back

I bräschen för människan

Googla på ordet kollektivtrafik.
De bilder som dyker upp i resultatlistan visar bussar, tåg och spårvagnar. Ibland finns några suddiga människogestalter med på bilderna, men vem som har huvudrollen är tydlig. Och det är inte människan.

Varför är det så? Bussar, som ju ska vara ett verktyg för oss människor när vi förflyttar oss, är byggda på lastbilschassin. Det betyder att det är svårt och ibland omöjligt att skapa en miljö ombord som ska svara mot de behov som man har som människa. Samtidigt förstår branschen att man måste arbeta med sin approach och attraktivitet. Ska fler lockas att ställa bilen och börja resa kollektivt krävs ett nytänk och ett mod att modernisera och göra annorlunda. Och inte genom att ge uttryck för modernitet i form av en futuristisk Jetson-miljö. Den är sällan funktionell eftersom den inte grundats på verkliga och identifierade behov. Det som krävs är funktioner och lösningar som gör positiv skillnad för de som ska nyttja dem.
Det här jobbar vi på Skånetrafiken hårt med. Vi går i bräschen för att lyfta fram människorna, de som ska använda sig av bussarna, tågen, hållplatserna och informationstavlorna. Vi har till och med inrättat en egen enhet som ska driva arbetet med det: enhet ”Kundmöte”. Där pågår en febril aktivitet med att se till att vi är våra resenärers ambassadörer och hittar människan igen.
Hos oss låter vi bland annat servicedesigners ta sig an utvecklingen av en produkt eller tjänst. De som sitter med pengapåsen för investeringar drar instinktivt öronen åt sig när de får höra talas om att det finns en servicedesigner med i projektet. Fullt förståeligt. De ser ju framför sig ännu en designer i svart polotröja med formpressade barstolar och spaceade soffor. Men så är det inte. Servicedesignern adderar förutom produkten även förutsättningarna i den fysiska miljön runt omkring, kulturella och sociala koder som finns i samhället och hur vi kommunicerar med varandra, till det som är användarens upplevelse. Inte sällan med hjälp av beteendevetenskap, etnologi och psykologi – discipliner som många servicedesigners har en bakgrund inom!
På så sätt blir produkten inte längre i fokus utan en del av ett ekosystem runt en upplevelse som användaren har. Lösningarna blir inte särskilt extrema, men i sitt sammanhang får de stor effekt på användarnas upplevelse. Och att smörja maskineriet genom att sudda ut hinder och sätta människan i fokus är vårt mission! Häng med enhet kundmöte och hur vi jobbar med det här på utvecklingsbloggen!

Anna Archer

Anna Archer