back

Passa på att tycka till om trafiken i Lund

Just nu kan du se en utställning på kommunhuset i Lund som visar ett förslag på hur busstrafiken ska se ut i staden efter 2020 och 2023. Lundabor och andra intresserade är välkomna att komma med synpunkter.

På utställningen på kommunhuset går det att se både i text och bild hur framtiden kommer att se ut för en bussresenär i Lund. Vilka linjer går till vilka slutdestinationer? Hur ofta går bussen? Vilka bussar går där jag bor?
Stora planscher och detaljerade kartor visar besökaren exempel på hur det kommer att se ut både efter 2020 och efter 2023.

Skånetrafiken arbetar för att skapa bästa möjliga förutsättningar för kollektivtrafiken att utvecklas till ett konkurrenskraftigt och naturligt alternativ till bilen. Men detta kan vi inte lyckas med på egen hand. Ett tätt samarbete med både trafikföretag och kommunerna är väldigt viktigt. I flera skånska städer har vi därför ett etablerat så kallat trepartsamarbete – och gällande busstrafiken i Lund är det mellan Lunds kommun Skånetrafiken och Nettbuss. Dessa tre parter – trepartsamarbetet – står gemensamt för den pågående utställningen på Kommunhuset Kristallen.

Här presenteras en trafikutredning och ett förslag på vårt kommande linjenät. Vi har genomfört analyser med fokusgrupper och webbenkät för att få veta mer om resenärens syn på kollektivtrafiken. Åsikterna har vi sedan haft med oss i det fortsatta arbetet med trafikutredningen och när vi tagit fram förslaget till det kommande linjenätet.
Nu är det alltså möjligt att tycka till igen som medborgare. Den här gången om det konkreta förslaget till det nya linjenätet som presenteras på utställningen. För också samarbetet med er är väldigt viktigt. Vi tar till oss alla synpunkter vi får och i slutändan presenterar vi ett linjenät där vi i möjligaste mån tagit hänsyn till medborgares, politikers och stadens önskemål samt de ekonomiska ramarna.

Vi ser fram emot att ta del av allas åsikter. De kan lämnas in fram till den 15 maj. Antingen via pappersenkäten på kommunhuset eller digitalt på nätet. Klicka här för att komma till förslaget och frågeformuläret. Passa på att göra din röst hörd.

Fredrik Schell

Fredrik Schell