Var är tåget? Pilot på Malmö C

Inte sällan är det så att du som resenär står på plattformen och undrar var tåget befinner sig just nu.

Inte minst vid störningar vill du veta om tåget har avgått från föregående station och om det är på väg.

Vi är därför glada att berätta att vi testar en helt ny tjänst på Malmö C. Ovanför spår 1b och 2b används nu sex skärmar för att grafiskt och tydligt visa information om nästa ankommande och avgående tåg från givet spår. Idén är att tjänsten kompletterar övrig, mer traditionell skyltning på plattformen. Detta då närmaste avgång ju är det som allt som oftast är mest intressant för de som står där.

Tjänsten är i sin linda, under testning och utveckling. I dagsläget visar vi information om Pågatåg och Öresundståg. Men visionen är mycket större än så. I framtiden vill vi addera ytterligare information, till exempel om tågets stopposition för att underlätta påstigning, fyllnadsgrad, tåglängd med mera. I nästa steg vill vi blanda in GPS-positionering för att göra informationen mer exakt. Möjligheterna är många!

Full fart framåt med Sveriges modernaste spårväg

Våren 2020 börjar spårvagnar rulla på gatorna i Lund. Det blir ett helt nytt sätt att resa på i staden, ett som vi hoppas både blir mer tillgängligt och enklare. Och hållbart. Spårvagnstrafiken är ett av flera sätt att få fler människor att åka kollektivt och bidra till en klimatklok utveckling.

Lunds arbete med att anlägga spårvägen är nu i full gång. Att det byggs i staden har säkert få missat. Det planeras och anläggs både spår och en helt ny el-infrastruktur. Samtidigt pågår också en hel del annat som för projektet framåt, mindre synligt för allmänheten, men minst lika viktigt.

Spårvagnsdepån, som ska ligga strax intill ESS-anläggningen, har till exempel fått sitt bygglov och det finns flera byggföretag som är intresserade av att göra jobbet. Under maj månad är det planerat att det vinnande företaget ska koras.

Ungefär samtidigt ska vinnande anbud för spårvagnarna och dess underhåll utses. Anbudsutvärderingen är i full gång och går helt enligt planen. Vår ambition är att vagnarna ska ha med så mycket som möjligt från konceptbussen. Är du nyfiken så har vi berättat lite om det tidigare här.

Helt klart i projektet är att Nettbuss, som redan idag kör stadstrafiken i Lund, ska köra spårvagnarna fram till 2023, då trafiken startar i det nya trafikavtalet. Det blir en spännande resa att tillsammans starta Sveriges modernaste spårväg i ett pilotsamarbete. Nettbuss kommer nu att gå in i projektsamarbetet med full kraft.

Sist, men verkligen inte minst, ligger vi ute med upphandling av de för Lund speciellt utformade väderskydden. Det har lagts mycket möda på att utforma dem och de blir helt unika i sitt slag. Tanken är att det ska finnas väderskydd längs hela spårvagnshållplatserna för maximalt skydd mot väder och vind. Detta för att ge våra resenärer bästa möjliga service och för att öka tillgängligheten.
Mycket att se fram emot alltså och mer kommer. Vi uppdaterar er löpande. Tills dess får ni hålla till godo med våra visualiseringsbilder på depån, och väderskydden!