Ny typ av upphandling och samarbete med Kalle Lind ska ge framtidens biljettautomater

Skånetrafiken kommer snart att inleda arbetet med att ta fram framtidens biljettautomater. Som ett led i det arbetet ska man dels prova en ny typ av upphandling och dels ta hjälp av intressegrupper och intressenter, bland annat krönikören Kalle Lind.

Som en del i projektet för framtidens resesystem finns en ny typ av biljettautomater eller självervicepunkter om man så vill. En som har tyckt till om Skånetrafikens biljettautomater är krönikören Kalle Lind som i höstas skrev krönikan ”25 steg till köp av tågbiljett”. Nu ska han vara med i en av de fokusgrupper som ska hjälpa Skånetrafiken att utforma framtidens biljettautomater.

– Jag tänkte att Kalle hade starka åsikter om våra biljettautomater och skulle kunna komma med värdefulla synpunkter, säger Britt Jonasson, inköpare på Skånetrafiken.

Den nya typ av upphandling som Skånetrafiken ska inleda kallas förkommersiell upphandling och möjliggör att ett utvecklingssamarbete kan pågå innan själva upphandlingen startar.

– Vi kommer att låta flera olika aktörer på marknader komma med sina ideförslag. Sedan väljer vi ut ett par av de mest intressanta och låter dem genomför ett avlönat arbete under ett antal veckor. Sedan redovisas deras resultat och vi kan välja att använda de delar vi tycker är intressanta, säger Britt.

Ambitionen är att det här arbetet ska göras under våren och att Skånetrafiken i höst går vidare med en upphandling för framtidens biljettautomater.

– Då har vi förhoppningsvis med oss många bra erfarenheter från den förkommersiella upphandlingen och från våra fokusgrupper. Dessutom kommer även studenter från Lunds tekniska högskola och IKDC att jobba med att ta fram koncept för framtida självservicepunkter, säger Britt.

Vad är fördelen med det här arbetssättet?

– Vi kommer närmare de som ska använda tekniken och ger utrymme för den skaparkraft som finns på marknaden och hos universiteten. Vi är ganska ensamma om att använda den här metoden och hoppas att det ska bli lyckat och något vi kommer att fortsätta att använda.

En hektisk höst

Det är mycket som händer på Skånetrafiken just nu och det börjar verkligen bli dags för en liten uppdatering om vår nya app.

På labbet så fortsätter utvecklandet av den nya appen. Nu har vi förbättrat den så att det som tidigare enbart varit möjligt på Android nu även fungerar perfekt på iOS. Så nu syns det fler sökresultat, det går att söka om samma resa enkelt igen, förseningar syns tydligt och vi har även försökt att sätta fokus på rätt element i vyn. Vi håller också på med att förbättra tillgänglighetsanpassningen. Ett krav som numera ställs på alla appar är att det även ska finnas en textuppläsning. Vi jobbar därför på för fullt för att nå upp även till det kravet och just nu lanserar vi det hela i etapper. Resesökningar kommer dock att vara det första på plats.

Som ni kanske märkt så har vi haft en del strul med betalningar. Vi hamnade i en lite besvärlig situation där vi snabbt behövde ta fram en lösning som backup till den Klarnaintegration vi tidigare alltid använt i vår app. Vi ska byta leverantör och sluta använda Klarna och därför så kom vi överens med Klarna och PayEx att vi istället skulle tillhandahålla PayEx kortbetalningar som ett komplement för Klarna kort- och fakturabetalningar för de kunder som vi visste kunde få en del problem med att betala med kort via vår Klarna-lösning.

Men i ärlighetens namn så gick det hela lite för fort, men där och då så visste vi inte hur många som verkligen skulle drabbas från första stund. Lösningen som vi tog fram till den 14 september blev därför ganska så otydlig för användarna och är fortfarandelite stympad, men vi jobbar nu på tillsammans med Swedbank Pay (tidigare PayEx) för att få fram en riktigt bra och enkel lösning för alla våra användare.

Utöver det så jobbar vi även med resor till grannlänen. Det har också visat sig vara en lite svårare övning. Regeringen har dock sagt att vi ska ha ett nationellt biljettsystem så det försöker vi arbeta efter, men standarden är tyvärr inte riktigt klar än. Det finns en del fel och brister som vi upptäcker efterhand när vi försöker implementera det. Till en början så kommer vi därför att behöva ta några genvägar för att få ut det hela i tid och det gör oss därför lite mindre flexibla, så vi kommer istället att göra rätt implementation efteråt.

Slutligen så är det ju snart dags för ett helt nytt biljettsystem. Vi stänger ner våra gamla appar helt. Och många av våra användare har tipsat oss om massa saker som de tycker vi behöver föra in i vår nya. Mycket har vi också fått till med UI-förbättringarna som kommer ut nu, men vi har en viss funktionalitet som är efterfrågad och som tyvärr inte kommer att vara på plats innan vi stänger ner de gamla apparna, Som till exempel Reseplaneraren och Stadsbiljetten. Jag tänker då i första hand på en filterfunktion som gör att man kan välja bort en del fordonsslag eller att definiera en ”via-väg”. Vi har dock redan en design färdig för det, men vi kommer tyvärr inte hinna utveckla det i år. Det ligger är dock högt upp på priolistan! Det tillsammans med en hel del ytterligare utveckling. Vi håller till exempel nu på med att designa om appens första sida. Tanken är då att göra den lite mer dynamisk.

De första av de nya korten har dock redan gått ut till skolelever runtom i Skåne Vi har dock haft vissa inkörningsproblem med dem, men vi håller på med att jobba för att de ska bli så smidiga som det bara går för att använda det. Därtill så jobbar vi frenetiskt med att fixa med allt annat som behövs för att allmänheten ska kunna köpa nya kort, eller lägga biljetter på korten, att kunna skriva ut sina kvitton, och så vidare. Någon reskassa det kommer vi dock inte att ha på de nya korten. De fungerar egentligen bara mer som en identifierare för att vi ska kunna hitta rätt biljett till användaren i vårt system. Även nya senior- och serviceresekort är något som ska fixas och det är på gång.

Just nu så installeras de nya biljettautomaterna runtom i Skåne och snart så kommer alla kunder att kunna köpa sina biljetter i dem. Även biljettautomaterna kommer dock att ha en något begränsad funktionalitet från början, men med tiden så kommer vi att lägga till nya funktioner i dem precis som vi gjort tidigare med Skånetrafiken-appen. Vi välkomnar naturligtvis därför allmänhetens åsikter och vi har även möjligheten att ändra på en del av de saker som uppfattas som dåligt.

Vi håller också som bäst på med en del tester av ”blippa”-funktionen. Håller man fram sitt betalkort till våra röda läsare på stadsbussarna, så köper man en Stadszon-vuxen-enkel-biljett. Blippar man en gång till inom en timme så kostar det ingenting extra. Blippar man sen inom 24 timmar, så får man automatiskt en 24-timmarsbiljett vilket är precis samma pris som att köpa två enkelbiljetter. Det kommer dock att vara ännu enklare än stadsbiljetten-appen.

Som ni förstår så är det en rejält hektisk höst, men vi gör det för vi är övertygade om att det kommer bli betydligt bättre för våra resenärer på sikt, även om förändring i sig alltid är lite jobbigt. Mer än så vill jag dock inte säga nu, men vi har ett koncept vi verkligen tror på. Det ska först bara utvärderas och testas ordentligt innan vi presenterar det. Så vi håller er uppdaterade!

Våra lösningar inspirerar

Vårt arbete med konceptbussen gav ringar på vattnet och nu har Zürich hakat på.

Zürich säger Hej!

Så börjar en artikel publicerad på bloggen hos våra schweiziska kollegor på Verkehrsbetriebe Zürich (VBZ).

Rubriken är en anspelning på att den schweiziska trafikhuvudmannen har hittat sin inspiration för att förbättra kundupplevelsen ombord i Sverige. Närmare bestämt hos Skånetrafiken.

Kanske kommer ni ihåg vår konceptbuss där vi tillsammans med Veryday och Volvo gjorde radikala förändringar ombord på en stadsbuss för att förbättra kundupplevelsen. Bland annat testades bättre lösningar för stående passagerare liksom hörnsoffor för mer en mer öppen känsla.

Vårt arbete gav ringar på vattnet och nu har alltså Zürich, som ofta ses som en föregångsstad vad gäller kollektivtrafik, hakat på våra idéer. Sedan mitten på augusti snurrar nu en stadsbuss i Zürich i linjetrafik med just en ståbordslösning ombord.

Bussens koncept ska testas i ett år och sedan utvärderas innan det förhoppningsvis implementeras i mer av deras trafik. Kul, tycker vi.
I Skåne finns ståbordslösningen sedan i juni på samtliga bussar på linje 1 i Helsingborg.

Här kan du läsa mer om vårt jobb med konceptbussen.

Intensiva dygn efter branden

Klockan 17.45 på kvällen den 14 augusti nås vi på Skånetrafiken av information om en storbrand i Hässleholm. Det är det gamla fraktgodsmagasinet norr om stationen som brinner och polisen klassar det som en anlagd brand.

Branden kräver omedelbart stopp av all tågtrafik som berör Hässleholms station. Det står snabbt klart att detta kommer innebära ett långt trafikavbrott med mycket stor påverkan på Skånetrafikens tågtrafik. Även X2000 och annan långväga person-och godstrafik kommer inte att kunna passera, eftersom eldsvådan skadat centrala delar av bangårdsanläggningen kraftigt.

Kontaktledningsstolpar och kontaktledningsbryggor har kollapsat, hundratals meter signalkabel brunnit upp eller smält ihop och även spår- och växlar har skadats i betydande omfattning. Södra stambanan genom Hässleholm är sammantaget allvarligt skadad av branden och blir otrafikerbar.

I Skånetrafikens avtal med Arriva och Transdev för Pågatågen respektive Öresundstågen ingår att också organisera ersättningstrafik med buss vid akuta störningar och trafikavbrott. Den här branden, med påverkan på alla linjer som berör Hässleholm, satte verkligen denna förmåga på prov.

Första störningsdagen, torsdagen den 15 augusti, innebar en viss väntan för kunderna, men redan tidigt under dagen fungerade ersättningstrafiken allt bättre och fler bussar kunde successivt sättas in. Parallellt med ersättningstrafiken placerades också tågpersonal ut som informatörer på plattformarna, som så kallade ”gulvästar”. Dessa fanns på viktiga stationer för att hjälpa våra kunder tillrätta vid byten mellan tåg och buss.

Löpande avstämningsmöten organiserades av oss med Arriva och Transdev för att säkra att busstrafiken kunde bedrivas och för att koordinera ersättningstrafikuppläggen. Tidigt i störningen beslutades att kraftsamla bussinsatsen till de sträckor som inte kunde trafikeras med tåg. Öresundstågen söderifrån vände i Höör och norrifrån i Osby. Pågatågen mot Hässleholm och Kristianstad vändes i Tjörnarp.

All tågtrafik var avstängd mellan Kristianstad och Hässleholm och tågen på Skånebanan vände i Tyringe. Markarydsbanan ersattes helt med buss och Krösatågen vände i Hästveda. På sträckan Malmö-Hässleholm-Kristianstad inskränktes Öresundstågsavgångarna med en avgång per timme och riktning. De så kallade insatstågen ställdes in helt på grund av bristande spårkapacitet.

Under torsdagen och fredagen hade vi lyckats få fram drygt 60 ersättningsbussar genom Bussakutens avtal med olika bussföretag, insatser från Nobina i Halland, Bergkvarabuss och även vissa frigjorda bussar från Skånetrafikens ordinarie regionbusstrafik. Bussarna kördes i pendeltrafik på de nämnda sträckorna och väntetiderna förkortades.

SJ hade dock stora utmaningar i att få fram ersättningsbussar till sina X2000-tåg på Södra stambanan. Trots att SJ försökte omboka sina kunder via Göteborg och på andra sätt, åkte många fjärrtågskunder med Skånetrafikens tåg och ersättningsbussar. Vi beställde därför ännu fler bussar för att också klara trycket från många fjärresenärer.

Informationen vid en sådan här stor störning med väldigt stor trafikpåverkan ställer stora krav på oss. Under fredagen och lördagen förberedde medarbetare på Skånetrafikens Trafikinformationscentral och IT-avdelning underlag för att få ut planerade tider – i praktiken nya tidtabeller – i appen och reseplaneraren, så att alla förbindelser inklusive byte till och från buss kunde bli sökbara.

Från och med söndagen var detta inlagt i reseplaneraren och från måndagen i appen. Skånetrafikens presstjänst bemannades dygnet runt för att kunna hålla media, och därmed många av våra resenärer, uppdaterade. Verksamhetsjouren förstärktes likaså.

Det var några mycket intensiva dygn för oss och våra trafikföretag, och förstås inte minst för Trafikverkets entreprenörer som arbetat med att reparera spår och signaler.

Idag, onsdag, är vi komna en bra bit mot normal trafikering. Tågtrafiken genom Hässleholm öppnades vid midnatt på Södra stambanan och på sträckan Hässleholm-Kristianstad. Tågtrafiken rullar nu åter på dessa sträckor med undantag för några inställda insatståg. Markarydsbanan och trafiken mot Tyringe på Skånebanan beräknas kunna återupptas natten till lördag 24 augusti.

Vi fortsätter med ersättningstrafik för Pågatågen på dessa sträckor fram till att dessa linjer också kan öppnas. Våra informationskanaler är uppdaterade med det nya läget.

Vi ger dig skjuts i sommarvärmen

Fjolårets sommar var unik. Ur ett kollektivtrafikperspektiv var den bitvis ganska tuff. Värmen orsakade en stor påfrestning på både våra anläggningar och på våra fordon. Ni som var ute och reste fastnade i heta tåg och bussar och tågspåren drabbades av solkurvor, gräsbränder hindrade tågtrafiken och många hade det svårt i värmen.

Men varmt har det väl alltid varit tänker du kanske då? Hur svårt kan det egentligen vara? Låt oss försöka förklara svårigheten när en extrem värmebölja uppstår, vad vi gör för att förbättra för er och vad du som resenär kan göra själv.

Solkurvor

Ett problem som ofta dyker upp i samband med extrem värme är solkurvor. Det är Trafikverket som är experter på solkurvor och eftersom de är ansvariga för rälsen så sköter de all kommunikation kring detta. Dock kan det vara viktigt att veta vad en solkurva är och hur den uppstår. En solkurva är en lokal utknäckning eller sidoförskjutning av ett spår på grund av solvärmen. Den uppkommer när spåret inte förmår stå emot krafterna som verkar i spårets längdriktning.

Rälsen är av stål och när stålet blir varmt sträcks det ut, precis som det drar ihop sig när det blir kallt. Påfrestningen på rälsspik eller andra typer av befästningar blir då för stor och ballasten som håller slipern på plats ger vika och rälsen knäcks ut. Med solkurvan ökar risken för urspårning.

Det är fysikens lagar som styr. En fritt upplagd räls på 40 meter blir 23 millimeter längre om temperaturen stiger 50 grader. Rälsen är också mörkare än omgivningen och drar därför åt sig värme. Den är ofta 20 grader varmare än den omgivande luften. Trafikverkets räls måste fungera i minus 40 grader likaväl som i 55 graders värme.

Hur fungerar det ombord på tågen i värmen?

Öresundståg

Varje fordon (en singel som har tre fast sammanhängande delar) har fem ac-anläggningar. En i var förarhytt och en i varje vagnsdel. Om ac:n inte fungerar i en del så betyder det inte att det är fel i hela fordonet. Som resenär kan man då testa att förflytta sig till en annan vagn om det är väldigt varmt. Man ska även tänka på att en ac – anläggning inte klarar att kyla ned luften hur mycket som helst utan sänker temperaturen upp till cirka fem grader. Det betyder att om det är det 30 grader ute så ska man inte förvänta sig att det är 20 grader på tåget, utan snarare ca 25 grader.

Pågatågen

Pågatågen är också utrustade med ett luftkonditioneringssystem. Varje vagn har en egen ac-anläggning. Pågatågens ac-anläggning håller temperaturen på runt 20 grader upp till 23 graders temperatur utomhus. Är det över 23 grader så håller anläggningen cirka tre grader under temperaturen utomhus. Detta enligt den standard som finns för järnvägsföretag.

Ac/kylanläggningen kontrolleras innan sommaren och om en ac går sönder eller inte fungerar när tågen är i trafik anmäler ombordpersonalen det och felet åtgärdas på verkstad. Det kan upplevas varmare i tyst kupé där cirkulationen är lite sämre än i övriga tåget. Vi har inga indikationer på att anläggningarna ombord fungerar sämre vid extrem värme. Totalt har Pågatågen 365 rullande ac-anläggningar på spåren i Skåne.

Nödvatten

På samtliga tåg finns så kallat ”nödvatten”. Det är vatten som kan delas ut vid behov, om någon passagerare känner obehag på grund av värmen och behöver vatten. Det ska alltså inte delas ut till personer som enbart är törstiga. Nödvattnet kontrolleras (att förpackningar är hela och att bäst-före-datumet inte har gått ut) regelbundet.

Röjningslok

För att påskynda evakueringar och snabbt kunna få undan tåg som blockerar spåren så har Trafikverket tillsammans med bland annat oss på Skånetrafiken och andra trafikbolag startat ett pilotprojekt med röjningslok som står redo.

Skåne har ett sådant lok som ska kunna vara på plats inom två timmar om ett tåg blir strandat någonstans. Att kunna röja spåren snabbt ger bättre förutsättningar för att du ska kunna ta dig vidare vid störningar. Röjningsloket är ett välbehövligt inslag och ett resultat av utvärderingar från förra sommaren.

Evakuering

Kunder ska aldrig själva försöka öppna dörrarna eller på andra sätt försöka ta sig ur stillastående tåg. Det är direkt livsfarligt att visats bredvid eller nära ett tåg som står på spåret. Personalen är utbildad i hur ett tåg evakueras och det är viktigt att följa deras anvisningar vid en sådan situation. Det kan bli oerhört varmt på ett tåg och om strömförsörjningen slås ut fungerar inte luftkonditioneringen heller. Då är det ännu viktigare att man följer personalens anvisningar. Säkerheten för er som reser går alltid först.

Vad kan du som reser göra?

Tänk på att med nästan 200 tåg i trafik en het sommar så är påfrestningen på ac-och kylsystemen stora. Ibland kan de sluta fungera och då kan det såklart bli väldigt varmt. Men alla icke-fungerande anläggningar repareras så snabbt det går när tåget eller bussen är på verkstaden igen.

Du som reser med oss kan hjälpa till i värmen. Till exempel genom att alltid se till att du har något att dricka med dig när det är varmt ute. Kliver du på ett tåg som känns varmt, prova en annan vagn om det går, för det kan vara svalare där. Och lämna gärna en sittplats till dem som kanske behöver det lite extra i värmen.

Hoppas du vill upptäcka Skåne med tåg och buss i sommar, vi ser fram emot att ge dig skjuts!

Nu rullar vi mot 20 miljoner resor

För lite mer än en vecka sedan var det trafikstart för HelsingborgsExpressen. Ett projekt som startade för tre år sedan – den 14 juni 2016 – och som har som mål att lyfta resandet i Helsingborg till 20 miljoner resor år 2020.

