back

Därför är det viktigt att scanna din biljett

Du kanske har sett vår film om att scanna din biljett? Eller läst texten på Infotainment ombord våra bussar och tåg? Den handlar om att scanna biljetter och om hur en liten handling spelar stor roll!

Det är mycket viktigt för oss på Skånetrafiken att alla som reser med oss scannar sin biljett när de stiger på bussen. Detta gäller även månadskortet eller biljetten som finns i appen och som redan är betald.
När biljetten scannas får vi reda på hur många som reser med oss. Och det är det som ligger till grund för att vi ska få veta hur mycket busstrafik vi ska erbjuda.

Vi arbetar regelbundet med översyn av vår trafik. Som underlag i det arbetet ligger bland annat de kundsynpunkter vi får från er som reser med oss, eller de synpunkter vi får från våra trafikföretag som kör busstrafiken. Resandestatistiken är ytterligare ett underlag i detta arbete. Den statistiken är viktig som ett beslutsunderlag då det ger oss en komplett bild av samtliga turer och linjer.

Vi studerar bland annat att antalet som reser med oss överensstämmer med det antalet avgångar som finns. Därför behöver vi veta hur många som reser med de olika linjerna och avgångarna varje dag. Det är uppgifter som tas fram från resandestatistiken. Om kunderna inte scannar sina biljetter räknas resan inte in i statistiken, vilket innebär att den visar på ett lägre resande än vad det i verkligheten är.

Det kan ge problem både på kort och lång sikt. På kort sikt när vi håller ett extra öga på de linjer och turer där risken för kapacitetsproblem finns. Turer där det till exempel kan finnas regionbussar utan sittplats till alla. I vissa fall sätter vi in förstärkningstrafik och i vissa fall sätter vi in nya turer som även syns i tidtabellen. Men det förutsätter som sagt att resandestatistiken är korrekt – att alla scannar sina biljetter.

På lång sikt innebär det också utmaningar. Vi använder resandestatistiken dels för att veta vilka linjer som behöver fler turer. Dels behöver vi den när vi ser över de linjer och turer som har litet resande. Om inte alla scannar sina biljetter kommer linjen visa på ett lägre resande än vad det egentligen är – vilket kan få till följd att vi drar ner på antalet avgångar, eller ändrar linjesträckningen när det egentligen inte hade behövts. Och det vill vi så klart inte, eftersom vårt mål är att både öka antalet resor och nöjdheten med vår skånska kollektivtrafik.

Så tack för att du alltid scannar din biljett!

 

 

Fredrik Schell

Fredrik Schell