back

Tack för höga betyg och hjälp

Det har nu gått ungefär ett halvår sedan vi lanserade vårt nya biljettsystem med nya zoner, biljetter och rabatter. Och det är glädjande att konstatera att vi utvecklat ett stabilt system som uppskattas av er.

 

När vi i en undersökning frågat skåningarna vad de tycker om det nya systemet jämfört med det gamla uppger nämligen över hälften att det nya systemet är bättre än det tidigare. Det som lyfts fram som särskilt positivt är att det är enkelt att använda. Möjligheten att köpa periodbiljetter med mobilen har uppskattats mycket och i augusti valde var femte pendlare i Skåne att ha sin periodbiljett i den nya appen. De nya rabatterna får också positiva omdömen, framförallt av studenter och de som åker tillsammans.

I samma undersökning framkom också flera synpunkter som vi har haft stor nytta av och som lett till förändringar i appen. Som att giltighetstiden för vissa biljetter har varit för kort. Det har vi åtgärdat och sedan första oktober är giltighetstiden för en biljett för en mellanzon förlängd med en halvtimme. En annan efterlängtad ändring är att det nu går att se stationer och hållplatser på appens kartor för att bättre kunna navigera med hjälp av dessa.

Arbetet med utvärderingen fortsätter såklart även efter det här. Vi kommer till exempel att fortsätta ha dialoger med företrädare för kommuner och ta till oss av alla synpunkter som kommer in från er kunder.

Just nu tittar vi på lösningar för biljettköp till Danmark, möjlighet att låna ut biljetter samt mycket annat. Saker som vi vet att många av er efterfrågar. Dessutom jobbas det givetvis med de alternativ till appen som kommer att komma i framtiden. En mer utförlig tidplan för kommande funktioner publicerar vi snart här på bloggen. Missa inte det!

Tack för att ni använder Skånetrafiken-appen och kommer med så mycket värdefull feedback!

/Patrik Engfors

Patrik Engfors

Patrik Engfors