HelsingborgsExpressen tillsammans med hela stadstrafiken i Helsingborg formades utifrån många nya idéer på Skånetrafiken. Saker som soffgrupper, ståbord, luftigare utrymme, mjukare belysning, tydligare information och bättre plats för resande med särskilda behov genomfördes på bussen. Och resan planerades bli snabbare genom en rakare sträckning, rak angöring till hållplatser, påstigning i alla dörrar och ingen biljettförsäljning av förare.

Utöver det skapades dedikerade busskörfält utan gatuparkering eller störande utfartstrafik som kan hindra framfarten, signalprioritering i trafikljus och till och med en cirkulationsplats där bussen kör rakt fram genom rondellen.
Målbilden har varit, och är, att bilister varje dag ska ifrågasätta sitt beslut att inte åka buss när bilen står still i kö och bussen kör obehindrat fram.

Miljön har varit en viktig faktor genom hela projektet. Sent beslutades att öka kvaliteten på HelsingborgsExpressen med en helelektrisk buss. Grön eldrift för ett hållbart trafiksystem, fri från både buller och utsläpp. Olika alternativ utreddes och samtliga kalkyler visar på att ändhållplatsladdat blir den mest ekonomiska lösningen.

Till och med billigare än traditionell gasbuss trots högre investeringskostnader. Öresundskraft har som underleverantör byggt upp transformatorstationer med utrymme för laddutrustning. När två bussar laddar samtidigt på Dalhem så matas totalt 900 kW ut från det gröna huset bredvid viadukten. Ljudnivå och elektromagnetisk strålning hålls inom de hårda krav som staden ställer med Öresundskraft duktiga medarbetares försorg.

Samtidigt har vår miljöstrateg Iris Rehnström med hårda krav och oförtruten energi drivit fram att fordonstillverkarna i Europa tvingats redovisa att, och hur, de uppfyller miljödirektiven inom EU. Vi har mötts med glädje av ansvariga hos tillverkarna vilka plötsligt fått en betydelse för affären och inte bara en nödvändig tjänst på pappret. Att tydligt visa att miljökrav uppfylls blir en konkurrensfördel, i synnerhet när fler trafikhuvudmän har låtit sig inspireras att ställa samma tydliga krav.

Så en resa med HelsingborgsExpressen är inte bara säker för konsumenter ur ett miljöperspektiv, hela resan är bättre eftersom tillverkarna tar lagkraven på allvar.

Nu har HelsingborgsExpressen rullat i över än en vecka. Men vårt jobb är inte slut. Vi ska nu samla ihop de restpunkter som återstår efter en framgångsrik trafikstart. Fixa några tekniska problem med en del fordon, skärmar som inte fungerar som de ska på hållplatser. Och framförallt samla ihop de erfarenheter vi har fått för att göra nästa projekt ännu bättre!

I bräschen för människan

Googla på ordet kollektivtrafik.

De bilder som dyker upp i resultatlistan visar bussar, tåg och spårvagnar. Ibland finns några suddiga människogestalter med på bilderna, men vem som har huvudrollen är tydlig. Och det är inte människan.

Varför är det så?

Bussar, som ju ska vara ett verktyg för oss människor när vi förflyttar oss, är byggda på lastbilschassin. Det betyder att det är svårt och ibland omöjligt att skapa en miljö ombord som ska svara mot de behov som man har som människa. Samtidigt förstår branschen att man måste arbeta med sin approach och attraktivitet. Ska fler lockas att ställa bilen och börja resa kollektivt krävs ett nytänk och ett mod att modernisera och göra annorlunda.

Och inte genom att ge uttryck för modernitet i form av en futuristisk Jetson-miljö. Den är sällan funktionell eftersom den inte grundats på verkliga och identifierade behov. Det som krävs är funktioner och lösningar som gör positiv skillnad för de som ska nyttja dem.

Det här jobbar vi på Skånetrafiken hårt med. Vi går i bräschen för att lyfta fram människorna, de som ska använda sig av bussarna, tågen, hållplatserna och informationstavlorna. Vi har till och med inrättat en egen enhet som ska driva arbetet med det: enhet ”Kundmöte”. Där pågår en febril aktivitet med att se till att vi är våra resenärers ambassadörer och hittar människan igen.

Hos oss låter vi bland annat servicedesigners ta sig an utvecklingen av en produkt eller tjänst. De som sitter med pengapåsen för investeringar drar instinktivt öronen åt sig när de får höra talas om att det finns en servicedesigner med i projektet. Fullt förståeligt. De ser ju framför sig ännu en designer i svart polotröja med formpressade barstolar och spaceade soffor. Men så är det inte.

Servicedesignern adderar förutom produkten även förutsättningarna i den fysiska miljön runt omkring, kulturella och sociala koder som finns i samhället och hur vi kommunicerar med varandra, till det som är användarens upplevelse. Inte sällan med hjälp av beteendevetenskap, etnologi och psykologi – discipliner som många servicedesigners har en bakgrund inom!

På så sätt blir produkten inte längre i fokus utan en del av ett ekosystem runt en upplevelse som användaren har. Lösningarna blir inte särskilt extrema, men i sitt sammanhang får de stor effekt på användarnas upplevelse. Och att smörja maskineriet genom att sudda ut hinder och sätta människan i fokus är vårt mission! Häng med enhet kundmöte och hur vi jobbar med det här på utvecklingsbloggen!

Håll koll på dina resor i telefonen!

Nu kan du bevaka dina resor i appen och få pushnotiser vid förseningar!

Ännu en ny funktion är tillgänglig i appen. Nu går det att bevaka resor. Bevakningar är ett sätt för Skånetrafikens kunder att följa avgångar för en resa. Det går att bevaka både en avgång vid ett specifikt tillfälle eller skapa en prenumeration på en resa som görs ofta. Vi kan då skicka ut personliga pushnotiser om trafikstörningar när vi får information som på något sätt kan påverka din planerade resa.

Det kan vara information om att tåget blir försenat, att en hållplats är borttagen eller att en rutt är omlagd. Bevakningar har vi skapat med extra stor tanke på våra trogna pendlare som ofta åker samma resor varje dag och som kanske inte ser information om störningar på andra ställen i appen.

Bevakningar blev tidigt uppskattat i våra användningsundersökningar och där upptäckte vi också att inte bara pendlare var måna om att få personliga meddelanden för planerade resor. En överraskning för oss var hur omtyckt tjänsten var av alla de som av olika skäl har svårare att ta sig till hållplatserna. Som äldre eller kunder som reser med barnvagn till exempel.

Teamet som har arbetat med pushnotiser har varit väldigt blandat och bestått av många olika kompetenser. Designers har arbetat både med backendutvecklare, apputvecklare och med Skånetrafikens trafikinformationscentral (den avdelning på Skånetrafiken som arbetar med att blixtsnabbt få ut meddelanden om störning till bland annat kundtjänst, skanetrafiken.se och nu även appen).

Funktionen är resultatet av ett långt arbete som fortfarande pågår och som vi kommer att behöva förfina. Allteftersom bevakningar används så kan vi analysera information och få kunskap om hur mycket ni som reser vill bevaka era resor och vilken typ av trafikinformation som är mest uppskattad.

Nästa steg är att vi utvecklar akuta pushnotiser till de som sitter på en buss eller ett tåg som drabbas av en stor störning. Vi hoppas givetvis att ytterst få ska behöva få sådana meddelanden, men de resenärer som är med om ett längre stopp eller olycka kommer då att kunna få information direkt i mobilen.

Börja bevaka era resor! Ge oss gärna feedback på om informationen. Är den i tid och är den tydlig? Dessutom får ni gärna återkoppla till oss om hur det påverkar planeringen av ditt resande! Vill du tycka till ännu mer och vara med och påverka vår app så anmäl dig gärna som testperson!

Var är tåget? Pilot på Malmö C

Inte sällan är det så att du som resenär står på plattformen och undrar var tåget befinner sig just nu.

Inte minst vid störningar vill du veta om tåget har avgått från föregående station och om det är på väg.

Vi är därför glada att berätta att vi testar en helt ny tjänst på Malmö C. Ovanför spår 1b och 2b används nu sex skärmar för att grafiskt och tydligt visa information om nästa ankommande och avgående tåg från givet spår. Idén är att tjänsten kompletterar övrig, mer traditionell skyltning på plattformen. Detta då närmaste avgång ju är det som allt som oftast är mest intressant för de som står där.

Tjänsten är i sin linda, under testning och utveckling. I dagsläget visar vi information om Pågatåg och Öresundståg. Men visionen är mycket större än så. I framtiden vill vi addera ytterligare information, till exempel om tågets stopposition för att underlätta påstigning, fyllnadsgrad, tåglängd med mera. I nästa steg vill vi blanda in GPS-positionering för att göra informationen mer exakt. Möjligheterna är många!

Vi är Sveriges bästa resesajt!

Varje år utser IDG Sveriges bästa 100 sajter. I år nominerades Skånetrafiken i kategorin ”Bästa resesajt” och på onsdagen stod det klart att vi kammade hem vinsten!

Det databaserade techmedia, event och marknadsföringsföretaget IDG utsåg i samarbete med Webbdagarna, nyligen Sveriges bästa 100 sajter. Gissa om vi blev stolta då vi inte bara var nominerade utan också vann i kategorin ”Bästa resesajt”. Dessutom mot flera tunga motståndare!

Under 2018 och 2019 införde vi flera smarta tjänster, som en helt ny företagssida där det bland annat går att köpa och skicka biljetter till anställda och en webbaserad bokningstjänst för sjukresor – som direkt blev succé. Senast infördes också ett test av tjänsten ”fordon på karta”. Ett sätt att följa sin buss i realtid och bli ”hypnotiserad av att följa med när 171 svänger av på Kungsgatan”, som IDG så fint uttrycker det.

I sin motivering skriver IDG att vi på Skånetrafiken ”satsar ordentligt på det digitala”. Och det har vi verkligen gjort, inte minst under det gånga året.

Vi jobbar hela tiden med att optimera innehållet och utseendet på sajten. Med hjälp av våra kundundersökningsverktyg utvärderar och omvärderar vi kontinuerligt vilka tjänster som används mest och som saknas. Vad som behövas lyftas eller prioriteras bort.

Utseendemässigt har det också gjorts förändring. Färgerna och bilderna till exempel bytts ut. Det alarmerande röda har blivit mer rogivande och dämpat grått och gult. Menyer har försvunnit, slagits ihop och ersatts. Denna makeover har dock bara börjat och inom kort blir det en ännu större förändring av startsidan. Givetvis fortsätter fokus att ligga på det viktigaste – tillgänglighet och enkelhet – men mer plats ges till att göra sidan dynamisk; att lyfta bland annat aktuella erbjudande, projekt och uppdaterade nyheter.

Så, vi slår oss inte till ro med vår vinst, men den gör oss extra glada och stolta när vi fortsätter utveckla det digitala ytterligare! Nu vill vi ju fortsätta vara landets ledande resesajt!

Vi jobbar vidare för ökad punktlighet

För att förbättra järnvägen och undvika förseningar behöver de olika aktörerna på, och runt järnvägen, samarbeta. I en rapport går vi nu ner på detalj, identifierar de största problemen med järnvägen och prioriterar åtgärder.

Skånetrafikens kunder, särskilt de som reser med våra tåg, är tyvärr väl bekanta med att det kan uppstå problem med järnvägen som gör att det blir förseningar och inställda avgångar. Dessa fel inträffar numera alldeles för ofta och skapar stor frustration både hos våra kunder och de som jobbar med trafiken. Spåren, växlarna, signalerna, kontaktledningarna och många andra delar i järnvägens infrastruktur ägs och förvaltas av Trafikverket. Skånetrafiken kan alltså inte själva bestämma hur underhåll och felavhjälpning ska planeras och prioriteras. Men det är våra kunder som drabbas när det inte fungerar.

Därför vill vi på Skånetrafiken göra vad vi kan för att bidra till ett systematiskt arbete med att identifiera de stora felen och prioritera åtgärder. Under våren har vi låtit experter på konsultföretaget WSP gå igenom data från Trafikverket och analysera de fel på järnvägarna i Skåne som orsakat stopp och förseningar de senaste tre åren. WSP har gått ner i detalj för att se vilka specifika delar i järnvägsanläggningen som oftast felar samt orsakar de största störningarna.

Analysen visar tydligt att det finns några delar i järnvägsanläggningen som är kritiska och orsakar en stor del av störningarna. Genom att sätta in åtgärder vilka minskar eller rentav eliminerar felen där kan störningarna i tågtrafiken minska markant. Rapporten visar tyvärr också att det är en illavarslande trend för spårtrafiken i Skåne. Under de senaste åren har antalet förseningsminuter för Öresundståg och Pågatågen ökat kraftigt.

Samtidigt visar jämförande analys i både Stockholm och Västra Götaland att situationen förbättrats för motsvarande tågtrafik där, med stadigt minskande mängd förseningsminuter. Det har skett efter införande av nya arbetssätt för underhåll och felavhjälpning och visar därmed att det är möjligt att åstadkomma förändring. För att få till en sådan förändring behöver de olika aktörerna på, och runt, järnvägen samarbeta och Skånetrafiken vill genom bland annat rapporten visa att vi är beredda att engagera oss. Vi vill inspirera till nya angreppssätt och effektivare underhåll. Det tjänar vi alla på – framför allt våra kunder.

Först och störst med 100 procent elbuss

Landskrona är först i Skåne och än så länge den största staden i Sverige att ha helt eldriven stadsbusstrafik.

Med de nya elbussarna reser vi för en hållbar framtid. De drivs med grön el som uppfyller den Svenska Naturskyddsföreningens märkning Bra Miljöval och de släpper inte ut några avgaser. Dessutom genererar elbussar i snitt 5-6 decibel lägre ljudnivå än bussar med förbränningsmotor. Det kanske inte låter så mycket, men som jämförelse upplever vi människor en höjning med 10 decibel som en fördubbling av ljudnivån.

Ljudnivån både ombord och i bussens närhet är därför markant lägre jämfört med en vanlig buss. Faktiskt så mycket lägre att de utrustats med en varningssignal som påminner om en ringklocka som föraren kan använda när hen närmar sig fotgängare och cyklister. Varningssignalen är diskret och låter ungefär som spårvagnar brukar göra.

Utöver detta är Landskronas nya elbussar utrustade med ny inredning och stoppknappar med ljus för att öka tryggheten och tydligheten. Inne i bussen finns dessutom USB-laddare och Infotainment som är våra digitala skärmar med trafikinformation, nyheter och reklam. Jämfört med biogasbussar har elbussar än så länge bara en begränsning.

De kan inte köra lika långt som en biogasbuss utan att ladda batterierna. En fulltankad biogasbuss kan rulla 350–500 km medan elbussarna har en maxsträcka på cirka 200 kilometer mellan laddningstillfällena. Landskronabussarna laddas därför på natten och när förarna har sina raster under dagen.

Idag utgör elbussar bara en liten del av den totala trafiken i Sverige. Men det kommer förmodligen inte att ta så lång tid innan elbusstrafiken kommer igång i större skala. Utifrån de studier som finns inom området talar mycket för att elbussar är framtiden i stadstrafik. Både vi och Landskrona stad är mycket stolta över att vara bland de första att införa det till 100 procent.

Nu får du bättre koll på trafiken

Nu kan du som användare följa din buss på en karta och få pushnotiser om akuta trafikstörningar!

Ett önskemål vi ofta får från er är bättre möjligheter att se var bussar och tåg befinner sig i realtid och bättre information om störningar. Så det går att se om man måste springa sista biten till busshållplatsen eller om man ska välja ett annat färdsätt.

Därför är vi nu extra glada att berätta att vi släppt två nya tjänster som hjälper dig med just detta! En livekarta och pushnotiser om förseningar.

Livekartan för just din linje hittar du genom att söka en resa och välja en avgång. Klickar du på kartan på din avgång ser du linjen och var bussarna eller tågen befinner sig. Tjänsten är under utveckling. En del brister har vi rättat till, men som med alla tjänster i appen är vi beroende av många olika system för att den ska fungera. Är en buss inte korrekt inloggad får vi till exempel inte rätt gps-koordinater och bussen kan då saknas på kartan eller uppföra sig märkligt. Vissa tåg kan också röra sig ryckigt eftersom att vi inte har samma gps-mottagning där som i bussar.

Nästa steg med livekartan blir att lägga till den på appens startsida där du väljer hållplats och kan se flera linjer samtidigt. Det hoppas vi bli färdiga med under våren. Vi ska också lägga till möjligheten att följa ett specifikt fordon och få lite information om fordonet.

För dig som inte kan använda vår app finns kartan också på skånetrafiken. Där du kan följa var stadsbussar, regionbussar och Pågatågen befinner sig. Även den tjänsten är under utveckling.

Hittar du fel med våra tjänster får du gärna kommentera här nedan.

Den andra tjänsten – pushnotiser med akut trafikinformation – är tänkt att hjälpa dig vid akuta trafikstörningar. I appen kan du nu själv välja att följa en specifik trafikstörning som du vill ha löpande uppdateringar om. Tjänsten går självklart att stänga av om du inte vill ha några notiser.

Tjänsten kommer att bli mycket mer personlig. I nästa steg vill vi göra det möjligt att själv välja sträckor eller linjer att bevaka. Så att du som användare kan få trafikinformation för de sträckor du reser. Även här är appen beroende av flera andra system och många personer är involverade.

Vi jobbar hårt med att korta tiden från det att ett problem uppstår tills dess att vi kan informera i appen om det. Samtidigt som vi jobbar på med en rad andra saker. Som till exempel möjligheter att använda värdekoder som betalning, förbättringar av gränssnitt och nya betalsätt. Mer om det berättar vi efter hand!

Nu kommer elbussarna till Malmö

I december blir Malmötrafiken renare, tystare och bekvämare. Då börjar elbussarna rulla i Malmö.

Nu gör Skånetrafiken och Malmö stad tillsammans med Nobina en gemensam satsning på eldriven kollektivtrafik. I december blir linje 7, Ön-Svågertorp, den första stadsbusslinjen på förnybar el som ger dig möjlighet att resa klimatsmart.

Satsningen gör vi för en hållbar samhällsutveckling. Vi vill minska klimatutsläppen och bidra till renare luft och tystare grönare miljöer som människor mår bra i. Våra elbussar genererar inga avgaser. De drivs med en elmotor på förnybar el.

Den typ av buss som kommer att användas på linje 7 har ett litet snabbladdat batteri som fylls på vid ändhållplatsen, där bussarna har reglertider och tid för förarpaus och/eller förarbyte. Bussen tar sin ström genom en stolpe med en monterad kontaktskena (så kallad pantograf) som sänker sig ned på en kontaktyta på bussens tak när bussen står still. Det tar ungefär fem minuter att ladda, sedan går det att köra vidare igen.

Och köra vidare tyst! Ljudnivån ombord och i bussens närhet är markant lägre jämfört med en buss med förbränningsmotor. En elbuss genererar i snitt 5-6 decibel lägre ljudnivå. Det låter kanske inte så mycket men man kan i sammanhanget nämna att en höjning av 10 decibel upplevs av den mänskliga hörseln som en fördubbling av ljudnivån.

En annan rolig grej med de nya bussarna är insidan. Den kommer skilja sig en hel del från de andra stadsbussarna med flera saker hämtade från våra konceptbussar. Bland annat ska det finnas en soffa längst bak där det går att sitta tillsammans och stanna-knappar som återkopplar med ljus. De gamla stolparna har också ersatts med bågar och räcken i taket som gör det enklare att hålla sig och lättare att röra sig genom bussen. Allt för att göra den hållbara resan så behaglig och trygg som möjligt.

Vill du läsa mer om konceptbussen och alla unika, funktionella lösningar, klicka här. Mer information om elbussarna hittar du här.

Högt tryck på beställningsmottagningen

I somras startade vi upp beställningsmottagningen i egen regi på vårt huvudkontor i Hässleholm. Där tar nu 45 medarbetare emot kundernas beställningar på färdtjänst och sjukresor dygnet runt, året runt.

I februari 2017 fattade kollektivtrafiknämnden beslut om att börja driva beställningsmottagningen för färdtjänst och sjukresor i Skånetrafikens regi. Nu har vi varit igång i tre månader och är redan stolta över det vi levererar!

Sedan starten har kundernas nöjdhet med bemötandet ökat rejält, till 93 procent, upplevelse av vår punktlighet har ökat och vi får även färre samtal gällande försenade bilar. Detta tack vare att det nu görs ytterst få fel i bokningarna. Tidigare gjordes cirka 200 felbokningar per vecka.

Det som vi fortfarande har stora utmaningar med är kötiderna för de kunder som ringer till oss. Det är för att vi får betydligt fler samtal än förväntat. I genomsnitt är det 2400 kunder som hör av sig per dygn och vi bokar uppemot 5000 resor per dygn. Den genomsnittliga kötiden låg på tio minuter under september. Men vi har toppar då kötiden kan bli uppemot 60 minuter. Främst är dessa på måndagar och tisdagar, tidig förmiddag till strax efter lunch.

Nu arbetar vi hårt för att stärka upp med mer personal och även med att förbättra vår call back-funktion som innebär att kunden kan bli uppringd istället för att köa. Vi arbetar även med fler möjligheter att sortera och styra samtalen på ett bättre sätt och har också infört en möjlighet för vårdpersonal att göra bokningar via en webbtjänst.

Genom att fler kunder också upptäcker att vi har öppet dygnet runt och att det går att boka upp till två veckor innan en resa, hoppas vi att problemet med våra kötider snart ska vara löst.

Kolla in vår nya företagstjänst

Köp biljett via webben och res hållbart i tjänsten. Testa redan idag!

Ni missar väl inte vår nya företagstjänst? Via den kan företag, kommuner och organisationer köpa och skicka appbiljetter till anställda och besökare.

Administrationen är enkel; alla resor samlas månadsvis på en faktura.
Genom att göra det administrativa mer lätthanterligt tror vi att fler väljer hållbara resor, alltså sådana som minskar påverkan på vårt klimat, också i tjänsten. Att välja buss eller tåg istället för bil till ett möte, borde vara en självklarhet för fler. Det är en viktig pusselbit för företag och organisationer som värnar om ett mer hållbart varumärke.

Det är enkelt att komma igång. Bara skapa ett konto för att köpa och skicka biljetter till anställda och gästers mobiltelefoner. Biljetterna landar i Skånetrafiken-appen. Är inte appen installerad på telefonen så kommer ett SMS med en länk så att den kan laddas ner.

En bra funktion är att flera personer kan dela konto. Ni har då samma rättigheter att köpa och skicka biljett men det skapas bara en samlingsfaktura per månad vilken går till den person som skapat kontot. På fakturan syns tydligt vem som köpt biljett och till vilket nummer den skickats.

Vi fortsätter utvecklingen och fler funktioner är på gång. Bland annat ska det gå att abonnera på 30-dagarsbiljetten och inom kort lanserar vi en årsbiljett.

Fler bussar i Skåne!

Nu satsar vi på ökad kapacitet och bättre tidtabeller. De busslinjer som är fullast får fler avgångar!

Vi vill satsa lite extra på dig som reser ofta. Du ska få det lättare att få ihop vardagspusslet – hinna hämta på förskolan eller skolan, skjutsa till träningen eller bara avsluta eller starta arbetsdagen på ett bra sätt ombord. Därför inför vi i samband med tidtabellsskiftet den 19 augusti inte bara en ändring av tidtabellen utan också flera förbättringar. De linjer som har hög belastning får nu högre turtäthet eller fler bussar.

Det är första gången på många år som vi på Skånetrafiken fått förutsättningar att göra en stor trafiksatsning inom ramen för ett planeringsår. Det är vi mycket glada över!

Följande ändringar kommer du som reser med oss att märka:

Du som reser mellan Malmö och Lund får fler avgångar att välja mellan och mer plats på bussen. Det gäller både linje 130, 131 och 171. Vi har också satt in förstärkningar på linje 146 vilket gör resan smidigare för dig som reser mellan Trelleborg och Malmö.

Linje 100 har blivit förstärkt för att det ska bli mer plats på bussen – särskilt i de perioder då det är flest som vill resa.

Linje 222 stannar inte vid Laröd Östra, Berga Brohult och Berga trafikplats utan kör direkt mellan Lerberget och Helsingborg. Det betyder en snabbare resa in till Helsingborg från Höganäs och Lerberget. Det kommer fortfarande finnas tät trafik mellan Laröd Ö/Berga och Helsingborg/Höganäs med linje 220 som inte ändras.

Linje 545 kör nu hela vägen ut till det nya shoppingcentret C4 som ska öppna i oktober. Linjen har lagts om och nya hållplatser tillkommit.

Stadsbussarna:

Malmö: Linje 1, 6, 7, 8 och 32: De här linjerna förstärks på olika sätt. Med ledbussar, fler avgångar och extra bussar. Förhoppningsvis bidrar detta till mindre trängsel, kortare väntetid och bussar som håller tidtabellen.

Helsingborg: Linje 2 och 6 kör båda med fler turer på morgonen. Då blir det kortare väntetid och mindre trängsel. Hållplats Gullandersgatan försvinner på linje 6. Det är under 200 meter till närmsta alternativa hållplats i båda riktningar. Att hållplatsen tas bort betyder att resan blir kortare tidsmässigt. Detta gör det i sin tur möjligt att sätta in fler turer på morgonen. Linje 4. Fler turer på eftermiddagen bidrar till minskad trängsel. Linje 7: Du kan fortsatt resa till Långeberga även på helger.

Lund: Här utökar vi trafiken på linje 4. Det blir tätare avgångar både lördagar och söndagar för att matcha det stora resandet som finns på linjen. Lördagar kan du resa var 10 minut istället för var 15 och söndagar var 15 i stället för var 20.

Vi hoppas att vi med dessa satsningar kan underlätta ditt vardagspussel. Att förenkla och förbättra för dig är det vi strävar efter. Mitt och kollegornas mål är en kollektivtrafik i världsklass. Satsningen är ett litet steg mot det målet.

Trafikinformation och ersättningstrafik

– många aktörer inblandade vid en störning

Vi förstår att det är frustrerande när tåget inte går som det ska och när informationen brister.

Nu kraftsamlar vi för att förbättra för er vid en eventuell störning.

De senaste decennierna har underhållet för järnvägen varit eftersatt och tågtrafiken är hårt drabbad. De senaste veckornas stora störningar är bara några exempel på hur.

Vid en akut trafikstörning är vi många som jobbar för att snabbt lösa problemet. Störningen kommer först in till Trafikverket som felsöker och återkopplar till oss. Innan vi kan köra vidare måste Trafikverket alltid ge oss besked om att det är säkert att köra. Det handlar om att din resa ska vara säker.

När Trafikverket har tagit reda på vad som hänt och vilka tåg som påverkas, går de löpande ut med trafikinformation. Vi på Skånetrafiken får informationen från dem innan vi kan informera dig som reser. Trafikverket ansvarar för informationen på perronger och på informationstavlor. Vi via vår app, på skanetrafiken och ombord.

Vad det gäller de bristande beskeden till resenärer vid en störning skrev vår trafikdirektör om Trafikverkets roll här. Vad det gäller vår del av informationen jobbar vi nu hårt med att förbättra och förenkla den. Det pågår bland annat en genomlysning och ett åtgärdsprogram av hela kundinformationssystemet. Och under det kommande året är det också tänkt att nya funktioner ska lanseras, vilka förenklar för resenärerna att planera sin resa.

Bland annat är det tänkt att Skånetrafiken-appen ska meddela om eventuella förändringar som påverkar en specifik resa och GPS-funktionen utvecklas för att bättre informera om var en buss eller tåg befinner sig i realtid.

Vid de tillfällen då tågen inte kan köra vidare alls ersätts de med bussar. Vi jobbar alltid för att få fram så många fordon som möjligt, för att så många som möjligt ska kunna resa vidare. Men det är inte alltid så lätt.

I rusningstid reser cirka 7000 personer i timmen mellan Malmö och Lund. Det motsvarar 140 bussar. Bussarna kan först beställas då en akut störning har inträffat och då är det omöjligt att få fram det stora antalet fordon. Och även om det gick så är inte väg – och stationsinfrastrukturen byggd för att rymma en sådan mängd bussar.

Samtidigt ska du snabbt kunna ta egna beslut för din fortsatta resa. Ska du vänta på bussen eller titta på andra alternativ? Idag så kan vi informera om att ersättningsbussar är beställda och en ungefärlig tid för när. Men flera bussar saknar uppkoppling till våra underleverantörer. Därför kan du inte se var bussen är och exakt när den kommer. Med start i december i år ska detta förbättras med ny teknik. Reser du med Pågatågens ersättningsbussar får du då information om när bussen är på plats. Ambitionen är att på sikt visa den informationen i vår app så att du själv kan se var ersättningsbussarna är.

Genom att söka din resa i vår app eller på hemsidan ser du om ordinarie trafik med region- och stadsbussar kan ta dig till din destination vid störning. I år satsar Skånetrafiken fem miljoner kronor på att förstärka busstrafiken vid rusningstrafik. Från och med mitten av augusti kommer vi att sätta in fler bussar på de mest utsatta busslinjerna så att du inte ska behöva bli förbikörd eller stå upp längre sträckor. Det gäller bland andra linje 100 Näset-Malmö, 146 Trelleborg-Malmö och linjerna 171 och 130 mellan Lund och Malmö.

Vi gör allt vi kan för att kollektivtrafiken ska gå som planerat, och om det brister, att det blir så lätthanterligt som möjligt för de som utsätts.

Tack för att ni har tålamod och reser hållbart.

Framtidens regionbuss testades

På skärtorsdagen fick några resenärer prova framtidens regionbussar. Nya lösningar testades och ännu ett steg mot framtidens reseupplevelse togs.

I december förra året kunde ni läsa här på bloggen om vårt arbete med konceptbuss 1.0. Sedan dess har projektet fortsatt med att se över de funktionella lösningarna för vår regionbusstrafik – konceptbuss 2.0.

Tillsammans med innovationsbyrån Above och busstillverkaren Scania började arbetet med regionbussarna med förstudier, där vi bland annat tittade på hur vi påverkas av vår samtid och den snabba tekniska, digitala utvecklingen. Kundernas behov och känslor var också styrande och deras synpunkter samlade vi in genom att bland annat ge oss ut och resa och inleda samtal med våra medresenärer.

Vi studerade också hur kunderna rör sig i bussen, och varför vissa platser är mer populära än andra. Olika behov och förutsättningar studerades extra: som att kunna arbeta ombord, ha privat utrymme, få information under resan och känna trygghet till exempel.

Utöver de spontana mötena med resenärer arbetade Above också nära personer med olika funktionshinder för att fånga upp deras behov.

Några utvalda fiffiga idéer togs sedan vidare till prototyper vilka bedömdes och utvecklades vidare. Och den 29 mars, en kall och snöig skärtorsdag, var lösningarna så förfinade att det var dags för en fokusgrupp att prova dem!

Fokusgruppen, sex personer i olika åldrar och med olika resvanor fick titta och tycka till om flera av våra nya koncept. Som de personliga arbetsytor vilka byggts för de som vill jobba ombord. Och att bussen gjorts öppnare med en ”flexyta” och en soffdel allra längst bak för dem som reser i grupp.

Gunilla, en av testarna, har varit med i Skånetrafikens fokusgrupper tidigare och uppskattade möjligheten att få komma med synpunkter.

”Jag reser mycket med buss och tycker att det är viktigt med en bra resupplevelse. Att få komma hit idag och prova olika lösningar är roligt. Det känns som man blir lyssnad på och kan påverka”, sa hon.

Och testarnas åsikter spelar stor roll i vårt fortsatta arbete. Aboves projektledare Markus Ånskog och designern Johan Liljeros hade efter dagens slut, blocken fulla av synpunkter att jobba vidare med.

Projektledare Markus Ånskog presenterar idéerna.

”Jag är väldigt nöjd. Särskilt med testpersonerna som verkligen var engagerade och gick in för sin uppgift på ett bra sätt. De kom med konstruktiva synpunkter utifrån sina egna erfarenheter som resenärer”, sammanfattade Markus Ånskog .

Nästa steg i arbetet blir nu att jobba vidare med koncepten och börja addera design, form, färg och material, till funktionerna. Allt med resenären som utgångspunkt. Och med framtida tillverkning av en buss full med innovativa lösningar som målbild!

Vi rapporterar vidare om vad som är på gång och hoppas på smarta tankar från er läsare. Tveka inte att kommentera nedan.

Vi vill minska vår klimatpåverkan på riktigt

I dagarna uttalade sig Skånetrafiken i en debattartikel där vi välkomnar ett lagförslag som innebär att råvaran PFAD omklassas från restprodukt till samprodukt. Men vad innebär egentligen det och hur berör det Skånetrafiken?

Vår miljö- och hållbarhetsansvarig Iris Rehnström svarar på fyra snabba frågor för att reda ut begreppen.

Kortfattat – vad handlar debattartikeln om?

– Skånetrafiken vill att ohållbara biodrivmedel som inte minskar klimatutsläppen på riktigt försvinner från den svenska marknaden. Därför stöder vi ett lagförslag som ökar kraven på spårbarhet av palmoljerester – en råvara för tillverkning av biodiesel – tillbaka till odling av palm. Detta för att alla klimatutsläpp ska bli synliga och palmoljerester som kommer från palm som odlas på till exempel regnskogsmark inte ska bli skattebefriade. Med det nya lagförslaget blir de istället dyrare och rensas bort från marknaden.

Varför är palmolja dåligt?

– Palmolja och rester från palmodlingar är billiga råvaror till både livsmedelsindustrin och biodrivmedelsindustrin. Problemet är att palm odlas i stor skala i Sydostasien på bland annat regnskogsmark och torrlagd torvmark vilket leder till omfattande utsläpp av växthusgaser, förlust av livsrummet för tusentals arter och utnyttjande av mänsklig arbetskraft under slavlikanden förhållanden. Vi på Skånetrafiken förbjuder i våra trafikavtal all användning biodrivmedel som är producerade på palmolja eller palmoljerester sedan ett år tillbaka.

Varför är detta viktigt för Skånetrafiken?

– Skånetrafiken arbetar hårt för att bidra till att Skåne blir mer hållbart. I december 2018 ska alla våra bussar och tåg vara helt fossilbränslefria. Vi har nu en trafik som är fossilfri till 85 procent och i december i 2018 kommer vi att nå 100 procent. Men för att vi ska öka hållbarheten måste vi använda det biodrivmedel som minskar vår klimatpåverkan på riktigt. Vi vill vara ansvarstagande mot skåningarna, eftersom vi är skattefinansierade.

Vad vill vi uppnå med debattartikeln?

– Vi vill öka kunskapen om problematiken med ohållbara biodrivmedel. Denna kunskap ska bland annat bidra till att politikerna kan fatta ett informerat beslut att rösta för lagförslaget om ökad spårbarhet av palmoljerester.
Som miljö- och hållbarhetsansvarig på Skånetrafiken är en av mina arbetsuppgifter att minska vår trafiks klimatpåverkan och detta vill vi som sagt göra på riktigt!

Grattis appen – ett år!

Idag är det ett år sedan vi lanserade Skånetrafiken-appen. Det firar vi med framgångssiffror och en god nyhet för bropendlarna!

Den 27 mars 2017 lanserade vi Skånetrafiken-appen och vårt nya biljettsystem. Sedan lanseringen har vi fått in massor av förslag på förbättringar, kritik, beröm och frågor. Det är vi oerhört tacksamma för. Utan engagemanget från er användare hade vi inte kunnat bygga en lika bra app och biljettsystem! Tack!

I dagsläget är ni cirka 190 000 användare, en siffra som stadigt ökar. I februari köptes totalt 115 000 periodkort i Skåne och 39 000 av dessa fanns i appen vilket motsvarar 34 procent. Var tredje skåning väljer alltså att köpa sitt månadskort i appen!

Våra kundundersökningar visar också att många av er som använder appen är nöjda. Till exempel anger 55 procent att det nya biljettsystemet är bättre än det gamla. Endast 19 procent tycker att det är sämre. Dessutom har NKI-betyget för hur lätt det är att köpa biljett aldrig varit högre. Från att ha legat på 60 procent 2016 tycker nu 77 procent att det är lätt att köpa biljett.

Men med det sagt är vi långt ifrån färdiga med utvecklingen av vårt nya biljettsystem eller appen. Vi vet till exempel om att det är många saker som ni användare har efterfrågat sedan starten som ännu inte är på plats. Mycket av det vill vi ändra så fort som möjligt men andra och viktigare funktioner har hittills fått prioriterats högre i utvecklingsarbetet.

Efter påsk blir det till exempel möjligt att köpa biljetter och månadskort till och från Danmark i appen, något som vi vet att många har väntat på.

Till Danmark kommer man att kunna köpa enkelbiljetter och 30-dagarsbiljetter via Öresundsbron. Till att börja med går det enbart att köpa enkelresor via färjan till Helsingör eftersom det behövs ett digitalt klippkort.

Priserna, zonerna och åldersgränserna kommer att vara samma som om man hade köpt biljett i Reseplaneraren eller har ett Jojo Period Öresund. Till exempel kommer alltså barn ha rabatt på enkelresor medan studenter bara har rabatt på periodkort.

Skälet till att rabatterna och biljetterna inte blir samma som inom Skåne är helt enkelt att Öresundstaxan är gemensam med våra danska kollegor på DSB. Till en början har det därför inte varit möjligt att göra så stora förändringar. Målet på sikt är dock att det ska bli så likt resor inom Skåne som möjligt.

Det här arbetar vi också med

Det jobbas även med flera andra efterfrågade funktioner och förbättringar. Till exempel tjänster kopplade till Mitt konto för er som vill kunna ge bort eller låna ut biljetter köpta med appen. Dessutom kommer vi släppa appen på engelska.

Parallellt med utvecklingen som görs av appen tas det även fram nya biljettautomater och ett nytt plastkort som lanseras nästa år. Där är vi just nu igång med upphandlingsarbetet men snart kan vi berätta mer om vad vi planerar för.

Med kärlek för människor och stora fordon

En gång om året uppmärksammas en viktig yrkesgrupp i skåningarnas liv lite extra. Den 18 mars firar vi människorna som ger oss skjuts varje dag – bussförarna.

Vi har pratat med en av dem, Laura Pehkonen, en före detta frisör som älskar sitt nya karriärval och gärna skulle se fler kvinnliga kollegor bakom ratten.

42-åriga Laura Pehkonen från Kristianstad, möter och skjutsar hundratals människor varje dag. Hon har jobbat som bussförare i två år och just människomöten är det hon uppskattar mest med sitt yrke. Det var faktiskt det som fick henne att söka sig till branschen från början.

– Efter många år som frisör tog jag lastbilskörkort. Jag har alltid varit intresserad av stora fordon så det kändes givet. Men jag tyckte det blev för ensamt, jag saknade människor helt enkelt och valde därför att prova lyckan som bussförare, berättar Laura.

Efter en 20 veckor lång utbildning i Karlshamn började hon jobba. Och har inte ångrat sig en dag sedan dess.

– Jag har tänkt flera gånger ”varför gjorde jag inte detta tidigare”. Jag trivs verkligen. Ingen dag är den andra lik.

Fördelarna med jobbet, utöver den sociala kontakten, är möjligheten till variation, menar Laura. Både vad det gäller de fordon hon kör och rutterna hon kör dem på. Och utöver att vara förare jobbar hon också med olika event inom trafikföretaget. Med tema buss, givetvis.

– Senast var under melodifestivalen här i Kristianstad. Då pimpade vi en buss i mellotema med glitter och discokula och åkte runt till olika orter där barn hade sångtävlingar. Det var så roligt.

De största utmaningarna i yrket, tycker hon, är fordonsproblem och dåligt väder eller väglag. Det tillsammans med missnöjda resenärer kan ge en tuff arbetsdag.

– Men det tillhör undantagen. Vi har en bra trafikledningscentral och de allra flesta som reser är vänliga och roliga människor. Jag har märkt att det till stor del är jag som påverkar stämningen i min buss. Bemöter jag alla med en vänlig ton och försöker hjälpa till så blir turen bra.

Att vara serviceinriktad är en viktig egenskap att ha för att bli en bra bussförare, menar hon. Men också att ha mognad i trafiken och en förmåga att hålla tider. Att det är en mansdominerad bransch, bara 15 procent av de anställda är kvinnor, gör att hon särskilt uppmanar kvinnor att ta steget och söka sig till yrket.

– Det är ett bra jobb, väldigt ansvarsfullt och fritt. Och lönen är lika – både för kvinnor och män, säger hon.

Korta fakta:
Namn: Laura Pehkonen
Ålder: 42 år.
Bor: Kristianstad.
Familj: Sambo och 20-årig son.
Gör helst på fritiden: Går i naturen, reser, fixar middagar och umgås med familj och vänner.

Full fart framåt med Sveriges modernaste spårväg

Våren 2020 börjar spårvagnar rulla på gatorna i Lund. Det blir ett helt nytt sätt att resa på i staden, ett som vi hoppas både blir mer tillgängligt och enklare. Och hållbart. Spårvagnstrafiken är ett av flera sätt att få fler människor att åka kollektivt och bidra till en klimatklok utveckling.

Lunds arbete med att anlägga spårvägen är nu i full gång. Att det byggs i staden har säkert få missat. Det planeras och anläggs både spår och en helt ny el-infrastruktur. Samtidigt pågår också en hel del annat som för projektet framåt, mindre synligt för allmänheten, men minst lika viktigt.

Spårvagnsdepån, som ska ligga strax intill ESS-anläggningen, har till exempel fått sitt bygglov och det finns flera byggföretag som är intresserade av att göra jobbet. Under maj månad är det planerat att det vinnande företaget ska koras.

Ungefär samtidigt ska vinnande anbud för spårvagnarna och dess underhåll utses. Anbudsutvärderingen är i full gång och går helt enligt planen. Vår ambition är att vagnarna ska ha med så mycket som möjligt från konceptbussen. Är du nyfiken så har vi berättat lite om det tidigare här.

Helt klart i projektet är att Nettbuss, som redan idag kör stadstrafiken i Lund, ska köra spårvagnarna fram till 2023, då trafiken startar i det nya trafikavtalet. Det blir en spännande resa att tillsammans starta Sveriges modernaste spårväg i ett pilotsamarbete. Nettbuss kommer nu att gå in i projektsamarbetet med full kraft.

Sist, men verkligen inte minst, ligger vi ute med upphandling av de för Lund speciellt utformade väderskydden. Det har lagts mycket möda på att utforma dem och de blir helt unika i sitt slag. Tanken är att det ska finnas väderskydd längs hela spårvagnshållplatserna för maximalt skydd mot väder och vind. Detta för att ge våra resenärer bästa möjliga service och för att öka tillgängligheten.
Mycket att se fram emot alltså och mer kommer. Vi uppdaterar er löpande. Tills dess får ni hålla till godo med våra visualiseringsbilder på depån, och väderskydden!

I topp på Facebook

I flera år har vi på Skånetrafiken funnits på Facebook för att svara på frågor och ta emot kommentarer från er resenärer.

Varje dag hanterar vi där mängder av inlägg, åsikter, frågor och kommentarer från våra 42 000 följare eller från de hundratusentals personer som vi når via kanalen. Det blir en hel del.

Vårt mål är att ge alla kunder ett bra svar inom 60 minuter. Och för att se hur vi sköter oss följer vi regelbundet vår utveckling med ett statistikverktyg online. Via det kan vi se hur vi ligger till inom branschen, och jämföra oss med andra.

Att vi är på väg åt rätt håll finns det ingen tvekan om. Under hela 2017 har vi legat på topp tio – både inom och utanför branschen! De två mätvärden vi följer, responsgraden och den genomsnittliga responstiden, alltså hur mycket vi ger svar på och hur snabbt vi gör det, kan du se nedan. Där ligger vi på delad 1:a- plats!

Lägg märke till siffran ”inlägg av andra per dag” i tabellen – den beskriver tydligt hur vi har fler inlägg på vår sida än vad övriga företag på listan har. Och målet håller vi. Snitt-tiden för ett svar är 58 minuter.

Det är våra kundtjänstmedarbetare som tar hand om kundernas frågor på Facebook. Att de är så engagerade, intresserade och modiga är verkligen en förutsättning för att lyckas bra.

Det är en stor utmaning att ge relevanta och bra svar, inte minst då inflödet av frågor är väldigt högt. Samtalsklimatet i våra sociala kanaler är också ganska tufft emellanåt, våra kunder kan vara stressade och irriterade och vår roll är då att försöka bemöta på ett så vänligt och korrekt sätt vi kan.

För givetvis handlar vårt jobb inte bara om att svara snabbt utan också om vad och hur vi svarar.

Just kvaliteten på svaren har vi jobbat mycket med. Ihop med våra sociala medieexperter Rebecka Jansson och Ulrika Brink har vi ökat vår kunskap och arbetat fram verktyg för att hitta den information vi behöver för att ge rätt svar på ett bra sätt. För ett par år sedan satte vi tydliga mål för arbetet och sedan dess har vi kontinuerligt utvecklat arbetssättet för att bli ännu bättre.

2018 blir webben ännu bättre

Skånetrafiken fortsätter att vara populär hos våra användare och är fortfarande branschledande. Men vi siktar på att bli ännu bättre under 2018.

Vi på Skånetrafiken arbetar hela tiden med att förbättra och underhålla vår hemsida. Varje dag analyserar vi bland annat hur och när sidan används och vad som uppskattas, och inte, med den. Ni användare är våra uppdragsgivare och allra bästa utvecklare. Era åsikter är ovärderliga.

På det stora hela tycker ni bra om sidan, visar vår kundundersökning via e-space. Hela 98 procent av våra användare hittar vad de söker och över 80 procent tycker det är lätt! Ni ger också höga betyg både vad det gäller grafik och information. Och vi fortsätter att vara branschledande. Vi till och med ökar försprånget mot de andra trafikbolagens hemsidor något. Lite visserligen, men ändå!

Dock är arbetet med webben aldrig färdigt och dess resultat sällan bestående så under 2018 jobbar vi på med en hel del stora förbättringar och förändringar. Givetvis utifrån vad ni användare behöver och gör på siten.

Vad det gäller information kring trafikstörningar så tycker ni att vi kan bli bättre. Det ska vi på jobba på. Under 2017 införde vi en chattfunktion för att ni så enkelt som möjligt ska kunna nå oss med era frågor. Det utvecklar vi vidare under 2018. Vi ska också renodla sidan med en ny grafisk profil vilket gör att vissa saker blir tydligare per automatik. Bland annat ”sök resa” och korttjänsterna ska dominera då 80 procent av besökarna är på sidan just för att söka resor eller fixa med sitt kort.

Det pågår också ett stort arbete med att få ut första delen av vår organisations-och företagssatsning – funktionen ”Skicka biljett”. Via den kan organisationer och företag lätt registrera sig för att skicka digitala buss-och tågbiljetter till exempelvis anställda eller gäster. Något liknande ska också införas för privatpersoner så småningom och det hoppas vi ska bli riktigt bra.

Fler saker är på gång på webben i det nya året. Vissa saker berättar vi om här, andra kommer synas först på sidan. Och vi hoppas ni kommer fortsätta, eller börja, gilla det vi gör. Annars hör av er. Som sagt – det är för er webben finns.

Unika koncept snart till vardags

Hörnsoffa, bågar och extra plats för rullatorer är några av de idéer som uppkom i samband med Konceptbussen och som nu blir vardag i stadsbusstrafiken.
Sommaren 2016 hade Konceptbussen 1.0 sin premiärtur. Bussen var ett samarbete mellan Skånetrafiken, designbyrån Veryday samt Volvo och Transdev och hade som syfte att utmana sättet att se på inredning och funktion. Att bygga en buss som istället för att inrikta sig på enbart snygg design hade fokus på funktionella lösningar som underlättar för kunderna.

Bussen rullade i Kristianstad och Malmö och efter tester och utvärderingar valdes vissa funktionella lösningar ut som vi gick vidare med och nu gör tillgängliga för våra kunder. Bland annat i HelsingborgsExpressen och LundaExpressen (spårvagnen) 2019/2020. Och redan nästa år blir elbussarna i Malmö utrustade med hörnsoffa, mer utrymme för rullatorer och med ”bågar” istället för stolpar. ”Bågarna” ersätter de stänger som går från golv till tak i vanliga bussar och öppnar upp utrymmet, är lättare att kroka arm i och gör därmed att man står stadigare. Grattis till Malmöborna!

Utöver detta fortsätter också arbetet på andra sätt, som att se över de funktionella lösningarna på vår regionbusstrafik. Sedan i augusti i år jobbar vi tillsammans med servicedesignfirman Above och busstillverkaren Scania för att förbättra kundernas upplevelser också där. Ett spännande arbete som förhoppningsvis ska ge lika många aha-upplevelser och nya insikter om hur man bäst inreder en buss som det förra Konceptbuss-projektet. I maj 2018 är tanken att bussen ska vara färdig för test. Mer info kommer, stay tuned!

Ny tidtabell – såhär funkar det

Går det inte att bara lägga till en busstur? Eller låta bussen ta en annan väg, eller köra någon minut tidigare? Nu är årets tidtabell klar. Läs här för att få veta mer om hur den görs.

I söndags, den 10 december, var det dags för ny tidtabell för buss-och tågtrafiken. Datumet är samma varje år för hela Sverige men också hela Europa. Det beror på att tågsystemet hänger ihop. Och det gör att det är ett ganska omfattande jobb, både att planera och genomföra våra tidtabellsförändringar.

I samband med att vi informerar om ändringarna brukar vi få en del frågor och kommentarer. Några av de vanligaste är ”hur svårt kan det egentligen vara att lägga till en extra busstur, eller ändra en körsträcka eller avgångstid”. Men saken är att också små förändringar har stor påverkan på hela kedjan.

En extra avgång, till exempel, innebär en längre sträcka för bussen och fler arbetstimmar för föraren vilket ger ökade kostnader. Speciellt under morgon och eftermiddag, när de flesta reser, eftersom alla bussar då är ute och kör. Då måste det genomföras en bussbeställning och i vissa fall tillverkas en helt ny buss för att pusslet ska kunna läggas.

Att förändra en körväg eller linjesträckning kan påverka hur lång tid det tar att köra sträckan, vilket i sin tur leder till att bussen inte hinner vända tillbaka i tid. Då kan det krävas fler bussar och förare för att köra linjen.

Förändringar i tidtabellen handlar i sin tur om viktiga minuter. Det kan vara så att bussen ska passa viktiga anslutningar i andra delen av linjen och därför måste ha en specifik avgångstid. Våra trafikutvecklare studerar de anslutningar som de flesta använder, och prioriterar dem. En viktig anslutning tidigare på dagen kan bestämma avgångstiden för linjen under hela dygnet.

För att få allt att passa ihop börjar vår planering långt innan tidtabellsförändringen. Planeringen görs i flera olika steg och inleds med att kollektivtrafikmyndigheten inom Region Skåne, tillsammans med oss, tar fram ett regionalt trafikförsörjningsprogram. I det redovisas de långsiktiga planer som finns för kollektivtrafiken i Skåne vilket beslutas av politikerna i regionfullmäktige.

Utifrån detta tar vi sedan fram en trafikutvecklingsplan och så börjar arbetet med vår trafikplan. I trafikplanen beräknas kostnader och intäkter för de förslag till förändringar som kommer från trafikförsörjningsprogrammet och trafikutvecklingsplanen. Men också förslag från kommuner – och inte minst – från er som reser med oss. Via vårt kundärendesystem kan vi se och ta ställning till alla era synpunkter – ner på linje-och turnivå.

När alla förslagen samlats in prioriteras de efter bland annat kostnader och mål. Och besluten fattas av kollektivtrafiknämnden.

Efter beslutet börjar det mer detaljerade arbetet med tidtabellerna. Vad det gäller bussarna så matar vi in fakta i våra tidtabellsprogram. Det gör vi tillsammans med de trafikföretag som kör åt oss. Vi uppdaterar också systemen så att det blir rätt information på hållplatser och de skyltar på bussarna som informerar om var bussen kör och vilken som är nästa hållplats. Och så uppdaterar vi såklart Skånetrafiken och kommunicerar ut ändringarna till alla som reser med oss.

Sedan i söndags är det där vi är nu. Och vi hoppas såklart att du ska få bra resor under det kommande året tillsammans med 250 000 andra personer som dagligen reser med oss på cirka 14 000 turer.

Tack för att du bidrar med din input och för att just du reser hållbart med oss.

Ett brev som når fram

Skånetrafikens nyinflyttad-kampanj hyllas på Linkedin! Och med all rätt. Kampanjen som startade 2014 står för en stor del av Skånetrafikens resandeökning 2016.

Alla som tänker att direktpost till kunder är omodernt får tänka om. I alla fall om man ska tro danskan Anette i sin artikel på Linkedin. Hon menar där att post direkt till kunder fortfarande fyller en funktion i marknadsföring och lyfter fram ett specifikt fysiskt brev som ett extra lyckat exempel på detta: Skånetrafikens nyinflyttad-kampanj.

” Der var én bestemt Direct Mail, der faktisk sparkede så meget røv (ja, jeg skrev røv), at jeg besluttede mig for at skrive denne artikel”, skriver hon här och fortsätter sedan att genomgående hylla utskicket.

Och vi är såklart inte bara glada över berömmet utan också benägna att hålla med. Tittar vi på resultatet av kampanjen, där vi erbjuder alla mellan 19-65 år som flyttar till eller inom Skåne att prova på kollektivtrafiken gratis under två veckor, har vi nått goda resultat.

Hela 33 procent svarar på kampanjen och runt 80 procent av dessa reser med kortet under den förutbestämda prova på-perioden.

På de kort som skickades ut 2016 gjordes drygt två miljoner resor varav en miljon efter prova på-perioden, alltså resor som kunden själv betalade. Detta motsvarar en stor del av Skånetrafikens totala resandeökning 2016. Under 2017 har det hittills gjorts 1,4 miljoner resor på korten.

Framgångarna med kampanjen beror troligtvis på flera saker. En flytt är en stor förändring och förutom att du då byter din fasta punkt i tillvaron så innebär det också att du som konsument förändrar många andra saker i livet. Allt från resvanor, inköpsvanor till var och hur du spenderar din lediga tid. Och precis här kommer vi med ett lockande, målanpassat och lokalt inspel.

Några av mottagarna kanske redan är pendlare men då blir kampanjen ett sätt att hålla kvar och skapa en starkare relation genom att få dem att också fortsättningsvis välja ett hållbart och kollektivt sätt att resa.

Nu släpper vi fler appnyheter!

Nya användare fortsätter att hitta till Skånetrafiken-appen hela tiden vilket vi är väldigt glada för. Vi i app-teamet jobbar hela tiden för att lägga till funktioner som ni efterfrågar och så här ser planen ut just nu.

Innan årsskiftet:

Uppdaterad biljett

Efter feedback från kunder, tågpersonal och förare har vi gjort biljettens utseende tydligare. Dessutom har vi förbättrat biljettens Aztec-kod så den visas även om mottagningen på tåget eller bussen är dålig.

Efter årsskiftet:

Mitt konto och tappa bort-garanti

Med Mitt konto i appen kan du använda dig av vad vi kallar för ”tappa bort-garanti” för att få tillbaka dina biljetter. Till exempel om du tappar bort din mobiltelefon. Detta kan göras två gånger under en 30-dagarsperiod.

Våren 2018:

Möjlighet att låna ut och ge bort biljetter

Med Mitt konto kommer du att kunna låna ut dina biljetter, till exempel din 30-dagarsbiljett. Det enda som krävs är att personen som du lånar ut till också har appen. Det kommer också gå att köpa en biljett och ge bort den till någon annan via appen. Till exempel om en förälder vill köpa biljett till sitt barn.

Mer om Mitt konto och planerna för det kommer framöver.

Biljetter till Danmark

Med appen är det tänkt att man ska kunna köpa exempelvis 30-dagarsbiljetter till Danmark. Exakt hur det ska fungera och hur priserna och taxorna blir, är inte bestämt än. Det beslutas tillsammans med DSB. Målet är också att användarna ska få bättre realtidsinformation och möjligheten att söka på adresser i Danmark precis som inom Skåne.

Planerat för andra halvan av 2018:

Det här är saker som kan skjutas framåt i tiden då alla kravställningar ännu inte är färdiga.

Nya betalsätt i appen – när det kan införas styrs mycket av Klarnas tidplan.
Resor till grannlän i södra Sverige – när det blir av är till stor del en förhandlingsfråga med våra grannar.

Det här är de större leveranser som är tidsatta just nu, men en rad andra funktioner finns också i prioriteringslistor.

Exempel på sådant som är under utredning för nästa år är möjligheten att använda förseningsersättning som betalning i appen, samt nya lösningar för företag. Detta hamnar så småningom i tidplanen.

Sedan arbetas det givetvis hela tiden med förbättringar av användarupplevelsen och redan existerande funktioner.

Tack för att ni fortsätter att komma med feedback och synpunkter!

Ny utbyggnad äntligen på banan

På fredagen togs det första spadtaget för fyrspårsutbygget mellan Malmö och Lund!

I 17 år har vi haft en överbelastad tågbana på sträckan och nu äntligen påbörjas arbetet mot förbättring.

Idag, fredag, tas det första spadtaget tillsammans med infrastrukturminister Tomas Eneroth (S) till det som blir det största infrastrukturprojektet i Skåne under de kommande åren. Det som ger fyra tågspår mellan Malmö och en bit in i Lund år 2024.

Utbyggnaden har varit mycket efterlängtad och länge planerad. Redan år 2000 när Öresundsbron invigdes och jag jobbade på SJ med att starta upp Öresundstågstrafiken, larmades det om att det skulle bli trång på spåren mellan Malmö och Lund. SJ hade redan då inlett förhandlingar om att bygga ut till fyra spår, men det gick trögt. I mitten på 2000-talet var man så långt komna att man skulle skriva kontrakt, men då önskade kommuner längs sträckan att järnvägen skulle grävas ner för att minska buller.

Sammanfattningsvis har vi alltså i snart 17 år levt med trafik på en bana som redan år 2000 ansågs överbelastad. Och dessutom på sträckan Malmö – Lund som ju är pulsådern i tågtrafiken. Sker det en störning här, fortplantar den sig i hela järnvägssystemet.

2024 är det alltså tänkt att fyrspåren ska vara färdiga. Trafikverket har upphandlat bygget som en totalentreprenad, där NCC och Spanska OHL bygger anläggningen och arbetet inleds med att det byggs parallella tillfälliga spår som trafiken kör på. För Trafikverket har i upphandlingen skrivit att järnvägstrafiken ska vara igång utan större störningar under hela byggtiden. Givetvis kommer det bli ett antal planerade avstängningar, en del problem och hel del utmaningar de kommande åren, men vi ska göra allt för att ni resenärer ska drabbas så lite som möjligt.

Och sedan när allt är klart har vi en toppmodern anläggning med nya stationer, där vi kan erbjuda kollektivtrafik i världsklass!

Är ni intresserade av att läsa mer om det stora bygget, som kommer att kosta cirka sex miljarder och likställs i storlek med Hallandsås-projektet, gå in på Trafikverkets hemsida. Här finns mycket information. Det går också att följa arbetet på Facebook.

Några viktiga årtal i arbetet:

23 oktober 2017: Lommavägen stängs i Arlöv. Här inleder man med att bygga en ny järnvägsbro över vägen. I Arlöv finns redan ett projektkontor med ca 100 anställda som ska leda projektet. Projektet har nu också utökats till att man ska bygga fyrspår från Flackarp till Klostergården i Lund.

27 oktober 2017: Bygget invigs och påbörjas med infrastrukturminister på plats.

2017 – 2020: Byggs det parallella tillfälliga spår som tågtrafiken ska köra på. Burlövs station byggs under denna period.

2020: Kopplas tågtrafiken över till de tillfälliga spåren och de tillfälliga stationerna i Åkarp och Hjärup tas i drift. Den gamla järnvägen rivs och man börjar enorma schaktningsarbeten för att sänka ner järnvägen genom Åkarp. Klostergården ska få en station och den börjar byggas 2020.

2022 – 2024: Färdigställs fyrspåren. 2022 kopplas järnvägstrafiken bort från de tillfälliga spåren och de nya stationerna tas delvis i drift. Under denna period byggs Lund – Flackarp.

2024: Har vi äntligen fyra spår mellan Malmö och en bit in i Lund. Det tog lång tid, vilket det ofta gör när man jobbar med järnvägsprojekt.

Den bästa resan är tillsammans

Jag funderar dagligen på hur vi kan öka den nytta som kollektivtrafiken skapar för oss som bor och vistas i Skåne. Den är en del av hundratusentals människors vardag och det är vi på Skånetrafiken som har som uppdrag att utveckla den.

Nu pågår den Europeiska Trafikantveckan som är ett initiativ där kommuner i många EU-länder, och i Sverige, skapar aktiviteter för att främja hållbara resor. Varje kommun utformar sina egna aktiviteter och i Skåne är bland annat Helsingborg, Landskrona och Lund involverade.

Men vad är egentligen en hållbar resa? En hållbar resa är en som skapar nytta för individen som förflyttar sig från punkt A till punkt B – samtidigt som den inte förorsakar uppenbara nackdelar för vare sig andra människor eller för miljön.
Den mest hållbara resan är förstås den som sker med cykel eller gång.

Men tredje bäst är den som genomförs tillsammans – på bussen eller tåget. Inte minst i städer där vi behöver utrymme till rekreation och livskvalitet istället för vägar och parkeringsplatser. Och inte minst för oss som tycker att våra barn ska kunna leka i parker och klättra i träd istället för att springa runt på parkeringsplatser utanför shoppingcenter.

Det känns som att vi som jobbar med miljöfrågor konstant tjatar om att alla behöver ta sitt ansvar för att lämna över en frisk planet till våra barn och barnbarn. Men faktum är att klimatfrågan har blivit så akut att den står högst upp på agendan både nationellt och internationellt.

Speciellt nu när USA har lämnat det globala klimatavtalet som nästan alla världens länder var överens om. Våra undersökningar visar att 78 % av våra kunder tycker att det är viktigt att deras buss- och tågresa bidrar till en bättre miljö. Och det gör den verkligen. Reser du med våra bussar och tåg sparar du i snitt 90 procent av alla klimatutsläpp som hade uppstått om du hade kört en vanlig bil.

Miljöfrågorna är också direkt kopplade till vår hälsa. Trafiken är den största källan till avgaser och buller i våra skånska städer vilket påverkar många människors hälsa negativt. Inom kollektivtrafiken pågår det ett stort arbete med att byta teknik – från bussar med förbränningsmotor till elbussar som kör tyst, avgasfritt och klimatsmart på grön el. Nästa år kommer vi att se elbussar rulla i Malmö och precis som människorna i Landskrona och Ängelholm kommer Malmöborna tack vare eldriften nu kunna njuta av lite renare stadsluft och mindre buller.

Slutligen kan konstateras att kollektivtrafiken tillhör alla i Skåne och att den är en del av många människors liv. Genom att kunna resa kollektivt skapas möjlighet till möten mellan människor. Därmed bryts barriärer i samhället och förhoppningsvis leder detta till ett mer jämlikt samhälle. Med allt detta i bakhuvudet, får jag ny energi att fortsätta arbeta för att öka kollektivtrafikens nytta och de hållbara resorna. Till och med en regnig dag i september, klockan 06 på tåget från Malmö till vårt kontor i Hässleholm.

Vad händer med den nya appen?

Sedan i slutet av mars kan du resa med en helt ny app inom Skåne. Många har redan passat på att använda den. I skrivande stund har det gjorts cirka 175 000 nedladdningar och det blir fler för varje dag.

Men vi har knappast legat på latsidan sedan den lanserades.

Vi har kontinuerligt både förbättrat och stabiliserat båda apparna och dessutom förfinat och adderat ny funktionalitet.

Här är några exempel på sådant som vi lagt till eller förbättrat i den nya appen:

 • Vi har gjort det möjligt att köpa tillägg för cykel och första klass i efterhand för flexiblare resor.
 • Sommarbiljetten som är en appversion av Jojo Sommar har införts. Den ger dig ett prisvärt resande 15 juni till 15 augusti.
 • Sökningarna via kartor har blivit bättre.
 • Vi har också gjort det enklare och snabbare att köpa biljetter som du brukar köpa.

Vi är emellertid inte nöjda där utan fortsätter hela tiden att lägga till ny funktionalitet.

Några saker som ligger i närtid är:

 • Att visa hållplatser på våra kartvyer.
 • Att visa färdrutter mer detaljerat på kartor, till exempel för att man tydligt ska kunna se vilken sträcka som är tåg respektive buss.
 • Göra så att det går att köpa biljetter och resa till/inom Danmark och våra angränsade län.
 • Skapa möjlighet att logga in på ”Mitt Konto” för att där kunna få tillbaka sina biljetter om man tappar bort eller byter telefon.
 • Skapa favoritresor med mer detaljer för att möta pendlarnas behov. Till exempel att välja till och från eller vissa specifika tider.
 • Ge möjlighet att filtrera resor utifrån färdsätt, gånghastighet och annat.

Engagemanget från er användare är mycket stort. Det vi gör berör verkligen er vardag och vi har fått in många konstruktiva synpunkter och förslag på ny eller befintlig funktionalitet. Vi arbetar hela tiden med synpunkterna och tar in dem i vår totala prioritering. Redan nu har ett antal förslag börjat undersökas och utvecklas så fortsätt gärna komma med feedback. På så sätt ser vi tillsammans till att appen blir så bra som möjligt!

Allt ljus på skyltarna – nu gör vi om

Nu sker en uppdatering av våra digitala skyltar. Trafikinformationen på bussarna blir mer relevant – och dessutom presenterad i ett mildare, mer behagligt sken.

Digital skyltning omfattar de bildskärmar som du ser på bland annat hållplatser, bussar och tåg. De visar information som hela tiden uppdateras, som bussarnas trafikinformation till exempel. Det pågår ett större jobb med att uppdatera skyltarna och nu är det snart dags att presentera delar av resultatet. Kunderna, resenärerna, är såklart en del av detta arbete, bland annat genom kundundersökningar och användartester.

En av de första sakerna som ändras är att trafikinformationen på bussarnas bildskärmar prioriteras högre. Det innebär till exempel att information om tåg- och bussanslutningar visas under längre tid och på ett tydligare sätt. Avgångstider visas i nedräkningsformat, det vill säga i minuter till avgång och de dubbla skärmarna på bussarna används mer effektivt – trafikinformation kommer i vissa fall visas på båda skärmar samtidigt för att möjliggöra snabbare överblick.

Huvudprincipen är att informationen på bildskärmarna ska utgöra ett värdefullt komplement till Skånetrafikens app och webb, genom att den direkt kommer till resenären i avskalad form för att snabbt kunna uppfattas under resan.

Eftersom det dessutom varit en återkommande synpunkt från våra kunder att bildskärmarna på bussarna lyser för starkt inför vi också ett så kallat ”nattläge” på skärmarna. Det innebär att innehållet med trafikinformation skiftar till mörkare färgsättning på kvällar och nätter. Detta för att minska mängden ljus som bildskärmen sänder ut och skapa en behagligare upplevelse.

Nedan är ett exempel på hur det kan komma att se ut i ”nattläge”.

Framtidens stadsbussar är eldrivna

På fredagen höll Skånetrafiken ett seminarium om elbussar och framtidens kollektivtrafik. Med på seminariet fanns bland andra representanter för Region Skåne och Malmö stad samt Volvo och Solaris. En av föreläsarna var Peter Dädeby från Energimyndigheten.

Peter Dädeby, hur skulle du vilja att framtidens stadsbusstrafik ser ut?

– Jag ser framför mig en stadsbusstrafik som är helt fossilfri. Det är målet. Hur snabbt den utvecklingen går är svårt att säga, men jag ser en framtid där all stadsbusstrafik är eldriven.

Varför är det viktigt att satsa på just eldrift?

– Det är en energikälla som är ren. Visserligen beror det på var och hur elen är producerad, men den så kallade gröna elen är ju ren. Oavsett blir det noll utsläpp i stadsmiljön. Sedan har vi ju bullerfaktorn, som ofta glöms bort lite grann. En förbränningsmotor ger alltid buller, men en elmotor är tyst.

Boverket har konstaterat att ungefär två miljoner svenskar blir utsatta för trafikbuller som överskrider gränsvärdena utomhus. Det är ganska många och de bor naturligtvis ofta i städerna.

Vilka andra fördelar finns det med elbusstrafik i stadsmiljö?

– Även trängselfaktorer och trafiksäkerhetsaspekter är viktiga när det gäller att få över så många människor som möjligt till kollektivtrafiken. Elbusstrafiken kan vara ett sätt att göra kollektivtrafiken mer attraktiv. Man kan lättare marknadsföra den som ett miljövänligt alternativ och därmed förhoppningsvis få fler att resa kollektivt.

Det går också att skapa helt andra trafiksystem med en elektrifierad kollektivtrafik, exempelvis hållplatser i uppvärmd inomhusmiljö, vilket är attraktivt framför allt i vårt land med vårt tidvis kärva klimat.

Hur involverade är ni på Energimyndigheten i en sådan utveckling?

– Dels är vi med och finansierar forskningsprojekt, exempelvis ElectriCity i Göteborg. Dels jobbar vi mycket med hållbara transporter tillsammans med bland andra Trafikverket och Naturvårdsverket. Jag är personligen inte så inblandad i just det, men det handlar främst om att vi ska få en effektivare energianvändning i trafiken och få ner de fossila bränslena så mycket det går.

Målet är att minska växthusgaserna i trafiken med 70 procent till år 2030. Men där är bussarna inte det största problemet. Kollektivtrafiken har redan kommit ganska långt med alternativa bränslen. Det är framför allt lastbilar och personbilar som står för de största utsläppen.

Många aktörer inom bilindustrin utvecklar eldrivna personbilar. Vad innebär det för kollektivtrafikens framtid?

– Det är en svår fråga. Det beror på vad som händer med teknikutvecklingen, med batterier och möjligheten att ladda. Men jag tror personligen att vi i framtiden kommer att ha en helt eldriven trafik. Det löser ju vissa problem, framför allt buller och utsläpp, men trängselfaktorerna kommer man ju inte tillrätta med genom eldrivna personbilar.

Kollektivtrafiken kan vara en föregångare och visa vägen till andra drivmedel. I framtiden kommer vi nog inte att äga bilar i så stor utsträckning som i dag, utan leasa en bil vid behov och cykla, gå och åka kollektivt i vardagen. Sedan ser det naturligtvis olika ut i livets olika skeenden. En barnfamilj har säkerligen större behov av att ständigt ha tillgång till bil.

Du har pratat om elbusspremien också. Vad betyder den för Skåne?

– Jag hanterar elbusspremien, och där ligger Skåne verkligen i framkant. Det finns en vilja och det tycker jag är extra roligt, eftersom jag började min yrkesbana i Skåne. Jag kommer ursprungligen inte från miljösidan, utan från kollektivtrafikbranschen.

Jag började med att köra buss i Malmö för 40 år sedan. Därför är det kul för mig att just Skåne kan visa vägen för andra landsändar där man fortfarande tvekar om vilken väg man ska gå. Vi planerar att tillsammans med Trafikverket ta fram ett informationsmaterial som belyser alla möjliga frågeställningar kring eldriven kollektivtrafik.

Där ska Skånetrafiken vara med som bollplank och en hjälp för övriga landet. Elbussar är generellt sett dyrare än andra bussar, så syftet med elbusspremien är att minska merkostnaden i samband med en sådan investering. Tanken är att premien ska vara ett slags morot.

Till sist, vilka råd vill du skicka med till alla som jobbar med att utveckla framtidens kollektivtrafik?

– Var modiga och våga satsa, för jag tror att eldriven trafik är framtiden. Det är viktigt att man vågar ta de kanske inte alltid så lätta besluten, för det kan ju handla om ganska mycket pengar. Det är helt enkelt upp till både tjänstemän och politiker att inse vilka stora fördelar det finns med en elektrifierad kollektivtrafik.

Från statens sida är målet tydligt: vi måste bli av med de fossila bränslena. Där har kollektivtrafiken gått i framkant. I dagsläget måste vi ha en blandning av el, biogas och exempelvis HVO, men i framtiden tror jag att all kollektivtrafik kommer att drivas med el.

Palmolja – nej tack

På Skånetrafiken arbetar vi med att hitta så hållbara bränsleslag som möjligt till alla våra fordon. För att ta oss ett litet steg närmre målet har vi bestämt oss för att helt och hållet utesluta palmolja och palmoljerester i vår bränslemix.

Hur ser vår bränsemix ut idag?

Våra tåg körs sedan länge på grön Bra Miljövalsel. På bussidan körs sedan december 2015 hela stadsbusstrafiken på fossilfria drivmedel som biogas och en liten del biodiesel och grön el.

Även regionbusstrafiken ska bli helt fossilbränslefri 2018. Idag körs regionbusstrafiken på en blandning av förnybart som biogas och biodiesel och fossilt såsom naturgas och diesel. När det kommer till biodiesel handlar det dels om RME som framställs av rapsolja, dels om biodieseln HVO.

HVO är ett hållbart och effektivt drivmedel om man tillverkar det på produkter som slaktavfall, fiskrens och tallolja. Men ett växande problem på senare tid är att även palmolja och palmoljerester (PFAD) har börjat användas för att tillverka HVO.

Varför utesluter vi palmolja och palmoljerester?

Palmolja har en stor negativ miljöpåverkan, inte minst eftersom bruket av oljepalm kan leda till skövling av regnskog och i förlängningen till att stora depåer av koldioxid frigörs när torvmarker görs om till plantage. Dessutom finns stor risk att mänskliga rättigheter kränks vid odling av palm på storskaliga plantager. Att använda biodiesel framställd av palmolja eller palmoljerester är alltså att göra klimatet en rejäl björntjänst.

Därför har vi bestämt oss för att helt utesluta palmolja och palmoljerester i vår bränslemix. Det betyder att vi numera kräver intyg från våra leverantörer där de uppger vad HVO-drivmedlet är gjort av och att vi gör årliga kontroller och uppföljningar.

Hur ser de framtida lösningarna ut?

Biodiesel, och inte minst HVO, är som sagt bara en liten del av vår bränslemix. Till största del använder vi oss av lokalt producerad biogas som både skapar klimatnytta och sociala nyttoeffekter i Skåne.

Framöver så vill vi inom stadsbusstrafiken främst satsa på en utökad användning av grön el som har utifrån ett klimat- och hälsoperspektiv stora fördelar jämfört med dagens förbränningsmotordrift. Sammanfattningsvis så handlar det om att använda sig av rätt bränsle på rätt ställe för att skapa störst samhällsnytta. Och att det ska vara förnybart och palmolje- och PFAD-fritt är en självklarhet!

Håll gärna utkik här på bloggen om du vill veta mer om vårt arbete med grön energi framöver.

Malmöborna ger konceptbussen tummen upp

Har du sett en lite annorlunda buss på linje 8 i Malmö? Det är konceptbussen, Skånetrafikens eget rullande reselabb. En färsk undersökning visar att Malmöborna gillar att åka med bussen.

Det var ungefär för ett år sedan som idén om konceptbussen kläcktes. Projektet är ett samarbete mellan Skånetrafiken, designbyrån Veryday samt Volvo och Transdev med syftet att skapa bättre utrymmen och mer funktionella ytor ombord på våra stadsbussar. Efter en intensiv utvecklingsperiod där vi testade olika koncept på användare så började den specialbyggda bussen rulla i Kristianstad i höstas. Nu testas den i rusningstid på linje 8 i Malmö.

Ett av koncepten som vi tror kan göra stor skillnad är ståbordet. Idag är bussar anpassade till att du ska sitta ner. Men när det är trångt ombord så kan det kännas både obekvämt och otryggt om du inte är en av dem som fått en sittplats.

På konceptbussen har vi vänt på det och funderat över hur man kan göra det mer tilltalande att stå upp. Genom att plocka bort några sittplatser har vi kunnat skapa mer utrymme per person, attraktivare ståytor och dessutom gjort det lättare att ta sig av och på bussen.

Nu när bussen har rullat i Malmö ett tag har vi låtit Trivector göra en undersökning för att ta reda på vad resenärerna tycker om den. Och resultatet är övervägande positivt!

Av de knappt 500 tillfrågade så tyckte 80 procent att inomhusmiljön ombord är bättre eller mycket bättre än i en konventionell buss. Majoriteten var positivt inställda till att stå upp och tyckte även att det var enkelt att gå ombord på bussen och att förflytta sig inne i den. Detta gör att vi fått en ytterligare bekräftelse på att ta vidare konceptet med öppnare ståytor.

Med det sagt så kvarstår en stor utmaning, nämligen hur vi ska kunna säkerställa att personer med rullatorer och barnvagnar hittar en bra plats ombord. Detta har blivit extra tydligt i en ung stad som Malmö.

Vad händer nu då? Konceptbussen kommer fortsätta rulla i Malmö under våren. Nu tittar vi på möjligheten att göra ytterligare en undersökning senare i vår för att se om resultaten skiljer sig åt när Malmöborna vant sig lite mer vid bussen.

Titta gärna in här på bloggen om ni vill läsa mer om vår produktutveckling framöver!

Gå ombord var du vill på stadsbussarna i Lund

Har du någon gång känt stressen när bussen närmar sig hållplatsen att så fort som möjligt ta dig fram till den främre dörren i hopp om att få en sittplats? Då är du inte ensam. Nu gör vi det enklare och bekvämare för dig som åker stadsbuss i Lund.

Vi på Skånetrafiken driver ett flertal aktiviteter som syftar till att förbättra din reseupplevelse. Utöver nya betallösningar, reseinformation och smarta tjänster i samband med resan så ligger ett stort fokus på att optimera flödet när resenärerna går av och på bussen.

Med lanseringen av MalmöExpressen, alltså linje 5 i Malmö, följde möjligheten för våra resenärer att stiga på bussen i alla dörrar. MalmöExpressen har varit väldigt lyckad och nu vill vi ta det till nästa nivå och se hur påstigning i alla dörrar skulle fungerar i vanlig stadsbusstrafik.

Nu har du som reser med biljett i den nya Skånetrafiken-appen möjlighet att stiga på bussen i vilken dörr du vill i Lund. Aktiviteten drivs som ett pilotprojekt på stadsbussarna där.

Syftet med piloten är att:

 • Minska tiden vid av- och påstigning.
 • Minska trängseln på hållplatsen.
 • Öka punktlighet och minska stressen för föraren.
 • Förbättra fördelningen av resenärer i buss.

Om piloten i Lund faller väl ut kommer möjligheten till påstigning i alla dörrar införas i andra skånska städer. Vi håller er såklart uppdaterade om projektet här på bloggen längre fram!

Nu börjar resan mot framtiden

Nu kan du som reser med Skånetrafiken inom Skåne göra det med en helt ny app. Vi hoppas att du tycker att det är lika spännande som vi tycker.

Förutom att göra det smidigt att hitta och genomföra dina resor med bland annat kartor och favoriter innehållen appen även personliga zoner, enklare rabatter och färre biljettyper. Du kan till och med ha din 30-dagarsbiljett i appen. Och fler förbättringar och nyheter kommer framöver, till exempel resor till Danmark och våra grannlän. Har du fler förslag på förbättringar vill vi inget hellre än att du hör av dig med dom till oss!

Vad menas då med personliga zoner? Vi har tagit bort våra fasta zoner och istället utgår zonen från dig och din resa. Det finns tre storlekar på zonen – liten, mellan och stor zon, där stor är hela Skåne. Storleken på zonen och hur den placeras sker automatiskt när du skriver in vart du vill resa. Med appen reser du sen hur du vill på din biljett inom din zon.

Vi vill med det göra det lättare och mer flexibelt att resa kollektivt i Skåne. På sätt och vis kan man säga att det är ett helt nytt sätt att resa.

Varför gör vi det här just nu? Avtalet för vårt nuvarande biljettsystem går ut i slutet av 2019 och vi måste oavsett ta fram något nytt. Istället för att vänta till sista minuten väljer vi att låta er resenärer testa vårt nya biljettsystem redan nu. På så sätt har vi tid att anpassa och förbättra både appen och biljettsystemet med hjälp av era synpunkter innan det är dags att dra ut kontakten till det gamla i slutet av 2019. Och för er som vill går det självklart bra att fortsätta resa med Jojo-kort fram tills dess.

Till en början finns det nya biljettsystemet enbart i vår nya app, helt enkelt för att det är enklast och mest effektivt att börja så. Vi behöver inte byta ut biljettautomater eller utrustning hos våra kundcenter och återförsäljare. Men med tiden kommer det att nya former av kort, biljettautomater och återförsäljare för att göra det tillgängligt för alla.

Vår resa mot framtiden har med andra ord bara börjat. Varmt välkommen ombord!

En tillgänglighetsvision tar form

Vi vill skapa en kollektivtrafik som är tillgänglig för alla – och nu skapar vi en tillgänglighetsvision med sikte på att identifiera möjliga lösningar som kan göra skillnad i återkommande eller kritiska situationer.

Om några veckor är det Världsanvändbarhetsdagen,”World Usability Day”. I samband med det tar vi ett ytterligare grepp kring tillgänglighet med ett samarbete där vi tillsammans med representanter från ett antal organisationer ska skapa en tillgänglighetsvision. En vision där vi enas om vilka typer av lösningar vi bör satsa på för att tillgodose de varierande behov som finns till exempel inom grupper med funktionsvariationer.

På Skånetrafiken tror vi också att de tekniska lösningar som skulle vara avgörande för en person med särskilda behov också kan innebära en positiv skillnad för övriga resenärer. Många av de förslag och kundärenden som inkommer från handikapporganisationer eller personer med funktionsvariation är med andra ord lösningar som flera av våra övriga resenärer skulle ha nytta av.

Detta är vårt antagande när vi nu ser över detta område med en extra skärpt blick på innovationer och utvecklingspotential. I och med det förbättrade resesystem vi just nu utvecklar är vi dessutom snart i ett läge som ger oss förutsättningar att faktiskt genomföra några av de satsningar som skulle kunna innebära en stor skillnad i kollektivresan – idéer som tidigare inte gått att genomföra lika lätt.

Vi vet till exempel att många efterfrågar tydligare utrop ombord på bussarna inför varje hållplats – något som är särskilt viktigt för en person med synnedsättning, eftersom man ju inte kan navigera utifrån landmärken eller andra ledtrådar i samma utsträckning.

De tester vi gjort med beacons visar att vi skulle ha en bra tillförlitlighet om vi vill prova på att rikta information till specifika hållplatser eller bussturer baserat på den tekniken. För en person med synnedsättning är det dessutom extra viktigt att bussarna stannar vid specifikt angiven plats och inte stannar till bakom ett annat bussnummer på samma hållplats.

Med dagens teknik och det nya bakomliggande resesystemet skulle det kunna vara en lösning att utrusta våra nedräkningstimers (som bland annat finns vid Trelleborg C och längs 5:an i Malmö) med en motsvarighet till ”smarta knappar” (tex Flic), där en aktivering kunde signalera till föraren på en specifik tur att någon väntar på att stiga ombord invid skylten. Det återstår att utvärdera denna typen av koncept i praktiken, tillsammans med övriga idéer.

För oss på Skånetrafiken är det viktigt att tillhandahålla en tjänst som tryggar, inkluderar och underlättar för människor så att de kan bli nöjda resenärer. Det finns ett ständigt pågående arbete med att skapa en förståelse för kritiska användningsscenarion där vi kan skapa bättre lösningar för dem som väljer att resa med oss.

Vi har löpande kontakt med övriga handikapporganisationer och kommer att vidareutveckla det samarbetet över tid. Representerar du en organisation som är intresserad av att vara med i vårt långsiktiga samarbete, eller är du intresserad av att personligen vara med i kommande användningstester så håll ett öga på vår blogg?

Ny teknik öppnar för ett enklare sätt att resa

Du kliver ut ifrån tågstationen och korsar gatan för att komma över till bussterminalen. Men varifrån går bussen egentligen? Idag finns teknik som öppnar för möjligheten att som resenär steg för steg bli guidad direkt i mobilen fram till rätt hållplats. Vi på Skånetrafiken blev nyfikna på tekniken och genomförde därför en förstudie på Malmö C i somras.

Skånetrafiken driver ett flertal aktiviteter som syftar till att skapa en kollektivtrafikupplevelse i världsklass. Utöver trafikutbud och kvalitet ligger ett stort fokus på biljett och betallösningar, reseinformation och smarta tjänster i samband med resan.

Som en del av detta har man under sommaren bedrivit en förstudie i syfte att utvärdera om man med hjälp av så kallad Bluetooth Low Energy-teknik kan få resenärer som inte reser så ofta att känna sig tryggare och mindre stressade när de reser med Skånetrafiken.

Bluetooth beacons är små sändare, oftast batteridrivna, som bygger på Bluetooth Low Energy-tekniken och som skickar ut information om en specifik plats (PoI – Points of Interest) som passivt kan plockas upp av en smartphone eller surfplatta som är inom räckhåll.

Beacons kan till exempel användas för att skicka ut avgångstider vid en busshållplats, kampanjer för en butik eller information om en utställning på ett museum.

Vår förstudie gick till så att man installerade en beacon vid varje bussläge på Malmö C bussterminal. Varje beacon hade ett gemensamt ID, Malmö C bussterminal, samt ett unikt ID, det specifika bussläget där beaconen var installerad. Alla beacon kopplades sedan till Skånetrafiken-appen.

För att utvärdera konceptet använde vi oss av 13 studenter från Malmö Högskola. Gruppen bestod av både män och kvinnor, äldre och yngre samt vana och ovana resenärer.

Testningen gick till så att de i reseplaneraren valde en resa från Malmö C till någon plats inom Malmö stad. När de sedan närmade sig Malmö C bussterminal och fick kontakt med en beacon fick hen en beacon notifiering ”Välkommen till Malmö C. Gå till bussläge A”.

Samtidigt presenterades en detaljerad karta över de busslägen som finns på Malmö Centralstations bussterminal, samt användarens GPS position i förhållande till kartan och busslägena. Med hjälp av kartan över busslägena och GPS-positionen kunde de sedan enkelt hitta till rätt bussläge. Väl framme vid läget fick de en ny beacon notifiering ”Rätt läge (A)” samt information om hur lång tid det var kvar tills bussens avgång.

Slutsatsen från utvärderingen var överlag väldigt positiv. Möjligheten att kunna få guidning till rätt läge, speciellt som ovan resenär, var mycket uppskattad och på frågan ”Skulle du rekommendera Skånetrafiken att implementera tekniken”, blev svaret ett enhälligt ”JA”.

Möjligheterna med beacons och platsbaserad information är oändliga. I USA används tekniken flitigt på både köpcenter och flygplatser och detta är något vi även i Sverige kommer se mer och mer av i framtiden.

Skånetrafiken kommer under hösten fortsätta innovationsarbetet kring beacons och hur de kan användas för en bättre reseupplevelse.

Arbetet har delfinansierats av Vinnova.

Uppdatering runt betaprogrammet

Betaprogrammet för vår kommande app har nu varit igång sedan mitten av juli och i skrivande stund har över 500 tagit chansen att pröva vår nya app i sin vardag. Vi har fått in många värdefulla synpunkter från er som vi kommer att arbeta vidare på framöver – men fortsätt gärna komma med förslag, felrapporter och allmänna glada tillrop, använd gärna kommentarsfältet nedan.

Här kommer en summering av några av de vanligaste önskemålen hittills:

 • Se hållplatser/stationer innan, under & efter min resa.
  Utan att överdriva den mest efterfrågade funktionen som vi utelämnade från betan, vi arbetar hårt på att lösa den här på ett bra sätt.
 • Favoriter
  För att summera (en i grunden väldigt enkel funktion) så är den otroligt uppskattad. Det finns flera önskemål om att utöka funktionaliteten, bland annat har flera önskat möjligheten att använda sparade favoriter vid sökningar, möjligheten att ha fler än fem favoriter och mycket mer. Vi tittar på hur vi kan utveckla funktionaliteten framöver.
 • Förtydliga att man kan ge en favorit ett namn.
  Många missar att man kan ge en favorit ett namn. Det elementet kommer vi förtydliga.
 • Gång & gångtider
  Många har påpekat att gångtiderna kanske inte är applicerbara på dem (man går kanske själv snabbare eller långsammare). I dagens beta har gångdelen en stor visuell vikt och vi tittar på att minska ned den delen till fördel för första färdmedlet.

Vad händer nu?

Vår ambition är att fortsätta betaprogrammet både på kort och lång sikt, närmast planerar vi en uppdatering under vecka 37 med ett antal nya funktioner och korrigeringar. Har du fortfarande inte testat vår nya app? Det går fortfarande bra att anmäla sig på här, vi släpper kontinuerligt på nya användare.

Tusen tack till alla er som har tagit er tid att testa och komma med konstruktiv feedback, det är väldigt värdefullt i vårt fortsatta arbeta att erbjuda en upplevelse i världsklass.

Flera förslag på enklare biljettautomater

Under våren har vi på Skånetrafiken börjat undersöka olika alternativ för att hitta framtidens biljettautomater. Den här gången har vi använt oss av en förkommersiell upphandling, en process som gör det möjligt att utveckla idéer och koncept redan innan själva upphandlingen. Häromdagen höll de fem kandidater som tagit sig vidare i urvalsprocessen sina slutpresentationer i Malmö.

Skånetrafikens nuvarande biljettautomater ska på sikt bytas ut – men mot vad?

Måndagen den 27 juni presenterade fem leverantörer sina konceptidéer om hur våra framtida biljettautomater skulle kunna se ut.

Kandidaterna som deltog var:

Attention i samarbete med Great Works, ÅF, Block Zero, ustwo och Veryday.

Attention/Great Works.

Representanterna från ÅF.

Block Zero.

ustwo med presentation av konceptidé.

…och slutligen Veryday.

Även två kandidatstudenter från Lunds Tekniska Högskola, Nathalie Winberg och Anton Nordenson, deltog under dagen och höll en avslutande presentation med egna konceptidéer.

Nathalie Winberg och Anton Nordenson från LTH.

Många ville testa prototyperna.

Efter en mycket givande dag med många nya – och inte minst olika – infallsvinklar om tillgängliga och enkla biljettautomater är det nu dags för oss på Skånetrafiken att utvärdera och sammanställa vad vi tagit del av under vårens idéprocess. I höst fortsätter arbetet med att förbereda en upphandling med målet att ha nya biljettautomater på plats 2019.

Här på utvecklingsbloggen fortsätter vi att hålla dig uppdaterad om den senaste utvecklingen.

Nyfiken på hur vårens urvalsprocess gått till?

Nu finns chansen att blicka in i framtiden

Under våren har Skånetrafiken påbörjat arbetet med att ta fram framtidens biljettautomater, nya automater som ska vara tillgängliga och enkla att använda. Den 27 juni presenterar fem kandidater sina förslag på hur våra biljettautomater ska se ut i framtiden. Är du intresserad av att ta del av deras presentationer i Malmö? Här får du veta mer om hur du följer bloggen!

Arbetet med att hitta den allra bästa lösningen för Skånetrafikens resenärer har nu pågått under hela våren. De fem kandidater som har gått vidare i vårens urvalsprocess kommer presentera sina idéer om framtidens biljettautomater den 27 juni på Regionhuset i Malmö. Kandidaterna som kommer berätta om sina koncept är Attention/Great Works, ÅF, Block Zero, usTwo och Veryday.

Ett begränsat antal av åhörarplatserna är vikta för allmänheten. Om du är intresserad att ta del av presentationerna så gäller först till kvarn.

Självklart så kan du hålla dig uppdaterad genom att fortsätta läsa om vårt utvecklingsarbete här på bloggen.

Framtidens biljettautomater – hur långt har vi kommit?

Skånetrafiken gör just nu sin första förkommersiella upphandling och intresset har varit över förväntan från både leverantörer och intressentgrupper. Under den 18 och 19 april hjälpte en resenärspanel och en expertpanel oss att gå igenom idéförslagen från leverantörerna. Vi hade fått in 21 fantastiska idéförslag och efter ett sållningsarbete i tre steg har nu tre vinnare utsetts.

Dessa är Stockholmsbaserade Veryday, Attention-Great Works från Köpenhamn och det Malmöbaserade unga företaget Block Zero.

På tisdag den 26 april startar de vinnande företagen en intensiv konceptutveckling. Resultatet kommer att redovisas i ett öppet möte den 27 juni. Efter sommaren startar sedan en upphandling som ska se till att lösningar kan införas steg för steg i god tid innan vårt nuvarande avtal tar slut 2019.

Uppdatering!

Efter det positiva gensvaret har Skånetrafiken beslutat att ge ytterligare två leverantörer möjlighet att konceptutveckla biljettautomater. Vi är glada att meddela att ustwo och ÅF har accepterat utmaningen. Ett möte med de fem leverantörerna den 26 april inledde den åtta veckor långa konceptutvecklingsfasen.

Vid en första delavstämning den 11 maj kommer resultatet av leverantörernas användarundersökningar att avhandlas gemensamt. Tre designsprintar följer därpå och leder fram till ett redovisande möte den 27 juni.

Läs mer om de vinnande förslagen och deras fortsatta arbete i bloggen inom kort!

Fem fokusområden för nya appen

Utvecklingsarbetet med nya appen är igång (läs Början på något nytt)!

Ett par månader innan utvecklingsarbetet drog igång gjorde vi, under hösten 2015, en djupdykning i vad Skånetrafikens nya mobilapp bör fokusera på och hur den bör utformas.

Syftet är att skapa en app som bidrar till att det blir ännu enklare och smidigare att resa med Skånetrafiken, vilket vi hoppas leder till att ännu fler väljer att resa kollektivt. Under detta arbete utgick vi från tre situationer som resenärer kan befinna sig i; Pendling, Ovan resa och Stört läge (läs mer i “Början på något nytt”)

Vi har träffat många olika resenärer och lärt oss om deras resvanor, behov och önskemål. Utifrån detta har vi skapat förslag på nya och förbättrade funktioner i appen. Förslagen har vi presenterat för resenärer för att försäkra oss om att vi är på rätt spår. Sedan gjorde vi om hela proceduren igen, flera gånger om, tills vi hittade tydliga fokusområden.

Fem fokusområden för den nya appen (med förtydligande skisser):

Stöd under hela resan

Som resenär kan du söka en resa hela vägen från din nuvarande position till din slutdestination och appen ger dig det bästa alternativet och stöd under hela resan. Det är tydligt var man är vart är och vart man ska, med hjälp av karta och navigering.

Visa verkligheten

Appen ska visa när färdmedlet (bussen eller tåget) faktiskt kommer till hållplatsen och var det befinner sig just nu. Bra prognoser på när du som resenär kommer att komma fram till din destination. Appen ska även visa riktiga tider (realtidsdata), så att du som resenär kan ta bästa möjliga beslut.

Förenkla vardagen

Som resenär kan du enkelt och snabbt söka resor som du gör ofta. Det ska finnas en möjlighet att spara och bevaka enstaka resor och resor som du gör ofta (pendlingsresor), för ökat stöd och bekvämlighet i vardagen.

