Fem fokusområden för nya appen

Utvecklingsarbetet med nya appen är igång (läs Början på något nytt)!

Ett par månader innan utvecklingsarbetet drog igång gjorde vi, under hösten 2015, en djupdykning i vad Skånetrafikens nya mobilapp bör fokusera på och hur den bör utformas.

Syftet är att skapa en app som bidrar till att det blir ännu enklare och smidigare att resa med Skånetrafiken, vilket vi hoppas leder till att ännu fler väljer att resa kollektivt. Under detta arbete utgick vi från tre situationer som resenärer kan befinna sig i; Pendling, Ovan resa och Stört läge (läs mer i “Början på något nytt”)

Vi har träffat många olika resenärer och lärt oss om deras resvanor, behov och önskemål. Utifrån detta har vi skapat förslag på nya och förbättrade funktioner i appen. Förslagen har vi presenterat för resenärer för att försäkra oss om att vi är på rätt spår. Sedan gjorde vi om hela proceduren igen, flera gånger om, tills vi hittade tydliga fokusområden.

Fem fokusområden för den nya appen (med förtydligande skisser):

Stöd under hela resan

Som resenär kan du söka en resa hela vägen från din nuvarande position till din slutdestination och appen ger dig det bästa alternativet och stöd under hela resan. Det är tydligt var man är vart är och vart man ska, med hjälp av karta och navigering.

Visa verkligheten

Appen ska visa när färdmedlet (bussen eller tåget) faktiskt kommer till hållplatsen och var det befinner sig just nu. Bra prognoser på när du som resenär kommer att komma fram till din destination. Appen ska även visa riktiga tider (realtidsdata), så att du som resenär kan ta bästa möjliga beslut.

Förenkla vardagen

Som resenär kan du enkelt och snabbt söka resor som du gör ofta. Det ska finnas en möjlighet att spara och bevaka enstaka resor och resor som du gör ofta (pendlingsresor), för ökat stöd och bekvämlighet i vardagen.

Enkel problemlösning

Appen ska ge snabb, relevant och tydlig störningsinformation. Som resenär ska du få uppdateringar över trafikläget och enkelt kunna hitta alternativa resor t.ex. om det blir störningar i trafiken.

Tillgänglighet för alla

Appen ska vara tydlig och erbjuda lättläst och lättförståelig reseinformation. Utropad information ska visas i appen för den som önskar det och informationen ska också kunna läsas upp av appen. Det ska vara tydligt med resealternativ som har handikappanpassning och det ska finnas enkel felrapportering om saker inte fungerar som de ska.

Vad händer nu?

Sedan årsskiftet är utvecklingsarbetet i gång, appen byggs för fullt. Vi arbetar med de fokusområden som beskrivs ovan, men bygger lite i taget. Det är viktigt att ta små steg och hela tiden kolla av med er resenärer, från olika målgrupper, att vi är på rätt väg. Vi justerar appen efter vad vi lär oss, med syftet att göra det enklare att resa.

Hjälp till!

Vi behöver er hjälp med att lära oss om vad som funkar/inte funkar vid just din resa. Inom kort kommer möjligheten att anmäl dig som testresenär och delta i olika studier för att förbättra resandet i Skåne.

Vi tänker inte bygga morgondagens tjänster på gårdagens antaganden

Idag uppmärksammas vikten av användbarhet och användningsupplevelser (User Experience) runt om i världen genom ”World Usability Day”. Detta år har man valt temat engagemang, för att uppmana oss att tänka i nya banor, skapa en bättre förståelse för vikten av bra UX och hitta sätt att engagera ännu fler människor i arbetet med att förbättra de digitala lösningar som inte fungerar tillräckligt bra.

Som en del av detta initiativ ber vi er därför att svara på en enkät om våra befintliga symboler. Syftet med denna undersökning är att förstå mer om hur ni tolkar det symbolspråk som används. Detta är ett sätt för oss att ta ett avstamp i det nuvarande, för att kunna göra välgrundade designbeslut kring vår kommande trafik och reseinformation.

Jag tvivlar på att det finns många andra ämnen i vår närhet, som har potential att just engagera er resenärer och användare så mycket som trafik och reseinformation. Sedan jag började min anställning som UX-designer på Skånetrafiken innan sommaren har jag hamnat i djupa diskussioner, både med vänner och främlingar, om hur vi jobbar med vår reseinformation.

Jag har därför börjat bära med mig en lagom tjock anteckningsbok som jag tagit fram när någon har gott om åsikter eller idéer om hur vi borde hantera trafikstörningar, signalfel, kundärenden eller tömma papperskorgarna oftare. Boken är redan ganska välfylld och jag föreställer mig hur den kan bli ett fint tidsdokument på sikt när vi stämmer av uppdraget ”Framtidens reseupplevelse” någon gång år 2020.

Anteckningsboken som successivt fylls med era idéer och tankar om framtidens resande.

Men framförallt är den här anteckningsboken och alla iakttagelser och inspel från resenärer och kunder, ett tecken på hur viktig och engagerande kollektivtrafiken är. Från ett användbarhetsperspektiv inte minst en påminnelse om hur avgörande små designdetaljer är i praktiken.

Arbetet med den responsiva webben inom ”Digitalt Kundmöte” är en viktig del av att förbättra för våra användare. Men utöver de satsningar som kommer att nå ut under nästa år, arbetar vi också konceptuellt och iterativt med att möta de stegrande förväntningarna på våra digitala tjänster. Detta görs inom förstudien av projektet Framtidens Reseupplevelse, som beskrevs i det inledande inlägget här på bloggen och som finansieras med hjälp av Vinnova.

Innan jag började här var jag troligen en av dem som tänkte högt då och då att ”hur svårt kan det vara att göra ditt eller datt lite tydligare, eller lite enklare”. När jag nu insett ett och annat om de bakomliggande systemens beroenden och vilka konsekvenser det får för att finslipa användbarheten inom något så föränderligt som mjukvara och digital tjänsteutveckling – inser jag komplexiteten vi har att arbeta med.

Vi kommer att få anledning att återkomma till ämnet trafik och reseinformation flera gånger om i den här bloggen. Helst gör vi det med riktning framåt – mot det som är möjligt, istället för att fastna i det som begränsar oss idag. Vi tänker inte bygga morgondagens tjänster på gårdagens antaganden.

Happy World Usability Day!