I bräschen för människan

Googla på ordet kollektivtrafik.

De bilder som dyker upp i resultatlistan visar bussar, tåg och spårvagnar. Ibland finns några suddiga människogestalter med på bilderna, men vem som har huvudrollen är tydlig. Och det är inte människan.

Varför är det så?

Bussar, som ju ska vara ett verktyg för oss människor när vi förflyttar oss, är byggda på lastbilschassin. Det betyder att det är svårt och ibland omöjligt att skapa en miljö ombord som ska svara mot de behov som man har som människa. Samtidigt förstår branschen att man måste arbeta med sin approach och attraktivitet. Ska fler lockas att ställa bilen och börja resa kollektivt krävs ett nytänk och ett mod att modernisera och göra annorlunda.

Och inte genom att ge uttryck för modernitet i form av en futuristisk Jetson-miljö. Den är sällan funktionell eftersom den inte grundats på verkliga och identifierade behov. Det som krävs är funktioner och lösningar som gör positiv skillnad för de som ska nyttja dem.

Det här jobbar vi på Skånetrafiken hårt med. Vi går i bräschen för att lyfta fram människorna, de som ska använda sig av bussarna, tågen, hållplatserna och informationstavlorna. Vi har till och med inrättat en egen enhet som ska driva arbetet med det: enhet ”Kundmöte”. Där pågår en febril aktivitet med att se till att vi är våra resenärers ambassadörer och hittar människan igen.

Hos oss låter vi bland annat servicedesigners ta sig an utvecklingen av en produkt eller tjänst. De som sitter med pengapåsen för investeringar drar instinktivt öronen åt sig när de får höra talas om att det finns en servicedesigner med i projektet. Fullt förståeligt. De ser ju framför sig ännu en designer i svart polotröja med formpressade barstolar och spaceade soffor. Men så är det inte.

Servicedesignern adderar förutom produkten även förutsättningarna i den fysiska miljön runt omkring, kulturella och sociala koder som finns i samhället och hur vi kommunicerar med varandra, till det som är användarens upplevelse. Inte sällan med hjälp av beteendevetenskap, etnologi och psykologi – discipliner som många servicedesigners har en bakgrund inom!

På så sätt blir produkten inte längre i fokus utan en del av ett ekosystem runt en upplevelse som användaren har. Lösningarna blir inte särskilt extrema, men i sitt sammanhang får de stor effekt på användarnas upplevelse. Och att smörja maskineriet genom att sudda ut hinder och sätta människan i fokus är vårt mission! Häng med enhet kundmöte och hur vi jobbar med det här på utvecklingsbloggen!

Håll koll på dina resor i telefonen!

Nu kan du bevaka dina resor i appen och få pushnotiser vid förseningar!

Ännu en ny funktion är tillgänglig i appen. Nu går det att bevaka resor. Bevakningar är ett sätt för Skånetrafikens kunder att följa avgångar för en resa. Det går att bevaka både en avgång vid ett specifikt tillfälle eller skapa en prenumeration på en resa som görs ofta. Vi kan då skicka ut personliga pushnotiser om trafikstörningar när vi får information som på något sätt kan påverka din planerade resa.

Det kan vara information om att tåget blir försenat, att en hållplats är borttagen eller att en rutt är omlagd. Bevakningar har vi skapat med extra stor tanke på våra trogna pendlare som ofta åker samma resor varje dag och som kanske inte ser information om störningar på andra ställen i appen.

Bevakningar blev tidigt uppskattat i våra användningsundersökningar och där upptäckte vi också att inte bara pendlare var måna om att få personliga meddelanden för planerade resor. En överraskning för oss var hur omtyckt tjänsten var av alla de som av olika skäl har svårare att ta sig till hållplatserna. Som äldre eller kunder som reser med barnvagn till exempel.

Teamet som har arbetat med pushnotiser har varit väldigt blandat och bestått av många olika kompetenser. Designers har arbetat både med backendutvecklare, apputvecklare och med Skånetrafikens trafikinformationscentral (den avdelning på Skånetrafiken som arbetar med att blixtsnabbt få ut meddelanden om störning till bland annat kundtjänst, skanetrafiken.se och nu även appen).

Funktionen är resultatet av ett långt arbete som fortfarande pågår och som vi kommer att behöva förfina. Allteftersom bevakningar används så kan vi analysera information och få kunskap om hur mycket ni som reser vill bevaka era resor och vilken typ av trafikinformation som är mest uppskattad.

Nästa steg är att vi utvecklar akuta pushnotiser till de som sitter på en buss eller ett tåg som drabbas av en stor störning. Vi hoppas givetvis att ytterst få ska behöva få sådana meddelanden, men de resenärer som är med om ett längre stopp eller olycka kommer då att kunna få information direkt i mobilen.

Börja bevaka era resor! Ge oss gärna feedback på om informationen. Är den i tid och är den tydlig? Dessutom får ni gärna återkoppla till oss om hur det påverkar planeringen av ditt resande! Vill du tycka till ännu mer och vara med och påverka vår app så anmäl dig gärna som testperson!