Enkel problemlösning

Appen ska ge snabb, relevant och tydlig störningsinformation. Som resenär ska du få uppdateringar över trafikläget och enkelt kunna hitta alternativa resor t.ex. om det blir störningar i trafiken.

Tillgänglighet för alla

Appen ska vara tydlig och erbjuda lättläst och lättförståelig reseinformation. Utropad information ska visas i appen för den som önskar det och informationen ska också kunna läsas upp av appen. Det ska vara tydligt med resealternativ som har handikappanpassning och det ska finnas enkel felrapportering om saker inte fungerar som de ska.

Vad händer nu?

Sedan årsskiftet är utvecklingsarbetet i gång, appen byggs för fullt. Vi arbetar med de fokusområden som beskrivs ovan, men bygger lite i taget. Det är viktigt att ta små steg och hela tiden kolla av med er resenärer, från olika målgrupper, att vi är på rätt väg. Vi justerar appen efter vad vi lär oss, med syftet att göra det enklare att resa.

Hjälp till!

Vi behöver er hjälp med att lära oss om vad som funkar/inte funkar vid just din resa. Inom kort kommer möjligheten att anmäl dig som testresenär och delta i olika studier för att förbättra resandet i Skåne.

Början på något nytt

Sedan årsskiftet är arbetet med att ta fram nästa generations app för skånetrafiken igång. En app som är tänkt att ersätta den app som många i nuläget använder dagligen och uppskattar.

Vi har redan idag en stor skara användare som reser med vår app genom att ta del av reseinformation men även köpa biljetter för sin resa men vår ambition är att mobilen ska vara det naturliga valet för dig som reser med oss. Mobilen har ett antal egenskaper som gör den väl lämpad att stödja dig under ditt resande framförallt genom att vara uppkopplad, personlig och positioneringsbar.

Med nästa generations app reser vana såväl som ovana resenärer utan stress och med full kontroll över hela resan. När det är möjligt ger vi användaren alternativ baserat på personlig profil och skapar på så sätt en snabbare, enklare och smidigare upplevelse.

Vid störningar och andra avvikelser vägleder vi resenären och ger alternativ så att konsekvenserna av en störning blir så små som möjligt. Kombinationsresor och tjänster som underlättar och sparar tid för resenären är synliga och enkla att ta del av. När det är möjligt och önskvärt serverar vi användaren relevant information ”på ett fat” och ger därmed användaren full kontroll utan ansträngning.

På så vis bidrar nästa generations app till ett smidigt resande i Skåne och utanför, samt till en reseupplevelse kännetecknad av enkelhet och väl använd tid.

Hur gör vi då detta rent praktiskt? Vi arbetar efter etablerade metoder där vi utgår ifrån resenärens behov genom att skapa hypoteser som vi sedan validerar med faktiska användare. På så sätt är vår ambition att den nya appen kommer att vara ett fantastiskt hjälpmedel för våra idag cirka 250 000 dagliga resenärer.

I arbetet utgår vi ifrån tre stycken huvudsakliga kontexter som en resenär kan befinna sig i vid olika tillfällen

 1. Pendlaren – En resa man gör ofta, kanske dagligen och har gjort så under många år. Där behovet framförallt är att optimera tiden och få ett flyt i resan.
 2. Ovan Resa – Där start & slutpunkt är okänd för resenären samt även delarna där emellan. Där behovet är att hitta bästa alternativ, få navigeringshjälp (till exempel på stationer/knutpunkter och till ens hållplats) samt att få bekräftelse på att man är på rätt plats.
 3. Stört Läge – Där ens vanliga alternativ inte längre fungerar och man behöver finna andra alternativ. Där tror vi att behovet är stort att få tydlig vägledning och bra underlag för att fatta egna beslut.

En viktig komponent för vår framgång är vår öppenhet. Vi kommer kontinuerligt att uppdatera den här bloggen med våra framsteg och vi planerar även under första halvan av 2016 att öppna upp ett betaprogram så att vi verkligen kan validera våra koncept i dagliga scenarion och med riktiga användare.

Så håll utkik här på bloggen för mer information.

Nu kör vi mot en användarupplevelse i världsklass!

Nu börjar jakten på framtidens leverantör av biljettautomater

Nu har vi på Skånetrafiken påbörjat arbetet med att ta fram framtidens biljettautomater. Som ett led i detta arbete provar vi en ny typ av upphandling. Denna form av upphandling kallas förkommersiell upphandling och gör det möjligt för oss att bedriva ett utvecklingsarbete innan vi gör själva upphandlingen.

Vi bjuder in flera olika typer av aktörer på marknaden komma med sina idéförslag. Sedan väljer vi ut ett par av de mest intressanta och låter dem genomföra ett avlönat arbete under ett antal veckor. Därefter redovisas deras resultat och vi kan välja att använda de delar vi ser som intressanta. Den förkommersiella delen genomförs under våren 2016 och i höst planerar vi att gå vidare med upphandlingen av framtidens biljettautomater.

Så om du vet något företag som borde delta i detta arbete, tipsa gärna dem eller oss! Senast den 17:e mars behöver vi få in idéer från de företag som vill delta.

Challenge our imaginations

The user experience of todays ticket vending machines has long since been surpassed by other platforms. It is a fundamental interaction point in the overall experience for many travellers, but our machines do not offer the speed and simplicity that users expect from a digital service of today – which leads to frustration and insecurity…

Time for change

We aim to create useful, likable and available ticket vending machines that enable people of all kinds to quickly and easily purchase tickets and travel passes and to check their account balance without a feeling of stress.
Read more about the background and details of the project, criteria for participation, expected results as well as formalities regarding this ”pre-commercial procurement”

But that is not all there is to it… We imagine solutions that add some sort of extra value to the users and to the context that they are in. The next generation ticket vending machines should express something different. Could it be a beacon of light, offer free wi-fi for commuters, or print fortune messages to its users. We believe that a machine that appear as more fragile and sensitive has the potential to become more likable and less likely to be kicked at.

Join us in the creation

The expectations are high, when aiming to thoroughly improve something that has been around for so long. That is why we want to use the creativity, wisdom, experience and capabilities of the market to define the experiences of a future ticket vending machine.

Do you want to join us in the creation of the next generation of Ticket Machines? We call for ideas and innovations that challenge our imaginations of what an ideal solution ought to be. Suppliers are welcome to submit concept ideas before the 17th of March 2016. The best contributions will present their concepts to a panel (consisting of representatives from Skånetrafiken, experts and the public). at the end of April. Three suppliers will be selected to participate in the actual conceptual phase during two months with a reimbursement of 300 000 SEK each.

Ny typ av upphandling och samarbete med Kalle Lind ska ge framtidens biljettautomater

Skånetrafiken kommer snart att inleda arbetet med att ta fram framtidens biljettautomater. Som ett led i det arbetet ska man dels prova en ny typ av upphandling och dels ta hjälp av intressegrupper och intressenter, bland annat krönikören Kalle Lind.

Som en del i projektet för framtidens resesystem finns en ny typ av biljettautomater eller självervicepunkter om man så vill. En som har tyckt till om Skånetrafikens biljettautomater är krönikören Kalle Lind som i höstas skrev krönikan ”25 steg till köp av tågbiljett”. Nu ska han vara med i en av de fokusgrupper som ska hjälpa Skånetrafiken att utforma framtidens biljettautomater.

– Jag tänkte att Kalle hade starka åsikter om våra biljettautomater och skulle kunna komma med värdefulla synpunkter, säger Britt Jonasson, inköpare på Skånetrafiken.

Den nya typ av upphandling som Skånetrafiken ska inleda kallas förkommersiell upphandling och möjliggör att ett utvecklingssamarbete kan pågå innan själva upphandlingen startar.

– Vi kommer att låta flera olika aktörer på marknader komma med sina ideförslag. Sedan väljer vi ut ett par av de mest intressanta och låter dem genomför ett avlönat arbete under ett antal veckor. Sedan redovisas deras resultat och vi kan välja att använda de delar vi tycker är intressanta, säger Britt.

Ambitionen är att det här arbetet ska göras under våren och att Skånetrafiken i höst går vidare med en upphandling för framtidens biljettautomater.

– Då har vi förhoppningsvis med oss många bra erfarenheter från den förkommersiella upphandlingen och från våra fokusgrupper. Dessutom kommer även studenter från Lunds tekniska högskola och IKDC att jobba med att ta fram koncept för framtida självservicepunkter, säger Britt.

Vad är fördelen med det här arbetssättet?

– Vi kommer närmare de som ska använda tekniken och ger utrymme för den skaparkraft som finns på marknaden och hos universiteten. Vi är ganska ensamma om att använda den här metoden och hoppas att det ska bli lyckat och något vi kommer att fortsätta att använda.

Skånetrafiken får högst betyg!

Skånetrafiken får höga betyg av besökarna och är bäst i sin bransch. Det visar en oberoende undersökning av hemsidan av E-space Communication AB. Jämförelser har gjorts mellan Skånetrafiken och andra trafikbolags hemsidor. I undersökningen ingår över 10 000 kunder som svarat på en enkät.

Skånetrafiken  får högre betyg för grafik, struktur, information, användarvänlighet och förväntningar jämfört med de andra trafikbolagen. Snittbetyget är 3,68 av 5 poäng jämfört med branschbetyget som är 3,33 i snitt.

I jämförelsen ingår bland annat Blekingetrafiken, Jönköpings Länstrafik, Karlstadsbuss, Rejseplanen, UL – kollektivtrafiken i Uppsala län, Västtrafik , VL, Västmanland och ÖstgötaTrafiken.

– Det känns fantastiskt att Skånetrafiken blev bäst i branschen! Viktigast är att vi har använt tidigare webbundersökningar och tagit del av kundernas önskemål i utvecklingen, säger Lisa Nilsson-Ödlund, verksamhetsutvecklare på Skånetrafiken.

Målgruppen som Skånetrafiken har ställer stora krav på hemsidan. Undersökningen visar att de högskoleutbildade och vana internetanvändarna är överrepresenterade, i jämförelse med andra aktörer i trafikbranschen. Det är just de grupperna som brukar ställa högre krav på hemsidorna. De förväntar sig en viss standard för design, struktur, funktionalitet och informationsnivå.

Undersökningen är resultatet av mätningar som gjorts från den 23 juni till och med den 30 september. De flesta hittar vad de söker inom de mest eftersökta områdena. De är ”Söka resa”, tidtabeller, pris, kolla saldo och ladda kort via E-tjänster.

Det stora önskemålet från besökarna är att det inte ska ta upp till 24 timmar att ladda Jojo-kort. Här finns en hel del irritation. Andra viktiga förslag finns från kunderna är att se över hur, var och när priser ska presenteras och att ha synligare kartor. Den här feedbacken är viktigt i det fortsatta arbetet med att förbättra Skånetrafiken.

Över 40 000 öppna svar har lämnats av kunderna som svarat på undersökningen direkt på hemsidan i Pop up-fönster.

Många kunder på Skånetrafiken är ambassadörer och förstärker varumärket. 41 procent i undersökningen kan aktivt tänka sig att rekommendera hemsidan till en vän eller kollega och ger högsta betyg, siffran tio av tio. En fjärdedel är allmänt positiva till Skånetrafiken.

Uppdatering av avgångsskyltar på Trelleborg C

Den 12 december invigs Trelleborg C och dagen efter kan den som vill ta Pågatåget till eller från Trelleborg. En sak som har gjorts om till invigningen är skyltningen för avgångar på stationen. Där är vi i färd med att omdesigna våra nuvarande layouter och första releasen kommer till största del att handla om en rent visuell omdesign.

Avgångsskyltarna kommer att få ett ansiktslyft där vi å ena sidan lyfter fram Skånetrafikens varumärke med rätt profilfärger och mer optimal typografi och å andra sidan gör skyltarna mer kontextanpassade. Det vill säga anpassade efter var de står och vilka fordonsslag som visas, allt för att göra de mer användarvänliga för resenären. Tanken är att i ett längre perspektiv applicera den nya designen på alla Skånetrafikens stationer och hållplatser.

Här ett konceptexempel på hållplatsspecifik avgångsskylt för stadsbuss

Kan det här vara ett sätt att göra informationen på stationer och hållplatser mer användarvänlig?

Du har väl inte missat Autoladda?

Sedan lanseringen av vår nya sajt i maj har vi även erbjudit tjänsten Autoladda som vi ett tidigare blogginlägg utsåg till ”vår första webbtjänst värd namnet”.

Tjänsten går i korthet ut på att ni resenärer själva kan aktivera en ny period på era Jojo-kort när den gamla har gått ut genom att blippa kortet på bussen, på en stolpe på perrongen eller i en biljettautomat.

Hittills har tusentals pendlare anslutit sig till tjänsten och fler och fler gör det varje vecka. Men detta gör inte att i ligger på latsidan utan arbetet med tjänsten fortsätter bland annat för att man ska kunna använda Autoladda även för resor utanför Skåne till övriga sydlän och till Danmark.

Har du anslutit dig till Autoladda? Och vad tycker du i så fall?

Vad ska framtidens app innehålla?

Under vecka 37 gör studenter från Newton Yrkeshögskola i Malmö intervjuer på tåg och bussar i Skåne. Studenterna läser en tvåårig utbildning till kravanalytiker och undersöker vilka behov framtidens resenärer har.

– Vi hinner bara prata med några få av alla de som använder Skånetrafiken. Att samtidigt genomföra en enkät som sprids via Skånetrafikens egna kanaler gör att vi har en möjlighet att få in fler synpunkter och det gör i sin tur att vi har en bättre grund att dra våra analyser från, säger en av studenterna.

Deras uppdrag är att lämna en rekommendation till oss på funktioner som bör finnas med i en framtida app.

Nu är Stadsbiljetten lanserad!

I förra veckan kom äntligen vår nya app Stadsbiljetten ut och finns att ladda ner via App Store och Google Play. Appen är gjord tillsammans med utvecklaren Softhouse och vi har tidigare berättat om tankarna bakom appen här.

Vi är självklart väldigt nöjda med appen men vi vet också att vi troligen kommer att få in värdefull feedback som vi tar med oss i den fortsatta utvecklingen. Kanske har ni bloggläsare några synpunkter?

Det som också väntar framöver är att en upphandling av betaltjänstleverantör till våra appar ska bli klar och att vi efter det även ska kunna erbjuda faktura som betalsätt i Stadsbiljetten. Dessutom finns det planer på att översätta appen till fler språk förutom svenska och engelska.

Design Challenge: frog

Nu är det dags att presentera det tredje bidraget i vår utmaning Design Challenge där tre designbyråer fick ta fram koncept för hur man kan skapa en riktigt bra reseupplevelse med mobilen.

Sist ut är den internationella byrån frog som har kontor i bland annat San Francisco, Singapore och London. De representerades av Christoph Rauscher och Nelan Schwartz från Münchenkontoret som i sin presentation valde att utgå från att enkelhet är en central framgångsfaktor.

En av utgångspunkterna var något som en kollega på Skånetrafiken sagt, ”vi har 250 000 resenärer varje dag. Om alla dom är frustrerade i en minut blir det en väldig massa frustration”.

Christoph och Nelan tog även fasta på fem grundprinciper som är viktiga för användarupplevelsen. Tjänsten måste skapa tillit, vara en guide, skapa en känsla av kontroll, vara smart och vara uppkopplad. Och de idéer de hade tagit fram gick i linje med just de här faktorerna, oavsett om det var riktat till pendlaren eller den ovane resenären.

Överblick över kapaciteten

Hur mycket folk är det på min buss eller mitt tåg? Och kommer jag att kunna komma på med min barnvagn? De här frågorna kan resenärerna få svar på i förväg i frogs koncept.

Får man veta det här i förväg kan man göra sina val utefter den informationen vilket skapar en positiv användarupplevelse. Till exempel kan man visa hur många passagerare det är på bussen genom att indikera detta i användarens app som i exemplet till höger. Det hela blir möjligt genom passagerardata i realtid.

Få hjälp att välja rätt frog

Vilket tåg ska jag ta? Är det här verkligen rätt buss? Alla har vi nog upplevt den känslan i kollektivtrafiken. Den lösning som frog har tagit fram är att använda sig av förstärkt verklighet eller ”augmented reality” som det kallas på engelska.

Helt enkelt genom att låta mobilen hjälpa resenären och indikera vilket tåg eller buss som är rätt för just dennes resa.

Den sista biten

Alla har vi nog någon gång kommit till en station och inte vetat hur vi ska gå för att komma till vårt slutmål. Vilken uppgång ska jag välja? Ska jag korsa gatan direkt?

För att slippa plocka upp en annan kartapp löser frog problemet genom att bygga in hjälpen i reseappen. De går till och med så långt att de föreslår att man ska få hjälp med vilket våningsplan du ska till.

Det hela tänker de sig lösa genom strategiskt placerade beacons, wi-fi-triangulering och arkitektritningar. Tänk att aldrig behöva oroa sig över att inte hitta rätt!

Design Challenge: Ustwo

Nu är det dags att presentera det andra av de tre bidragen i vår utmaning Design Challenge där tre designbyråer fick ta fram koncept för hur man kan skapa en riktigt bra reseupplevelse med mobilen.

Den digitala produktstudion Ustwo har ett kontor i Malmö men finns även i bland annat London och Sydney. På plats för att representera byrån var Martina Gobec, Johan Jonsson och Mikkel Fredborg. I sitt bidrag har de tagit fasta på mobilen och tagit fram en prototyp på en app gjord för att ge användaren överblick och guidning. I fokus för prototypen var den tillfällige resenären och ambitionen var att skapa tillit, inspiration och smart resande.

En bra överblick

I Ustwos prototyp får användaren på ett tydligt sätt se sin resa både på en karta och med varje trafikslag. På så vis känner man sig trygg även om man är ovan. Under resans gång får man följa sin position genom kartan och kan på så sätt vara förberedd på sina byten.

Få hjälp att gå rätt

En ständigt återkommande problem är hur man som ovan resenär ska veta hur man ska gå på en stor station eller hållplats. Varifrån går bussen jag ska byta till? Vilket håll ska jag gå åt? Det här har Ustwo löst genom att använda sig av förstärkt verklighet eller ”augmented reality” som det kallas på engelska.

Helt enkelt en möjlighet att genom att få upp en bild av platsen du befinner dig på i appen och genom att röra dig med appen framför dig få upp markeringar för till exempel var din hållplats ligger.

En central tanke är dock att informationen ska vara progressiv och inte vara något som upplevs som överväldigande. Du får själv välja om du vill ha mer information presenterad.

Var säker på att du gått på rätt buss eller tåg

Ibland kan man vara osäker på om man hamnat rätt. Kanske ser man ingen skylt eller så är det något annat som gör dig osäker. Med Ustwos prototyp behöver du aldrig oroa dig. Istället får du upp en notifiering om du är på fel fordon. Du får även veta om du är på rätt buss eller tåg, allt för att slippa oroa dig det minsta under resans gång.

Hitta underhållning eller mervärde

Ustwo tog sin prototyp ett steg längre från att bara handla om resan till att även blanda in element under resans gång. Till exempel genom att det går att läsa mer om kända platser längs vägen.

