Klockan 17.45 på kvällen den 14 augusti nås vi på Skånetrafiken av information om en storbrand i Hässleholm. Det är det gamla fraktgodsmagasinet norr om stationen som brinner och polisen klassar det som en anlagd brand.

Branden kräver omedelbart stopp av all tågtrafik som berör Hässleholms station. Det står snabbt klart att detta kommer innebära ett långt trafikavbrott med mycket stor påverkan på Skånetrafikens tågtrafik. Även X2000 och annan långväga person-och godstrafik kommer inte att kunna passera, eftersom eldsvådan skadat centrala delar av bangårdsanläggningen kraftigt.

Kontaktledningsstolpar och kontaktledningsbryggor har kollapsat, hundratals meter signalkabel brunnit upp eller smält ihop och även spår- och växlar har skadats i betydande omfattning. Södra stambanan genom Hässleholm är sammantaget allvarligt skadad av branden och blir otrafikerbar.

I Skånetrafikens avtal med Arriva och Transdev för Pågatågen respektive Öresundstågen ingår att också organisera ersättningstrafik med buss vid akuta störningar och trafikavbrott. Den här branden, med påverkan på alla linjer som berör Hässleholm, satte verkligen denna förmåga på prov.

Första störningsdagen, torsdagen den 15 augusti, innebar en viss väntan för kunderna, men redan tidigt under dagen fungerade ersättningstrafiken allt bättre och fler bussar kunde successivt sättas in. Parallellt med ersättningstrafiken placerades också tågpersonal ut som informatörer på plattformarna, som så kallade ”gulvästar”. Dessa fanns på viktiga stationer för att hjälpa våra kunder tillrätta vid byten mellan tåg och buss.

Löpande avstämningsmöten organiserades av oss med Arriva och Transdev för att säkra att busstrafiken kunde bedrivas och för att koordinera ersättningstrafikuppläggen. Tidigt i störningen beslutades att kraftsamla bussinsatsen till de sträckor som inte kunde trafikeras med tåg. Öresundstågen söderifrån vände i Höör och norrifrån i Osby. Pågatågen mot Hässleholm och Kristianstad vändes i Tjörnarp.

All tågtrafik var avstängd mellan Kristianstad och Hässleholm och tågen på Skånebanan vände i Tyringe. Markarydsbanan ersattes helt med buss och Krösatågen vände i Hästveda. På sträckan Malmö-Hässleholm-Kristianstad inskränktes Öresundstågsavgångarna med en avgång per timme och riktning. De så kallade insatstågen ställdes in helt på grund av bristande spårkapacitet.

Under torsdagen och fredagen hade vi lyckats få fram drygt 60 ersättningsbussar genom Bussakutens avtal med olika bussföretag, insatser från Nobina i Halland, Bergkvarabuss och även vissa frigjorda bussar från Skånetrafikens ordinarie regionbusstrafik. Bussarna kördes i pendeltrafik på de nämnda sträckorna och väntetiderna förkortades.

SJ hade dock stora utmaningar i att få fram ersättningsbussar till sina X2000-tåg på Södra stambanan. Trots att SJ försökte omboka sina kunder via Göteborg och på andra sätt, åkte många fjärrtågskunder med Skånetrafikens tåg och ersättningsbussar. Vi beställde därför ännu fler bussar för att också klara trycket från många fjärresenärer.

Informationen vid en sådan här stor störning med väldigt stor trafikpåverkan ställer stora krav på oss. Under fredagen och lördagen förberedde medarbetare på Skånetrafikens Trafikinformationscentral och IT-avdelning underlag för att få ut planerade tider – i praktiken nya tidtabeller – i appen och reseplaneraren, så att alla förbindelser inklusive byte till och från buss kunde bli sökbara.

Från och med söndagen var detta inlagt i reseplaneraren och från måndagen i appen. Skånetrafikens presstjänst bemannades dygnet runt för att kunna hålla media, och därmed många av våra resenärer, uppdaterade. Verksamhetsjouren förstärktes likaså.

Det var några mycket intensiva dygn för oss och våra trafikföretag, och förstås inte minst för Trafikverkets entreprenörer som arbetat med att reparera spår och signaler.

Idag, onsdag, är vi komna en bra bit mot normal trafikering. Tågtrafiken genom Hässleholm öppnades vid midnatt på Södra stambanan och på sträckan Hässleholm-Kristianstad. Tågtrafiken rullar nu åter på dessa sträckor med undantag för några inställda insatståg. Markarydsbanan och trafiken mot Tyringe på Skånebanan beräknas kunna återupptas natten till lördag 24 augusti.

Vi fortsätter med ersättningstrafik för Pågatågen på dessa sträckor fram till att dessa linjer också kan öppnas. Våra informationskanaler är uppdaterade med det nya läget.

Intensiva dygn efter branden

Relaterat

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *