Vad händer med den nya appen?

Sedan i slutet av mars kan du resa med en helt ny app inom Skåne. Många har redan passat på att använda den. I skrivande stund har det gjorts cirka 175 000 nedladdningar och det blir fler för varje dag.

Men vi har knappast legat på latsidan sedan den lanserades.

Vi har kontinuerligt både förbättrat och stabiliserat båda apparna och dessutom förfinat och adderat ny funktionalitet.

Här är några exempel på sådant som vi lagt till eller förbättrat i den nya appen:

  • Vi har gjort det möjligt att köpa tillägg för cykel och första klass i efterhand för flexiblare resor.
  • Sommarbiljetten som är en appversion av Jojo Sommar har införts. Den ger dig ett prisvärt resande 15 juni till 15 augusti.
  • Sökningarna via kartor har blivit bättre.
  • Vi har också gjort det enklare och snabbare att köpa biljetter som du brukar köpa.

Vi är emellertid inte nöjda där utan fortsätter hela tiden att lägga till ny funktionalitet.

Några saker som ligger i närtid är:

  • Att visa hållplatser på våra kartvyer.
  • Att visa färdrutter mer detaljerat på kartor, till exempel för att man tydligt ska kunna se vilken sträcka som är tåg respektive buss.
  • Göra så att det går att köpa biljetter och resa till/inom Danmark och våra angränsade län.
  • Skapa möjlighet att logga in på ”Mitt Konto” för att där kunna få tillbaka sina biljetter om man tappar bort eller byter telefon.
  • Skapa favoritresor med mer detaljer för att möta pendlarnas behov. Till exempel att välja till och från eller vissa specifika tider.
  • Ge möjlighet att filtrera resor utifrån färdsätt, gånghastighet och annat.

Engagemanget från er användare är mycket stort. Det vi gör berör verkligen er vardag och vi har fått in många konstruktiva synpunkter och förslag på ny eller befintlig funktionalitet. Vi arbetar hela tiden med synpunkterna och tar in dem i vår totala prioritering. Redan nu har ett antal förslag börjat undersökas och utvecklas så fortsätt gärna komma med feedback. På så sätt ser vi tillsammans till att appen blir så bra som möjligt!

Allt ljus på skyltarna – nu gör vi om

Nu sker en uppdatering av våra digitala skyltar. Trafikinformationen på bussarna blir mer relevant – och dessutom presenterad i ett mildare, mer behagligt sken.

Digital skyltning omfattar de bildskärmar som du ser på bland annat hållplatser, bussar och tåg. De visar information som hela tiden uppdateras, som bussarnas trafikinformation till exempel. Det pågår ett större jobb med att uppdatera skyltarna och nu är det snart dags att presentera delar av resultatet. Kunderna, resenärerna, är såklart en del av detta arbete, bland annat genom kundundersökningar och användartester.

En av de första sakerna som ändras är att trafikinformationen på bussarnas bildskärmar prioriteras högre. Det innebär till exempel att information om tåg- och bussanslutningar visas under längre tid och på ett tydligare sätt. Avgångstider visas i nedräkningsformat, det vill säga i minuter till avgång och de dubbla skärmarna på bussarna används mer effektivt – trafikinformation kommer i vissa fall visas på båda skärmar samtidigt för att möjliggöra snabbare överblick.

Huvudprincipen är att informationen på bildskärmarna ska utgöra ett värdefullt komplement till Skånetrafikens app och webb, genom att den direkt kommer till resenären i avskalad form för att snabbt kunna uppfattas under resan.

Eftersom det dessutom varit en återkommande synpunkt från våra kunder att bildskärmarna på bussarna lyser för starkt inför vi också ett så kallat ”nattläge” på skärmarna. Det innebär att innehållet med trafikinformation skiftar till mörkare färgsättning på kvällar och nätter. Detta för att minska mängden ljus som bildskärmen sänder ut och skapa en behagligare upplevelse.

Nedan är ett exempel på hur det kan komma att se ut i ”nattläge”.

En tillgänglighetsvision tar form

Vi vill skapa en kollektivtrafik som är tillgänglig för alla – och nu skapar vi en tillgänglighetsvision med sikte på att identifiera möjliga lösningar som kan göra skillnad i återkommande eller kritiska situationer.

Om några veckor är det Världsanvändbarhetsdagen,”World Usability Day”. I samband med det tar vi ett ytterligare grepp kring tillgänglighet med ett samarbete där vi tillsammans med representanter från ett antal organisationer ska skapa en tillgänglighetsvision. En vision där vi enas om vilka typer av lösningar vi bör satsa på för att tillgodose de varierande behov som finns till exempel inom grupper med funktionsvariationer.

På Skånetrafiken tror vi också att de tekniska lösningar som skulle vara avgörande för en person med särskilda behov också kan innebära en positiv skillnad för övriga resenärer. Många av de förslag och kundärenden som inkommer från handikapporganisationer eller personer med funktionsvariation är med andra ord lösningar som flera av våra övriga resenärer skulle ha nytta av.

Detta är vårt antagande när vi nu ser över detta område med en extra skärpt blick på innovationer och utvecklingspotential. I och med det förbättrade resesystem vi just nu utvecklar är vi dessutom snart i ett läge som ger oss förutsättningar att faktiskt genomföra några av de satsningar som skulle kunna innebära en stor skillnad i kollektivresan – idéer som tidigare inte gått att genomföra lika lätt.

Vi vet till exempel att många efterfrågar tydligare utrop ombord på bussarna inför varje hållplats – något som är särskilt viktigt för en person med synnedsättning, eftersom man ju inte kan navigera utifrån landmärken eller andra ledtrådar i samma utsträckning.

De tester vi gjort med beacons visar att vi skulle ha en bra tillförlitlighet om vi vill prova på att rikta information till specifika hållplatser eller bussturer baserat på den tekniken. För en person med synnedsättning är det dessutom extra viktigt att bussarna stannar vid specifikt angiven plats och inte stannar till bakom ett annat bussnummer på samma hållplats.

Med dagens teknik och det nya bakomliggande resesystemet skulle det kunna vara en lösning att utrusta våra nedräkningstimers (som bland annat finns vid Trelleborg C och längs 5:an i Malmö) med en motsvarighet till ”smarta knappar” (tex Flic), där en aktivering kunde signalera till föraren på en specifik tur att någon väntar på att stiga ombord invid skylten. Det återstår att utvärdera denna typen av koncept i praktiken, tillsammans med övriga idéer.

För oss på Skånetrafiken är det viktigt att tillhandahålla en tjänst som tryggar, inkluderar och underlättar för människor så att de kan bli nöjda resenärer. Det finns ett ständigt pågående arbete med att skapa en förståelse för kritiska användningsscenarion där vi kan skapa bättre lösningar för dem som väljer att resa med oss.

Vi har löpande kontakt med övriga handikapporganisationer och kommer att vidareutveckla det samarbetet över tid. Representerar du en organisation som är intresserad av att vara med i vårt långsiktiga samarbete, eller är du intresserad av att personligen vara med i kommande användningstester så håll ett öga på vår blogg?

Flera förslag på enklare biljettautomater

Under våren har vi på Skånetrafiken börjat undersöka olika alternativ för att hitta framtidens biljettautomater. Den här gången har vi använt oss av en förkommersiell upphandling, en process som gör det möjligt att utveckla idéer och koncept redan innan själva upphandlingen. Häromdagen höll de fem kandidater som tagit sig vidare i urvalsprocessen sina slutpresentationer i Malmö.

Skånetrafikens nuvarande biljettautomater ska på sikt bytas ut – men mot vad?

Måndagen den 27 juni presenterade fem leverantörer sina konceptidéer om hur våra framtida biljettautomater skulle kunna se ut.

Kandidaterna som deltog var:

Attention i samarbete med Great Works, ÅF, Block Zero, ustwo och Veryday.

Attention/Great Works.

Representanterna från ÅF.

Block Zero.

ustwo med presentation av konceptidé.

…och slutligen Veryday.

Även två kandidatstudenter från Lunds Tekniska Högskola, Nathalie Winberg och Anton Nordenson, deltog under dagen och höll en avslutande presentation med egna konceptidéer.

Nathalie Winberg och Anton Nordenson från LTH.

Många ville testa prototyperna.

Efter en mycket givande dag med många nya – och inte minst olika – infallsvinklar om tillgängliga och enkla biljettautomater är det nu dags för oss på Skånetrafiken att utvärdera och sammanställa vad vi tagit del av under vårens idéprocess. I höst fortsätter arbetet med att förbereda en upphandling med målet att ha nya biljettautomater på plats 2019.

Här på utvecklingsbloggen fortsätter vi att hålla dig uppdaterad om den senaste utvecklingen.

Nyfiken på hur vårens urvalsprocess gått till?

Nu finns chansen att blicka in i framtiden

Under våren har Skånetrafiken påbörjat arbetet med att ta fram framtidens biljettautomater, nya automater som ska vara tillgängliga och enkla att använda. Den 27 juni presenterar fem kandidater sina förslag på hur våra biljettautomater ska se ut i framtiden. Är du intresserad av att ta del av deras presentationer i Malmö? Här får du veta mer om hur du följer bloggen!

Arbetet med att hitta den allra bästa lösningen för Skånetrafikens resenärer har nu pågått under hela våren. De fem kandidater som har gått vidare i vårens urvalsprocess kommer presentera sina idéer om framtidens biljettautomater den 27 juni på Regionhuset i Malmö. Kandidaterna som kommer berätta om sina koncept är Attention/Great Works, ÅF, Block Zero, usTwo och Veryday.

Ett begränsat antal av åhörarplatserna är vikta för allmänheten. Om du är intresserad att ta del av presentationerna så gäller först till kvarn.

Självklart så kan du hålla dig uppdaterad genom att fortsätta läsa om vårt utvecklingsarbete här på bloggen.

Skånetrafiken får högst betyg!

Skånetrafiken får höga betyg av besökarna och är bäst i sin bransch. Det visar en oberoende undersökning av hemsidan av E-space Communication AB. Jämförelser har gjorts mellan Skånetrafiken och andra trafikbolags hemsidor. I undersökningen ingår över 10 000 kunder som svarat på en enkät.

Skånetrafiken  får högre betyg för grafik, struktur, information, användarvänlighet och förväntningar jämfört med de andra trafikbolagen. Snittbetyget är 3,68 av 5 poäng jämfört med branschbetyget som är 3,33 i snitt.

I jämförelsen ingår bland annat Blekingetrafiken, Jönköpings Länstrafik, Karlstadsbuss, Rejseplanen, UL – kollektivtrafiken i Uppsala län, Västtrafik , VL, Västmanland och ÖstgötaTrafiken.

– Det känns fantastiskt att Skånetrafiken blev bäst i branschen! Viktigast är att vi har använt tidigare webbundersökningar och tagit del av kundernas önskemål i utvecklingen, säger Lisa Nilsson-Ödlund, verksamhetsutvecklare på Skånetrafiken.

Målgruppen som Skånetrafiken har ställer stora krav på hemsidan. Undersökningen visar att de högskoleutbildade och vana internetanvändarna är överrepresenterade, i jämförelse med andra aktörer i trafikbranschen. Det är just de grupperna som brukar ställa högre krav på hemsidorna. De förväntar sig en viss standard för design, struktur, funktionalitet och informationsnivå.

Undersökningen är resultatet av mätningar som gjorts från den 23 juni till och med den 30 september. De flesta hittar vad de söker inom de mest eftersökta områdena. De är ”Söka resa”, tidtabeller, pris, kolla saldo och ladda kort via E-tjänster.

Det stora önskemålet från besökarna är att det inte ska ta upp till 24 timmar att ladda Jojo-kort. Här finns en hel del irritation. Andra viktiga förslag finns från kunderna är att se över hur, var och när priser ska presenteras och att ha synligare kartor. Den här feedbacken är viktigt i det fortsatta arbetet med att förbättra Skånetrafiken.

Över 40 000 öppna svar har lämnats av kunderna som svarat på undersökningen direkt på hemsidan i Pop up-fönster.

Många kunder på Skånetrafiken är ambassadörer och förstärker varumärket. 41 procent i undersökningen kan aktivt tänka sig att rekommendera hemsidan till en vän eller kollega och ger högsta betyg, siffran tio av tio. En fjärdedel är allmänt positiva till Skånetrafiken.

Snart kommer ett riktigt enkelt betalsätt för mobil till Sverige

Tidigare i veckan var jag tillsammans med ett par kollegor på WSA-dagen i Stockholm och lyssnade på ett par riktigt spännande talare inom det digitala området. Ja, dessutom försökte vi lista ut hur vi på Skånetrafiken ska göra för att kunna stå på prispallen 2016 – såklart!

Föreläsningen som vi hade allra mest fokus på var den som hölls av expert på digitala betalningar på Dibs. Och den främsta anledningen till det var såklart att vi misstänkte att vi skulle få höra mer om MasterPass – 2015 års sannolikt hetaste nyhet inom betalningsområdet.

Föredraget inledde med en hel del matnyttig info kring utvecklingen för svensk e-handel. (Är du intresserad av e-handel och inte redan läst ”Svensk e-handel 2014 -Dibs årliga rapport om e-handel, mobil handel och betalningar” så är det ett bra lästips). Dibs arbetar med betalningar för e-handel och används av en rad stora aktörer på marknaden (och de är även Skånetrafikens PSP sedan de var med och vann upphandlingen för Digitalt Kundmöte tillsammans med CGI).

En tydlig trend på det området är att handeln online växer rejält och att nästan hela den ökningen kommer från mobila enheter. Under 2014 ökade till exempel antalet mobilshoppare med över fyrtio procent enligt Dibs rapport. Den ökningen motsvarar 736 000 nya kunder!

För att möta den här utvecklingen har kortleverantören Mastercard tagit fram den nya tjänsten MasterPass som lanseras av Dibs i Sverige under första kvartalet 2015. Det intressanta med den här tjänsten är att man som konsument inte kommer att behöva mata in vare sig kortuppgifter eller leveransadress vid köp på nätet, via mobil eller desktop.

Istället kommer de anslutna bankerna automatiskt registrera sina kunders bankkort och kundernas leverans- och bostadsadress i MasterPass-applikationen. Som kund verifierar man sedan köpet enkelt ,och samtidigt säkert, med sitt Mobila BankID. Och lyssna på det här – du behöver som kund inte heller ladda ner någon ny app för att använda tjänsten. Har du bara Mobil BankID så är det bara att shoppa loss.

Själv undrar jag lite över hur Mastercard ska klara den pedagogiska utmaningen i att förklara att MasterPass funkar för ALLA bankkort (ja, alla de vanliga i alla fall) och inte alls hänger ihop med enbart Mastercard-kortet. Jag hoppas att bankerna, som i princip allihop står bakom satsningen, kommer att hjälpa till här.

Hur kommer det här påverka dig som reser med Skånetrafiken, och varför är vi så positiva till den här nyheten?

Vi tror att den här tjänsten på många sätt möter våra kunders behov. Våra kunder är mobila, och använder gärna sin mobil medan de är i rörelse. Flera kunder hör av sig varje vecka och efterlyser tjänster som möjliggör betalningar via mobilt BankID, eftersom man upplever detta som både smidigt och säkert. Precis det vill vi såklart kunna erbjuda i vår e- och m-handelskanaler. Skånetrafiken är därför redan igång och planerar tillsammans med Dibs för att kunna ansluta till MasterPass under det andra kvartalet i år. Spännande, eller hur?

Vill du läsa mer om MasterPass? Då kan du till exempel läsa det här blogginlägget.

Det där med biljetter, ska det vara så svårt?

De här skisserna är tagna från en demo som skulle visa hur framtidens biljetter skulle kunna se ut.

Man kan tycka det är en självklarhet att det ska vara enkelt att betala för sin resa när man reser med buss eller tåg. Och glädjande nog får Skånetrafiken bättre och bättre resultat i den så kallade Kollektivtrafikbarometern, där svenskars upplevelser av kollektivtrafiken mäts. Vi är nu sedan en tid tillbaka bättre än riksgenomsnittet då 56 % ger något av de två högsta betygen på frågan om hur enkelt det är att köpa biljett (skala 1 till 5, mätning i september 2014).

Det kan man ju vara nöjd med. Eller?

Eller så konstaterar vi att 44 % av de som svarat inte tycker det är enkelt och inser att det här inte är acceptabelt. Hur många som egentligen skulle vinna på att resa med kollektivtrafiken tar bilen istället? Bara för att det här är eller verkar vara svårt? Vi har inte svaret på just den frågan, men vi vet att ganska små upplevda hinder stoppar många människor från att använda tjänster. SL:s försäljning av sms-biljetter minskade till exempel med 70 % när de införde ett extra steg för registrering av användare.

Så vad gör vi då?

Vad som är helt säkert är att vi måste sätta ”enkelhet” på agendan. Allra överst. Men vad som är enkelhet är olika för olika resenärer. Är det att biljettmaskinerna är enkla att använda? Att det går att köpa biljett ombord? Att man alltid får ”bästa pris”? Att man kan köpa biljett på sitt eget språk? Att man kan använda vilket kort som helst som biljett?

Personligen är jag övertygad om att mobilen kommer att spela en viktig roll. Nästan alla vuxna svenskar använder idag en smartphone. Dessutom ser vi en stark trend som pekar mot att den blir allt viktigare när det gäller biljetter och betalningar, drivet av företag som Apple och Google. Vi ser också att så kallade ”smarta tillbehör” som till exempel smarta klockor och träningsarmband är en växande företeelse som innebär nya möjligheter. Sist men inte minst, det område som kallas ”Internet of Things”, som handlar om att enkelt kunna koppla upp och ihop olika typer av prylar, börjar visa praktiska och användbara lösningar.

Kan vi göra något bra och enkelt av allt det här, månntro? Ja, tveklöst. Till exempel kan vi skapa en lösning som innebär att du med mobilen på fickan och en app installerad kan hoppa på en buss eller ett tåg, hoppa av när du är framme och sedan betala dina resor i slutet av månaden. Med bättre förmåner ju mer du reser. Till lägre kostnad än om du köpte enkelbiljett varje gång. Med garanti att du aldrig behöver betala mer än vad ett periodkort skulle kostar, om det visar sig att du reser riktigt mycket. Och helt utan att du behöver leta upp biljettmaskiner, komma ihåg att ta med ett kort eller hitta ett öppet försäljningsställe.

Ett exempel på en lösning som vi tror gör resandet enkelt och det finns fler att utforska. Återstår att prova oss fram för att se vad som håller och inte. Ett arbete vi nu sätter igång och som kommer att pågå ett tag framöver.

I en region som är ett av världens absoluta centrum för digitala innovationer och mobila lösningar är förutsättningarna att skapa världens bästa användarupplevelse kring biljettköpet de bästa. Vårt mål är att 99 % av de som reser med en mobil lösning upplever att det är enkelt att köpa biljett. Då börjar vi bli nöjda.

För en bättre reseupplevelse.

Vi tänker inte bygga morgondagens tjänster på gårdagens antaganden

Idag uppmärksammas vikten av användbarhet och användningsupplevelser (User Experience) runt om i världen genom ”World Usability Day”. Detta år har man valt temat engagemang, för att uppmana oss att tänka i nya banor, skapa en bättre förståelse för vikten av bra UX och hitta sätt att engagera ännu fler människor i arbetet med att förbättra de digitala lösningar som inte fungerar tillräckligt bra.

Som en del av detta initiativ ber vi er därför att svara på en enkät om våra befintliga symboler. Syftet med denna undersökning är att förstå mer om hur ni tolkar det symbolspråk som används. Detta är ett sätt för oss att ta ett avstamp i det nuvarande, för att kunna göra välgrundade designbeslut kring vår kommande trafik och reseinformation.

Jag tvivlar på att det finns många andra ämnen i vår närhet, som har potential att just engagera er resenärer och användare så mycket som trafik och reseinformation. Sedan jag började min anställning som UX-designer på Skånetrafiken innan sommaren har jag hamnat i djupa diskussioner, både med vänner och främlingar, om hur vi jobbar med vår reseinformation.

Jag har därför börjat bära med mig en lagom tjock anteckningsbok som jag tagit fram när någon har gott om åsikter eller idéer om hur vi borde hantera trafikstörningar, signalfel, kundärenden eller tömma papperskorgarna oftare. Boken är redan ganska välfylld och jag föreställer mig hur den kan bli ett fint tidsdokument på sikt när vi stämmer av uppdraget ”Framtidens reseupplevelse” någon gång år 2020.

Anteckningsboken som successivt fylls med era idéer och tankar om framtidens resande.

Men framförallt är den här anteckningsboken och alla iakttagelser och inspel från resenärer och kunder, ett tecken på hur viktig och engagerande kollektivtrafiken är. Från ett användbarhetsperspektiv inte minst en påminnelse om hur avgörande små designdetaljer är i praktiken.

Arbetet med den responsiva webben inom ”Digitalt Kundmöte” är en viktig del av att förbättra för våra användare. Men utöver de satsningar som kommer att nå ut under nästa år, arbetar vi också konceptuellt och iterativt med att möta de stegrande förväntningarna på våra digitala tjänster. Detta görs inom förstudien av projektet Framtidens Reseupplevelse, som beskrevs i det inledande inlägget här på bloggen och som finansieras med hjälp av Vinnova.

Innan jag började här var jag troligen en av dem som tänkte högt då och då att ”hur svårt kan det vara att göra ditt eller datt lite tydligare, eller lite enklare”. När jag nu insett ett och annat om de bakomliggande systemens beroenden och vilka konsekvenser det får för att finslipa användbarheten inom något så föränderligt som mjukvara och digital tjänsteutveckling – inser jag komplexiteten vi har att arbeta med.

Vi kommer att få anledning att återkomma till ämnet trafik och reseinformation flera gånger om i den här bloggen. Helst gör vi det med riktning framåt – mot det som är möjligt, istället för att fastna i det som begränsar oss idag. Vi tänker inte bygga morgondagens tjänster på gårdagens antaganden.

Happy World Usability Day!