back

Stora möjligheter till positiv förändring

I dagarna var jag tillsammans med flera andra aktörer inbjuden till ett seminarium i riksdagen om energival för kollektivtrafiken. Där diskuterade vi bland annat hur Sveriges klimatutsläpp ska minska och hur kollektivtrafiken kan bidra till detta.

På seminariet blev en sak tydlig: vill vi nå Sveriges ambitiösa klimatmål måste hela transportsektorn ställa om till förnybart. Och det kommer krävas en stor mängd förnybara bränslen och förnybar energi för att kunna fasa ut det fossila.

Det är också viktigt att se energianvändningen utifrån ett livscykelperspektiv – det vill säga hela vägen från tillverkning av bränslet till dess användning i fordonet. Ohållbara biodrivmedel som inte minskar klimatutsläpp utan tvärtom ökar dem är inte lösningen på klimatutmaningarna.

Kollektivtrafiken har kommit ganska långt i sitt arbete mot klimatmålen. Skånetrafikens tåg –och busstrafik körs idag till 85 procent på fossilfritt bränsle. Redan i december ska andelen vara 100 procent. Vi jobbar också hårt för att få allt mer busstrafik att gå på el. Något som nästan alla är överens om skapar en stor hälsonytta i städerna.  Energianvändningen i trafiken och dess klimatutsläpp minskar med elektrifiering förutsatt att förnybar el används. Från och med hösten 2018 kommer 13 helelektriska bussar trafikera linje 7 i Malmö och 2019 ska Helsingborgsexpressen köras på förnybar el. Sedan tidigare finns elbussar både i Landskrona och Ängelholm.
En utmaning med elektrifieringen är dock batteritillverkningen. Den måste bli mer hållbar, mänskliga rättigheter får inte kränkas och uttjänta batterier måste kunna återanvändas.

Det finns utmaningar men också stora möjligheter att skapa positiv förändring. Både i Skåne och i resten av världen. Och här på Skånetrafiken antar vi utmaningen. Vi vill flytta fram våra positioner och skapa hållbarhet i hela värdekedjan. Och du som resenär är viktig. Utan dig finns ingen möjlighet till förändring. Tillsammans ger vi Skåne skjuts!

Vill du veta mer om vårt hållbarhetsarbete kolla gärna in vår hållbarhetsredovisning för 2017. Den hittar du här.

 

 

Iris Rehnström

Iris Rehnström