back

Flera åtgärder för ökad punktlighet

Signalfel, elfel, kontaktledningsfel, trafikledning och spårkvalité är Trafikverkets ansvar. Det går inte att bortse från. Men vi har våra ansvarsområden. Och de jobbar vi hårt med att förbättra.

De senaste decennierna har underhållet för järnvägen varit eftersatt och tågtrafiken är hårt drabbad. Bara de senaste veckorna ser vi flera exempel på stora störningar, som har drabbat våra resenärer hårt. Det är helt oacceptabelt.

I förra veckans blogginlägg pratade vi om Trafikverket och Skånetrafikens skilda ansvarsområden. Att vi jobbar tillsammans men att Trafikverket är ansvarigt för spåren, för elfel, signalfel, kontaktledningsfel, trafikledning och spårkvalité. Att järnvägen håller på att rustas upp. Men att mycket arbete återstår.

I detta blogginlägg vill vi prata om hur vi på Skånetrafiken hanterar vårt ansvar för er resenärer. För det avsäger vi oss inte. Det är vår uppgift att ta er från punkt A till B på ett fungerande sätt och vi jobbar alla, hela tiden, med förbättringar.

Några exempel är att vi tillsammans med Trafikverket gör tidtabellsjusteringar för att trafiken ska fungera bättre. Tillsammans med Region Skåne föreslår vi, och har också till viss del betalat för, åtgärder som Trafikverket nu genomför. Som fyra spår mellan Arlöv och Lund, nya mötesstationer på Ystadbanan, kontaktledningsbyte Hässleholm–Lund, ombyggnad av Ystad station, nytt spår på Österlenbanan, ombyggnad av Kristianstad–Hässleholm och hastighetshöjning på Skånebanan. Det handlar om stora investeringar – Ystadbanan kommer till exempel att byggas om för en halv miljard kronor och 4-spår mellan Arlöv–Lund kostar runt 6 miljarder.

På sikt har vi två stora arbeten på gång vilka kommer förbättra punktligheten. 2020 ska Öresundstågens nya tågdepå stå färdig i Hässleholm. Då tar vi ett större totalansvar för underhållet med färre aktörer inblandade. Och i Öresundstågens nästa trafikavtal som också börjar gälla 2020 kommer tågoperatören få ansvar för både tågtrafik och underhåll, vilket ska effektivisera arbetet och förbättra punktligheten.

Utöver detta så kraftsamlar vi också nu för att bättre hantera akuta problem i trafiken. Här läser du om några av de åtgärder trafikdirektör berättade om i förra veckan.  I nästa inlägg berättar vi mer om hur Skånetrafiken agerar vid en störning i trafiken.

På vår hemsida kan du också följa tågens punktlighet. Klicka här för att komma till vår statistik.

Några trafik och järnvägsförbättringar

  • Fyra spår mellan Arlöv och Lund
  • Nya mötesstationer på Ystadbanan
  • Kontaktledningsbyte Hässleholm–Lund
  • Ombyggnad av Ystad station
  • Nytt spår på Österlenbanan
  • Ombyggnad av Kristianstad–Hässleholm
  • Hastighetshöjning på Skånebanan
  • Trafikföretaget Transdev analyserar sträckor och avgångar med dålig punktlighet för att kunna förbättra dessa.
  • Arriva som kör Pågatågen följer upp och föreslår förbättringar.
  • Arriva jobbar med Trafikverket för att stora banarbete ska ge så lite påverkan på tågtrafiken som möjligt.
Mats Ohlsson

Mats Ohlsson