I dagarna uttalade sig Skånetrafiken i en debattartikel där vi välkomnar ett lagförslag som innebär att råvaran PFAD omklassas från restprodukt till samprodukt. Men vad innebär egentligen det och hur berör det Skånetrafiken?

Vår miljö- och hållbarhetsansvarig Iris Rehnström svarar på fyra snabba frågor för att reda ut begreppen.

Kortfattat – vad handlar debattartikeln om?

– Skånetrafiken vill att ohållbara biodrivmedel som inte minskar klimatutsläppen på riktigt försvinner från den svenska marknaden. Därför stöder vi ett lagförslag som ökar kraven på spårbarhet av palmoljerester – en råvara för tillverkning av biodiesel – tillbaka till odling av palm. Detta för att alla klimatutsläpp ska bli synliga och palmoljerester som kommer från palm som odlas på till exempel regnskogsmark inte ska bli skattebefriade. Med det nya lagförslaget blir de istället dyrare och rensas bort från marknaden.

Varför är palmolja dåligt?

– Palmolja och rester från palmodlingar är billiga råvaror till både livsmedelsindustrin och biodrivmedelsindustrin. Problemet är att palm odlas i stor skala i Sydostasien på bland annat regnskogsmark och torrlagd torvmark vilket leder till omfattande utsläpp av växthusgaser, förlust av livsrummet för tusentals arter och utnyttjande av mänsklig arbetskraft under slavlikanden förhållanden. Vi på Skånetrafiken förbjuder i våra trafikavtal all användning biodrivmedel som är producerade på palmolja eller palmoljerester sedan ett år tillbaka.

Varför är detta viktigt för Skånetrafiken?

– Skånetrafiken arbetar hårt för att bidra till att Skåne blir mer hållbart. I december 2018 ska alla våra bussar och tåg vara helt fossilbränslefria. Vi har nu en trafik som är fossilfri till 85 procent och i december i 2018 kommer vi att nå 100 procent. Men för att vi ska öka hållbarheten måste vi använda det biodrivmedel som minskar vår klimatpåverkan på riktigt. Vi vill vara ansvarstagande mot skåningarna, eftersom vi är skattefinansierade.

Vad vill vi uppnå med debattartikeln?

– Vi vill öka kunskapen om problematiken med ohållbara biodrivmedel. Denna kunskap ska bland annat bidra till att politikerna kan fatta ett informerat beslut att rösta för lagförslaget om ökad spårbarhet av palmoljerester.
Som miljö- och hållbarhetsansvarig på Skånetrafiken är en av mina arbetsuppgifter att minska vår trafiks klimatpåverkan och detta vill vi som sagt göra på riktigt!

Vi vill minska vår klimatpåverkan på riktigt

Relaterat

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *