Fjolårets sommar var unik. Ur ett kollektivtrafikperspektiv var den bitvis ganska tuff. Värmen orsakade en stor påfrestning på både våra anläggningar och på våra fordon. Ni som var ute och reste fastnade i heta tåg och bussar och tågspåren drabbades av solkurvor, gräsbränder hindrade tågtrafiken och många hade det svårt i värmen.

Men varmt har det väl alltid varit tänker du kanske då? Hur svårt kan det egentligen vara? Låt oss försöka förklara svårigheten när en extrem värmebölja uppstår, vad vi gör för att förbättra för er och vad du som resenär kan göra själv.

Solkurvor

Ett problem som ofta dyker upp i samband med extrem värme är solkurvor. Det är Trafikverket som är experter på solkurvor och eftersom de är ansvariga för rälsen så sköter de all kommunikation kring detta. Dock kan det vara viktigt att veta vad en solkurva är och hur den uppstår. En solkurva är en lokal utknäckning eller sidoförskjutning av ett spår på grund av solvärmen. Den uppkommer när spåret inte förmår stå emot krafterna som verkar i spårets längdriktning.

Rälsen är av stål och när stålet blir varmt sträcks det ut, precis som det drar ihop sig när det blir kallt. Påfrestningen på rälsspik eller andra typer av befästningar blir då för stor och ballasten som håller slipern på plats ger vika och rälsen knäcks ut. Med solkurvan ökar risken för urspårning.

Det är fysikens lagar som styr. En fritt upplagd räls på 40 meter blir 23 millimeter längre om temperaturen stiger 50 grader. Rälsen är också mörkare än omgivningen och drar därför åt sig värme. Den är ofta 20 grader varmare än den omgivande luften. Trafikverkets räls måste fungera i minus 40 grader likaväl som i 55 graders värme.

Hur fungerar det ombord på tågen i värmen?

Öresundståg

Varje fordon (en singel som har tre fast sammanhängande delar) har fem ac-anläggningar. En i var förarhytt och en i varje vagnsdel. Om ac:n inte fungerar i en del så betyder det inte att det är fel i hela fordonet. Som resenär kan man då testa att förflytta sig till en annan vagn om det är väldigt varmt. Man ska även tänka på att en ac – anläggning inte klarar att kyla ned luften hur mycket som helst utan sänker temperaturen upp till cirka fem grader. Det betyder att om det är det 30 grader ute så ska man inte förvänta sig att det är 20 grader på tåget, utan snarare ca 25 grader.

Pågatågen

Pågatågen är också utrustade med ett luftkonditioneringssystem. Varje vagn har en egen ac-anläggning. Pågatågens ac-anläggning håller temperaturen på runt 20 grader upp till 23 graders temperatur utomhus. Är det över 23 grader så håller anläggningen cirka tre grader under temperaturen utomhus. Detta enligt den standard som finns för järnvägsföretag.

Ac/kylanläggningen kontrolleras innan sommaren och om en ac går sönder eller inte fungerar när tågen är i trafik anmäler ombordpersonalen det och felet åtgärdas på verkstad. Det kan upplevas varmare i tyst kupé där cirkulationen är lite sämre än i övriga tåget. Vi har inga indikationer på att anläggningarna ombord fungerar sämre vid extrem värme. Totalt har Pågatågen 365 rullande ac-anläggningar på spåren i Skåne.

Nödvatten

På samtliga tåg finns så kallat ”nödvatten”. Det är vatten som kan delas ut vid behov, om någon passagerare känner obehag på grund av värmen och behöver vatten. Det ska alltså inte delas ut till personer som enbart är törstiga. Nödvattnet kontrolleras (att förpackningar är hela och att bäst-före-datumet inte har gått ut) regelbundet.

Röjningslok

För att påskynda evakueringar och snabbt kunna få undan tåg som blockerar spåren så har Trafikverket tillsammans med bland annat oss på Skånetrafiken och andra trafikbolag startat ett pilotprojekt med röjningslok som står redo.

Skåne har ett sådant lok som ska kunna vara på plats inom två timmar om ett tåg blir strandat någonstans. Att kunna röja spåren snabbt ger bättre förutsättningar för att du ska kunna ta dig vidare vid störningar. Röjningsloket är ett välbehövligt inslag och ett resultat av utvärderingar från förra sommaren.

Evakuering

Kunder ska aldrig själva försöka öppna dörrarna eller på andra sätt försöka ta sig ur stillastående tåg. Det är direkt livsfarligt att visats bredvid eller nära ett tåg som står på spåret. Personalen är utbildad i hur ett tåg evakueras och det är viktigt att följa deras anvisningar vid en sådan situation. Det kan bli oerhört varmt på ett tåg och om strömförsörjningen slås ut fungerar inte luftkonditioneringen heller. Då är det ännu viktigare att man följer personalens anvisningar. Säkerheten för er som reser går alltid först.

Vad kan du som reser göra?

Tänk på att med nästan 200 tåg i trafik en het sommar så är påfrestningen på ac-och kylsystemen stora. Ibland kan de sluta fungera och då kan det såklart bli väldigt varmt. Men alla icke-fungerande anläggningar repareras så snabbt det går när tåget eller bussen är på verkstaden igen.

Du som reser med oss kan hjälpa till i värmen. Till exempel genom att alltid se till att du har något att dricka med dig när det är varmt ute. Kliver du på ett tåg som känns varmt, prova en annan vagn om det går, för det kan vara svalare där. Och lämna gärna en sittplats till dem som kanske behöver det lite extra i värmen.

Hoppas du vill upptäcka Skåne med tåg och buss i sommar, vi ser fram emot att ge dig skjuts!

Vi ger dig skjuts i sommarvärmen

Relaterat

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *