back

”Webbokning sparar tid varje dag”

I september lanserade vi en webbaserad bokningstjänst för sjukresor. Redan under september användes den för att boka drygt 700 resor och i oktober låg samma siffra på 1700 resor.

Utvecklingen av vårt nya bokningssystem har drivits i samverkan mellan Skånetrafiken och representanter för vården. Utgångspunkten har varit de behov och förutsättningar som finns inom sjukvården. Redan har 274 vårdenheter registrerats i systemet och antalet ökar stadigt.
Johanna Gounta är teamledare och sjuksköterska på dialysmottagningen på Hässleholms sjukhus och en av de medarbetare från vården som deltagit i utvecklingen av tjänsten. Jennie Linde är undersköterska och hon gör de allra flesta bokningarna på dialysmottagningen.

Vad betyder webbokningen för ert dagliga arbete?
– Vi har bokat sjukresor i tjänsten ett bra tag nu eftersom vi var med i försöksgruppen. Tjänsten sparar våra medarbetare mycket arbetstid. Nu tar det ett par minuter att boka en resa och vi blir mycket mer flexibla eftersom vi slipper vänta i telefon, säger Johanna Gounta.
– Tidigare fick vi ringa till beställningsmottagningen både för att boka resor, för att kolla om bilen var sen och för att göra ändringar i patienternas resor. Nu kan vi se det mesta genom att titta i systemet och boka resan mycket snabbare, tillägger Jennie Linde.

Gör webbokningen någon skillnad för era patienter?
– Ja tidigare blev det ofta osäkerhet när en bil blivit sen. Nu kan vi enkelt se i systemet om bilen är på väg eller om den avtalade tiden ändrats, och berätta det för patienten direkt. Det ökar tryggheten, förklarar Jennie.

Finns det mer vi kan göra för att minska er administrationstid kring sjukresorna?
– Vi skulle önska att det även gick att boka fasta resor i webbokningen. Som det är nu kan vi bara boka enskilda resor. Det är också lite omständligt att behöva logga in som sig själv i systemet, vi har ju gemensamma datorer på enheten. Men i det stora hela passar tjänsten bra för vår verksamhet.

 

 

Skånetrafiken

Skånetrafiken