Skånetrafiken kommer snart att inleda arbetet med att ta fram framtidens biljettautomater. Som ett led i det arbetet ska man dels prova en ny typ av upphandling och dels ta hjälp av intressegrupper och intressenter, bland annat krönikören Kalle Lind.

Som en del i projektet för framtidens resesystem finns en ny typ av biljettautomater eller självervicepunkter om man så vill. En som har tyckt till om Skånetrafikens biljettautomater är krönikören Kalle Lind som i höstas skrev krönikan ”25 steg till köp av tågbiljett”. Nu ska han vara med i en av de fokusgrupper som ska hjälpa Skånetrafiken att utforma framtidens biljettautomater.

– Jag tänkte att Kalle hade starka åsikter om våra biljettautomater och skulle kunna komma med värdefulla synpunkter, säger Britt Jonasson, inköpare på Skånetrafiken.

Den nya typ av upphandling som Skånetrafiken ska inleda kallas förkommersiell upphandling och möjliggör att ett utvecklingssamarbete kan pågå innan själva upphandlingen startar.

– Vi kommer att låta flera olika aktörer på marknader komma med sina ideförslag. Sedan väljer vi ut ett par av de mest intressanta och låter dem genomför ett avlönat arbete under ett antal veckor. Sedan redovisas deras resultat och vi kan välja att använda de delar vi tycker är intressanta, säger Britt.

Ambitionen är att det här arbetet ska göras under våren och att Skånetrafiken i höst går vidare med en upphandling för framtidens biljettautomater.

– Då har vi förhoppningsvis med oss många bra erfarenheter från den förkommersiella upphandlingen och från våra fokusgrupper. Dessutom kommer även studenter från Lunds tekniska högskola och IKDC att jobba med att ta fram koncept för framtida självservicepunkter, säger Britt.

Vad är fördelen med det här arbetssättet?

– Vi kommer närmare de som ska använda tekniken och ger utrymme för den skaparkraft som finns på marknaden och hos universiteten. Vi är ganska ensamma om att använda den här metoden och hoppas att det ska bli lyckat och något vi kommer att fortsätta att använda.

Ny typ av upphandling och samarbete med Kalle Lind ska ge framtidens biljettautomater

Relaterat

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *