175 000 nedladdningar och det blir fler för varje dag.

Men vi har knappast legat på latsidan sedan den lanserades.

Vi har kontinuerligt både förbättrat och stabiliserat båda apparna och dessutom förfinat och adderat ny funktionalitet.

Här är några exempel på sådant som vi lagt till eller förbättrat i den nya appen:

  • Vi har gjort det möjligt att köpa tillägg för cykel och första klass i efterhand för flexiblare resor.
  • Sommarbiljetten som är en appversion av Jojo Sommar har införts. Den ger dig ett prisvärt resande 15 juni till 15 augusti.
  • Sökningarna via kartor har blivit bättre.
  • Vi har också gjort det enklare och snabbare att köpa biljetter som du brukar köpa.

Vi är emellertid inte nöjda där utan fortsätter hela tiden att lägga till ny funktionalitet.

Några saker som ligger i närtid är:

  • Att visa hållplatser på våra kartvyer.
  • Att visa färdrutter mer detaljerat på kartor, till exempel för att man tydligt ska kunna se vilken sträcka som är tåg respektive buss.
  • Göra så att det går att köpa biljetter och resa till/inom Danmark och våra angränsade län.
  • Skapa möjlighet att logga in på ”Mitt Konto” för att där kunna få tillbaka sina biljetter om man tappar bort eller byter telefon.
  • Skapa favoritresor med mer detaljer för att möta pendlarnas behov. Till exempel att välja till och från eller vissa specifika tider.
  • Ge möjlighet att filtrera resor utifrån färdsätt, gånghastighet och annat.

Engagemanget från er användare är mycket stort. Det vi gör berör verkligen er vardag och vi har fått in många konstruktiva synpunkter och förslag på ny eller befintlig funktionalitet. Vi arbetar hela tiden med synpunkterna och tar in dem i vår totala prioritering. Redan nu har ett antal förslag börjat undersökas och utvecklas så fortsätt gärna komma med feedback. På så sätt ser vi tillsammans till att appen blir så bra som möjligt!

Vad händer med den nya appen?

Relaterat

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *