back

Målet: fritt resande till alla anställda

Mjukvaruföretaget Softhouse är med och utvecklar Skånetrafikens app. De upplever stor nytta av att själva använda företagstjänsten för att deras anställda ska göra sina arbetsresor med appen.

En av dem som arbetar med detta hos Softhouse är Ola Persson som är konsultchef och affärsansvarig för mobila biljettlösningar.

Hur använder Softhouse Skånetrafikens företagstjänst?
– Just nu använder vi den främst till de som har uppdrag utanför kontoret. I dagsläget har vi ett tiotal anställda som arbetar på annan ort och får en 30-dagarsbiljett varje månad. När hela företaget är iväg på konferens i Skåne skickar vi ut enkelbiljetter i appen till alla i förväg, säger Ola Persson.
Målsättningen är att i framtiden kunna erbjuda fritt resande till alla anställda.
– Det vore en dröm. Alla kommer inte att vilja resa kollektivt men många kommer förhoppningsvis att testa. Hur många skulle sluta köra bil och få mer motion genom att gå eller cykla till tåget? Det vore oerhört spännande att följa.
Softhouse har arbetat med Skånetrafiken i olika former sedan 2009 och har flera utvecklare med i det team som har byggt Skånetrafikens app.– Som företag vill vi göra det enklare att resa mer kollektivt samtidigt som vi själva tar ansvar för att ändra våra vanor. Kan vi vara ett föredöme är det ett litet steg i rätt riktning.

Har företagstjänsten förenklat er administration?
 – Det har den verkligen. Jag har sett alla högar med resekvitton som ekonomiavdelningen måste ta hand om efter att vi varit iväg på konferens. När ett 70-tal anställda måste skriva ut reseräkningar och kvitton blir det mycket manuell hantering. Den administrationen kostar pengar och är slöseri med resurser för alla. Nu kan vi lägga mer tid på rätt saker, säger Ola Persson.
Med Skånetrafikens företagstjänst kan Softhouse istället skicka ut biljetter till alla anställdas mobiltelefoner. Allt samlas sedan på en månadsfaktura och biljetter som inte används kan återlösas.
– När vår ekonomiavdelning såg att alla resor kom samlat på en faktura trodde de nästan inte att det var sant.
I dagsläget säger Ola Persson till sina kollegor att skicka ett mejl eller sms när de behöver en enkelbiljett. När tjänsten har utvecklats ytterligare kommer anställda kunna få rätt att själva köpa biljett i appen och låta företaget betala. Det skulle göra hanteringen ännu enklare.
– Blir det riktigt lätt att resa kollektivt tror jag att fler väljer det alternativet, avslutar Ola Persson.

Joakim Borgudd

Joakim Borgudd