Går det inte att bara lägga till en busstur? Eller låta bussen ta en annan väg, eller köra någon minut tidigare? Nu är årets tidtabell klar. Läs här för att få veta mer om hur den görs.

I söndags, den 10 december, var det dags för ny tidtabell för buss-och tågtrafiken. Datumet är samma varje år för hela Sverige men också hela Europa. Det beror på att tågsystemet hänger ihop. Och det gör att det är ett ganska omfattande jobb, både att planera och genomföra våra tidtabellsförändringar.

I samband med att vi informerar om ändringarna brukar vi få en del frågor och kommentarer. Några av de vanligaste är ”hur svårt kan det egentligen vara att lägga till en extra busstur, eller ändra en körsträcka eller avgångstid”. Men saken är att också små förändringar har stor påverkan på hela kedjan.

En extra avgång, till exempel, innebär en längre sträcka för bussen och fler arbetstimmar för föraren vilket ger ökade kostnader. Speciellt under morgon och eftermiddag, när de flesta reser, eftersom alla bussar då är ute och kör. Då måste det genomföras en bussbeställning och i vissa fall tillverkas en helt ny buss för att pusslet ska kunna läggas.

Att förändra en körväg eller linjesträckning kan påverka hur lång tid det tar att köra sträckan, vilket i sin tur leder till att bussen inte hinner vända tillbaka i tid. Då kan det krävas fler bussar och förare för att köra linjen.

Förändringar i tidtabellen handlar i sin tur om viktiga minuter. Det kan vara så att bussen ska passa viktiga anslutningar i andra delen av linjen och därför måste ha en specifik avgångstid. Våra trafikutvecklare studerar de anslutningar som de flesta använder, och prioriterar dem. En viktig anslutning tidigare på dagen kan bestämma avgångstiden för linjen under hela dygnet.

För att få allt att passa ihop börjar vår planering långt innan tidtabellsförändringen. Planeringen görs i flera olika steg och inleds med att kollektivtrafikmyndigheten inom Region Skåne, tillsammans med oss, tar fram ett regionalt trafikförsörjningsprogram. I det redovisas de långsiktiga planer som finns för kollektivtrafiken i Skåne vilket beslutas av politikerna i regionfullmäktige.

Utifrån detta tar vi sedan fram en trafikutvecklingsplan och så börjar arbetet med vår trafikplan. I trafikplanen beräknas kostnader och intäkter för de förslag till förändringar som kommer från trafikförsörjningsprogrammet och trafikutvecklingsplanen. Men också förslag från kommuner – och inte minst – från er som reser med oss. Via vårt kundärendesystem kan vi se och ta ställning till alla era synpunkter – ner på linje-och turnivå.

När alla förslagen samlats in prioriteras de efter bland annat kostnader och mål. Och besluten fattas av kollektivtrafiknämnden.

Efter beslutet börjar det mer detaljerade arbetet med tidtabellerna. Vad det gäller bussarna så matar vi in fakta i våra tidtabellsprogram. Det gör vi tillsammans med de trafikföretag som kör åt oss. Vi uppdaterar också systemen så att det blir rätt information på hållplatser och de skyltar på bussarna som informerar om var bussen kör och vilken som är nästa hållplats. Och så uppdaterar vi såklart Skånetrafiken och kommunicerar ut ändringarna till alla som reser med oss.

Sedan i söndags är det där vi är nu. Och vi hoppas såklart att du ska få bra resor under det kommande året tillsammans med 250 000 andra personer som dagligen reser med oss på cirka 14 000 turer.

Tack för att du bidrar med din input och för att just du reser hållbart med oss.

Ny tidtabell – såhär funkar det

Relaterat

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *