Full fart framåt med Sveriges modernaste spårväg

Våren 2020 börjar spårvagnar rulla på gatorna i Lund. Det blir ett helt nytt sätt att resa på i staden, ett som vi hoppas både blir mer tillgängligt och enklare. Och hållbart. Spårvagnstrafiken är ett av flera sätt att få fler människor att åka kollektivt och bidra till en klimatklok utveckling.

Lunds arbete med att anlägga spårvägen är nu i full gång. Att det byggs i staden har säkert få missat. Det planeras och anläggs både spår och en helt ny el-infrastruktur. Samtidigt pågår också en hel del annat som för projektet framåt, mindre synligt för allmänheten, men minst lika viktigt.

Spårvagnsdepån, som ska ligga strax intill ESS-anläggningen, har till exempel fått sitt bygglov och det finns flera byggföretag som är intresserade av att göra jobbet. Under maj månad är det planerat att det vinnande företaget ska koras.

Ungefär samtidigt ska vinnande anbud för spårvagnarna och dess underhåll utses. Anbudsutvärderingen är i full gång och går helt enligt planen. Vår ambition är att vagnarna ska ha med så mycket som möjligt från konceptbussen. Är du nyfiken så har vi berättat lite om det tidigare här.

Helt klart i projektet är att Nettbuss, som redan idag kör stadstrafiken i Lund, ska köra spårvagnarna fram till 2023, då trafiken startar i det nya trafikavtalet. Det blir en spännande resa att tillsammans starta Sveriges modernaste spårväg i ett pilotsamarbete. Nettbuss kommer nu att gå in i projektsamarbetet med full kraft.

Sist, men verkligen inte minst, ligger vi ute med upphandling av de för Lund speciellt utformade väderskydden. Det har lagts mycket möda på att utforma dem och de blir helt unika i sitt slag. Tanken är att det ska finnas väderskydd längs hela spårvagnshållplatserna för maximalt skydd mot väder och vind. Detta för att ge våra resenärer bästa möjliga service och för att öka tillgängligheten.
Mycket att se fram emot alltså och mer kommer. Vi uppdaterar er löpande. Tills dess får ni hålla till godo med våra visualiseringsbilder på depån, och väderskydden!

I topp på Facebook

I flera år har vi på Skånetrafiken funnits på Facebook för att svara på frågor och ta emot kommentarer från er resenärer.

Varje dag hanterar vi där mängder av inlägg, åsikter, frågor och kommentarer från våra 42 000 följare eller från de hundratusentals personer som vi når via kanalen. Det blir en hel del.

Vårt mål är att ge alla kunder ett bra svar inom 60 minuter. Och för att se hur vi sköter oss följer vi regelbundet vår utveckling med ett statistikverktyg online. Via det kan vi se hur vi ligger till inom branschen, och jämföra oss med andra.

Att vi är på väg åt rätt håll finns det ingen tvekan om. Under hela 2017 har vi legat på topp tio – både inom och utanför branschen! De två mätvärden vi följer, responsgraden och den genomsnittliga responstiden, alltså hur mycket vi ger svar på och hur snabbt vi gör det, kan du se nedan. Där ligger vi på delad 1:a- plats!

Lägg märke till siffran ”inlägg av andra per dag” i tabellen – den beskriver tydligt hur vi har fler inlägg på vår sida än vad övriga företag på listan har. Och målet håller vi. Snitt-tiden för ett svar är 58 minuter.

Det är våra kundtjänstmedarbetare som tar hand om kundernas frågor på Facebook. Att de är så engagerade, intresserade och modiga är verkligen en förutsättning för att lyckas bra.

Det är en stor utmaning att ge relevanta och bra svar, inte minst då inflödet av frågor är väldigt högt. Samtalsklimatet i våra sociala kanaler är också ganska tufft emellanåt, våra kunder kan vara stressade och irriterade och vår roll är då att försöka bemöta på ett så vänligt och korrekt sätt vi kan.

För givetvis handlar vårt jobb inte bara om att svara snabbt utan också om vad och hur vi svarar.

Just kvaliteten på svaren har vi jobbat mycket med. Ihop med våra sociala medieexperter Rebecka Jansson och Ulrika Brink har vi ökat vår kunskap och arbetat fram verktyg för att hitta den information vi behöver för att ge rätt svar på ett bra sätt. För ett par år sedan satte vi tydliga mål för arbetet och sedan dess har vi kontinuerligt utvecklat arbetssättet för att bli ännu bättre.