Nu rullar vi mot 20 miljoner resor

För lite mer än en vecka sedan var det trafikstart för HelsingborgsExpressen. Ett projekt som startade för tre år sedan – den 14 juni 2016 – och som har som mål att lyfta resandet i Helsingborg till 20 miljoner resor år 2020.

HelsingborgsExpressen tillsammans med hela stadstrafiken i Helsingborg formades utifrån många nya idéer på Skånetrafiken. Saker som soffgrupper, ståbord, luftigare utrymme, mjukare belysning, tydligare information och bättre plats för resande med särskilda behov genomfördes på bussen. Och resan planerades bli snabbare genom en rakare sträckning, rak angöring till hållplatser, påstigning i alla dörrar och ingen biljettförsäljning av förare.

Utöver det skapades dedikerade busskörfält utan gatuparkering eller störande utfartstrafik som kan hindra framfarten, signalprioritering i trafikljus och till och med en cirkulationsplats där bussen kör rakt fram genom rondellen.
Målbilden har varit, och är, att bilister varje dag ska ifrågasätta sitt beslut att inte åka buss när bilen står still i kö och bussen kör obehindrat fram.

Miljön har varit en viktig faktor genom hela projektet. Sent beslutades att öka kvaliteten på HelsingborgsExpressen med en helelektrisk buss. Grön eldrift för ett hållbart trafiksystem, fri från både buller och utsläpp. Olika alternativ utreddes och samtliga kalkyler visar på att ändhållplatsladdat blir den mest ekonomiska lösningen.

Till och med billigare än traditionell gasbuss trots högre investeringskostnader. Öresundskraft har som underleverantör byggt upp transformatorstationer med utrymme för laddutrustning. När två bussar laddar samtidigt på Dalhem så matas totalt 900 kW ut från det gröna huset bredvid viadukten. Ljudnivå och elektromagnetisk strålning hålls inom de hårda krav som staden ställer med Öresundskraft duktiga medarbetares försorg.

Samtidigt har vår miljöstrateg Iris Rehnström med hårda krav och oförtruten energi drivit fram att fordonstillverkarna i Europa tvingats redovisa att, och hur, de uppfyller miljödirektiven inom EU. Vi har mötts med glädje av ansvariga hos tillverkarna vilka plötsligt fått en betydelse för affären och inte bara en nödvändig tjänst på pappret. Att tydligt visa att miljökrav uppfylls blir en konkurrensfördel, i synnerhet när fler trafikhuvudmän har låtit sig inspireras att ställa samma tydliga krav.

Så en resa med HelsingborgsExpressen är inte bara säker för konsumenter ur ett miljöperspektiv, hela resan är bättre eftersom tillverkarna tar lagkraven på allvar.

Nu har HelsingborgsExpressen rullat i över än en vecka. Men vårt jobb är inte slut. Vi ska nu samla ihop de restpunkter som återstår efter en framgångsrik trafikstart. Fixa några tekniska problem med en del fordon, skärmar som inte fungerar som de ska på hållplatser. Och framförallt samla ihop de erfarenheter vi har fått för att göra nästa projekt ännu bättre!