Design Challenge: inUse

Nu är det dags att presentera det första av de tre bidragen i vår utmaning Design Challenge där tre designbyråer fick ta fram koncept för hur man kan skapa en riktigt bra reseupplevelse med mobilen.

Sverigebaserade inUse representerades av David de Léon och Shadi Almviken och valde att dela upp sina ”designfrön” på nio friktionspunkter som kan uppkomma under en resa i kollektivtrafiken. Kring varje punkt hade man tagit fram idéer och skisser på hur mobilen kan vara ett stöd. De hade dessutom kommit fram till att en bra app måste vara enkel, meningsfull, flexibel, tillförlitlig och transparent. Här nedan visar vi ett par av deras idéer och skisser.

Att få överblick

Innan man reser vill man ofta få en ordentlig överblick över alternativen innan man gör sitt val. Lösningen som inUse skissat fram är en mer sammanfattande version av ”Sök resa”.

Istället för att bara få en lista över vilka tider man till exempel kan resa mellan Kävlinge och Lund som i exemplet till höger får man också en sammanfattning över hur man kan åka till sitt resmål och när sista turen går, helt enkelt ett sökresultat som blir mer som en tidtabell och får resenären att känna sig säker.

På väg

Ibland är en del av resan okänd och då måste man hitta rätt väg på något sätt. Hur lång tid tar det? Vilken väg ska jag gå? Måste jag skynda mig eller kan jag ta det lugnt? Det är frågor som resenären då kan ställa sig.

Lösningen från inUse är att dela upp sträckan man ska resa i etapper vilket stämmer överens med mycket aktuell forskning. I skissen till höger ser man dels sin resväg på en karta och dels presenteras varje delsträcka med ett ”kort” över i skärmen där man får tydlig info om vilka marginaler man har och vad man ska göra.

Nästa steg visas som ett ”kort” längst ner. På det här sättet är man hela tiden trygg över vad man ska göra och får veta om det är bråttom eller gott om tid. Dessutom slipper man växla till en karttjänst som till exempel Google Maps för att få en överblick över var man befinner sig, allt finns samlat i appen.

Att gå på rätt

Vilket tåg eller buss ska jag med? Varifrån går den och hur hittar jag dit? Det här är vanliga frågor som en resenär kan ställa sig när man reser på en okänd sträcka. En karta kan hjälpa till viss del men ofta är de inte helt lätta att orientera sig genom.

Lösningen som inUse har tagit fram är en livekarta. Helt enkelt en karta där fordon och annat rör på sig och det går att spola fram i tiden för att se vad som kommer att hända. På så sätt hjälper man resenären att se till exempel vilken buss hen ska med.

Att betala

Tänk att slippa oroa dig för att komma ihåg att betala för din resa? Eller att du aldrig ska behöva betala mer än för vad du verkligen reser för. Med hjälp av GPS definieras resan som den sträcka som resenären rör sig parallellt med tåget eller bussen. Betalningen påbörjas automatiskt när man går på och avslutas automatiskt när man går av. Dessutom kan man strunta att ta betalt för resor som är försenade och hela flödet med resegarantiärenden försvinner.

Att stråla samman

En lite mer otippad men ändå smart lösning som inUse hade spånat på var möjligheten att med hjälp av appen kunna planera till exempel en after work med flera personer. Vi vet alla att det kan vara svårt att komma överens om man är flera stycken och befinner sig på olika ställen.

I det här exemplet skickar systemet en inbjudan och räknar ut den bästa platsen att mötas på baserat på var alla som har tackat ja befinner sig. Deltagarna får sedan sina resrutter och kan se var de andra befinner sig på resan.

Nu har byråerna presenterat sina idéer för Design Challenge

Under torsdagen träffade vi designföretagen UsTwo, frog och inUse på Media Evolution City för att de skulle presentera sina bidrag till vår utmaning Design Challenge.

Uppdraget var att ta fram förslag på designkoncept och idéer för hur man kan skapa en riktigt bra reseupplevelse med mobilen. Idéer som vi sen ska kunna ta med oss i vårt kommande utvecklingsarbete.

Under presentationen fick vi bland annat se en prototyp på en app med ett helt nytt tänk för hur resan ska visas tydligt för resenären samt olika idéer för hur mobilens kamera kan hjälpa resenären att hitta rätt perrong, buss eller annat.

Idéerna kommer vi att presentera framöver här i bloggen så håll utkik efter massor med spännande läsning!

Skånetrafiken utmanar till Design Challenge – en resa in i framtiden

Skånetrafiken bjuder in tre innovativa och etablerade designföretag till utmaningen ”den okända resan”. Ambitionen är att få in ett antal bra designkoncept och idéer hur man kan skapa en riktigt bra reseupplevelse med mobilen. Resultaten ska sedan kunna ligga till grund för fortsatt utvecklingsarbete.

De tre företagen som antagit utmaningen är UsTwo, frog och InUse.

– Med den här utmaningen hoppas vi kunna få fram en rad goda exempel på lösningar som gör resan enklare, säger Johan Karlberg, affärsutvecklare på Skånetrafiken. ”Den okända resan” handlar om de resor där hela eller delar av resan är okända. Många tror säkert att det är svårt att resa med oss och därför vill vi skapa en reseupplevelse där resenären känner att hen har ”koll på läget”.

De tre inbjudna företagen går nu igång med utmaningen och i slutet av maj presenteras resultatet bland annat här i bloggen.

– Den här utmaningen är ett litet uppdrag till tre byråer som till storlek, profil och erfarenhet skiljer sig lite åt. Det är också en start på Skånetrafikens ”resa” att designa och utveckla lösningar för en upplevelse i världsklass av att resa med kollektivtrafiken, förklarar Johan Karlberg.

Skånetrafikens förhoppning är att utmaningen ska resultera i en bättre förståelse för vilja utmaningar som finns och vad som krävs för att skapa en bättre reseupplevelse för våra resenärer. Givetvis tas även resultaten med i kommande dialoger med resenärerna.

– Vi hoppas att de goda idéer som kommer fram ska ta oss en bra bit på vägen att skapa ett enklare insteg för de som idag väljer bort kollektivtrafiken. Under 2016 planerar vi för en helt ny generation appar där lösningar från den här designutmaningen kan komma att finnas med, avslutar Johan Karlberg.

De deltagande företagen

ustwo

ustwo är en oberoende digital produktstudio som skapar produkter, tjänster och företag som gör en märkbar skillnad i världen. Vi hjälper och jobbar med de största företagen globalt för att skapa kreativa och hållbara digitala lösningar, uppfinner egna produkter samt investerar i gemensamma företag och startups.

Vi är i dagsläget över 200 anställda och representerar nästan 30 nationaliteter globalt, varav drygt 65 anställda och cirka 20 nationaliteter i Malmö.

inUse

Användarupplevelsen är nyckeln till att förändra beteenden med hjälp av digitala lösningar – och därmed också till ökad lönsamhet och långsiktig hållbarhet. Vi på inUse är passionerade experter just på samspelet mellan mänskligt beteende och digital design. Kombinationen är unik, och tillsammans med våra kunder har vi hittills påverkat vardagen för mer än 70 miljoner människor. Och det är bara början

inUse startades 2002, har drygt 75 anställda och kontor i Stockholm, Göteborg och Malmö.

frog

frog är ett världsledande företag inom produktstrategi och design. Det vi skapar löser problem, förutspår framtiden och driver mänskliga upplevelser framåt. Vi är fler än 600 strateger, designforskare, designers och teknologer, och arbetar som konsulter och partners med våra kunder, oberoende av sektor och verksamhet. Vårt huvudkontor ligger i San Francisco, och vi har designstudios i Amsterdam, Austin, Boston, London, Milano, München, New York, Seattle, Shanghai och Singapore.

Här är våra nya informationsfilmer

Vi har tidigare berättat i bloggen om att vi arbetat med att ta fram en serie informationsfilmer om allt från hur man köper biljett till hur man reser med bagage. Till vår hjälp har vi haft reklambyrån Givakt och animationsbyrån Yellow Kid och nu är de sex första filmerna färdiga.

http://www.youtube.com/watch?v=iexU6fiLvn4

Ovan ser ni ett exempel och det är filmen för hur man gör när man ska resa över sundet till Danmark. Samtliga filmer hittar du på vår kanal på Youtube. Tanken är att det här är startskottet för ett arbete där vi i framtiden ska ta fram fler pedagogiska informationsfilmer framöver för att kunna besvara resenärernas frågor.

Har du idéer på fler filmer vi borde ta fram? Lämna gärna en kommentar!

Alla har en åsikt eller en koppling till kollektivtrafiken

Den här veckan bjuder vi på ett fjärde inlägg med en av Skånetrafikens medarbetare. Möt Conny Lundgren som är Teknisk projektledare och bland annat arbetar med våra framtida appar.

Vad gör du i din roll som senior teknisk projektledare?

– Jag har en ganska bred roll som går hela vägen från koncept till genomförande och allt där emellan. Jag ska identifiera koncept, ta fram prototyper och i slutskedet fungera som produktägare. Från ax till limpa kan man säga. Jag jobbar mycket med mobila lösningar och i teamet som ska ta fram framtidens resesystem till år 2020.

Vad har du för bakgrund innan du började på Skånetrafiken?

– Jag kommer närmast från Blackberry där jag jobbat som produktägare. Jag började min bana på Framfab år 2000 som utvecklare och sedan konsult. Min bakgrund är från början mer mot enterpriselösningar och webb men har på senare år blivit mer inriktad mot mobila lösningar.

Vad hade du för relation till kollektivtrafik innan?

– Inte så mycket mer än som kund. Jag har använt kollektivtrafik ganska mycket när jag pendlat åt alla möjliga håll som Helsingborg och Älmhult. Men min kunskap om själva trafiken var ganska begränsad. Det tror jag kan vara en styrka när vi ska utveckla lösningar som finns för att tillföra mervärde till våra kunder.

Vad är tjusningen med att jobba med kollektivtrafik?

– Till skillnad från tidigare när jag har jobbat med mjukvara som skeppats över så gott som hel världen är det här något som påverkar folk i min närhet. Alla har en åsikt eller en koppling till kollektivtrafiken, på gott och ont. Den stora drivkraften är väl att göra det enklare för folk att resa och kunna ge dem bättre information.

Vad skulle du säga är de stora utmaningarna för Skånetrafiken den närmaste tiden?

– Kollektivtrafik är komplext. Det är mycket saker som ska fungera tillsammans. Som jag ser det är den stora utmaningen att förflytta Skånetrafiken till att bli en mer tjänsteorienterad organisation. Vi ska leverera lösningar som är till för våra kunder och som också är testade på just kunder. Och de köp våra kunder ska göra ska vara så enkla att de inte ens behöver vara någon användarupplevelse. Det ska bara fungera. Dessutom är det en utmaning att våra kunder är så olika.

Kan du ge exempel på några spännande projekt som du är involverad i just nu?

– Till exempel är den kommande appen Stadsbiljetten jättespännande, dessutom har vi påbörjat arbetet med nästa generations app som ska ersätta vår nuvarande.

– I närtid invigs också flaggskeppet Trelleborg C i december och där är min grupp involverad för att ta fram olika spännande lösningar och koncept.

Många av de funktioner som visades kommer definitivt att se dagens ljus

Nu är årets Nordic IoT Hackathon i Lund avslutat och efter 50 timmars intensivt arbete var det PSALM från Ryssland som blev det vinnande laget. De tog fram en prototyp för hur resenärer ska kunna lämna feedback om resan, fordonet och annat i realtid. Så här säger Johan Karlberg, projektledare för Framtidens resesystem på Skånetrafiken samt jurymedlem, om tävlingen och vinnarnas idé.

Hur var stämningen på plats under arbetet?

– Det var mycket energi och fokus. Arbetsbord överfulla med skisser, lappar, sladdar, datorer, telefoner och diverse tekniska manicker. Även en hel del kaffemuggar och godis. Jag gissar att socker är bra bränsle om man ska tänka skarpt när man bara sover några timmar på natten för att hinna färdigt.

Var det mycket spännande som kom fram?

– Ja! Tekniken med Minimum Viable Device* fick verkligen bekänna färg. En och annan brist som kan åtgärdas hittades, men det mesta fungerade för de fall som deltagarna jobbade med. Så vi fick se exempel på hur vi kan få in kontinuerlig feedback från våra resenärer eller fordon, hur man kan ”checkas in” på resan automatiskt, sociala spel för de ombord och mycket annat.

Vad kan du säga om det vinnande laget?

– Det vinnande laget, som kommit hit från Ryssland, gick ännu längre än de andra i att använda de olika teknologier som ingick i ”paketet”. De var noggranna med att kolla fakta så långt möjligt för att deras lösning skulle kunna fungera i verkligheten.

Tror du att det är något vi kommer att kunna använda?

– Många av de funktioner som visades kommer definitivt att se dagens ljus. En hel del har vi redan i våra planer på sikt, men det är en helt annan sak att se dem nästan på riktigt. Det stärker uppfattningen att vi är på rätt väg.

Tror du att vi kommer att vara med i fler liknande projekt framöver?

– Det skulle jag tro. Det beror så klart på sammanhanget. Jag tror inte att man ska vänta sig att få in massor med helt nya idéer som vi vill ta vidare. Snarare är det ett bra sätt att testa lösningar som vi tror på och lära sig mer om dem.

Så här löd den juryns motivering:

“An original idea which made use of the technology to create a system that provides all kinds of useful feedback to the providers of public transport, and puts a tool in the hands of the users to be part of giving that feedback. The team made good use of the provided technology and showed great care to create a solution that can be made reality.”

* En enhet med en komplett hård- och mjukvaruarkitektur som är hälften så stor som ett kreditkort. Är en gateway mellan internet och smarta saker.

De här idéerna om framtidens resor ska det hackas om

Som vi tidigare har berättat om här i bloggen går Nordic Internet On Things Hackathon av stapeln i Lund i helgen och Skånetrafiken är en av tävlingens partners. Tio lag ska under 50 timmar komma på lösningar för framtidens smarta transporter och smarta hem. Totalt kom det in drygt 50 anmälningar från över 16 länder och här är de fyra lagen som ska jobba med framtidens resor.

HackLab – Spanien

”Vi vill utveckla förbättringar i Minimum Viable Device-enheten som att ge den sin egen webbserver eller en säker kommunikation mellan sensorer i nätverket och MVD-enheten för att se till att det inte finns någon förorenad data. Säkerheten är viktig att ta hänsyn till när tekniken används på publika platser som stationer och busshållplatser.”

PSALM – Ryssland

”Vi vill ägna vårt projekt till datainsamling för att öka nöjdheten med hos de som reser med kollektivtrafiken och för att kunna garantera trafiksäkerhet och en ständig monitorering av vägförhållanden.”

Seamless Travel Experience – Sverige

”Vi vill göra det lättare för kunderna att betala för sina resor genom att tillhandahålla laddningar i realtid och möjligheten till att spara virituella resekort i mobilen. Vi vill också att resenärer ska kunna se närbelägna busshållplatser och exakt var en specifik buss befinner sig, i realtid.”

Skånetrafiken 2.0 – Sverige

”Vår app tillhandahåller information om den aktuella trafiksituationen både till resenärer och Skånetrafiken. MVD-enheten på varje busshållplats känner av användare som är i närheten och ger dom möjligheten att välja en avgång. Via systemet får Skånetrafiken information om hur många användare som är på en specifik station och var dom är på väg.”

Busspelet Färgglatt – Sverige

”Vårt lag ska hacka på ett enkelt multiplayerspel fokuserat på två lag som tävlar om att färglägga en karta. Spelet ska finnas på MVD-enheten och spelarna ska ansluta sig med hjälp av sina smarta enheter”.

Bold Travel – Sverige

”Under tävlingen vill vi fokusera på två saker kopplat till resupplevelsen: på- och avstigning samt möjligheten att få trafikinformation i realtid genom bärbara accessoarer. Till exempel genom att koppla ihop MVD-enheter med sensorer och lampor ovanför platserna på ett tåg för att skapa en infrastruktur avsedd för att göra det lättare att hitta en plats.”

Hela lagens idéer samt idéerna för det andra ämnet smarta hem hittar ni här. Och vill ni följa evenemanget går det att antingen åka till Mobile Heights i Lund eller följa med via tävlingens Facebooksida eller Mobile Heights Twitterkonto.

Snart lanserar vi en stadsbussapp

Så här ser en av skissbilderna ut. Layouten är ännu inte färdig men funktionen är tänkt att se ut så här.

Just nu arbetar vi för fullt med en ny app tillsammans med utvecklaren Softhouse. Appen är utvecklad för att göra det så enkelt som möjligt för dig som reser i våra skånska städer att köpa biljett på ett ögonblick.

I appen som kommer att heta ”Stadsbiljetten” ska man kunna köpa sin biljett med ett par knapptryck och precis som med vår vanliga app ska man kunna spara sina kortuppgifter. För den som använder en telefon med iOS ska det till och med gå att använda sitt fingeravtryck och ”Touch ID” för att köpa en biljett.

Vi vill med appen nå målgrupper som av olika anledningar aldrig eller sällan reser med oss och tror då att ett enkelt sätt att köpa biljett på är en nyckel för att fånga in de här resenärerna. Eftersom resandet på stadsbussar står för större delen av vår trafik är det här en viktig kanal.

Målet är att lansera appen till sommaren men mycket arbete med layout och annat kvarstår. Men vi bjuder ändå på ett par skissbilder på hur appen är tänkt att se ut.

Håll utkik för mer information här i bloggen närmare lanseringen! Då har ni kanske chansen att bli först med att prova appen!

Nu testas nya skanetrafiken.se för fullt

Efter flera veckor av interna tester och justeringar genomförs det just nu användartester med vanliga resenärer under ledning av Valtech. Totalt tio personer har valts ut att testa nya Skånetrafiken efter att hundratals anmält sitt intresse, ett antal som ger ett fullgott resultat för att upptäcka de vanligaste synpunkterna.

Här är en skissbild på hur vyn när man har sökt en resa ser ut.

Testerna görs med mobiltelefon eftersom den nya hemsidan är framtagen med mobilen i fokus. Under ungefär en timme får testpersonen lösa diverse uppgifter som kan handla om allt från att söka en resa från en viss adress eller att registrera ett konto och beställa Jojo-kort.

Och redan halvvägs in i testerna har man kunnat dra flera slutsatser.

– Testerna har gått väldigt bra och vi har redan sett tydliga tendenser på saker och ting som skapar problem och sånt som fungerar bra. I många fall kan det vara en liten förändring som löser det hela och underlättar för besökaren, säger testledaren Magnus Thorsell från Valtech.

En av testpersonerna var Rolf Olsson som efter en timmes testade hade lyckats lösa samtliga uppgifter.

Är du resenär idag?

– Det händer, framförallt mellan Malmö och Köpenhamn. Men jag är ingen pendlare.

Vad tyckte du om testerna?

– Det var bra upplagd. Jag hade lite synpunkter som jag förde fram till testledarna och jag tycker att mina synpunkter togs väl om hand.

Vad är ditt första intryck av vår kommande sajt?

– Det var kanske ingen ”wow-känsla” men det fungerade bra tycker jag.

Nya Skånetrafiken kommer att lanseras senare i vår. Mer om det får ni läsa i bloggen här framöver!

Snart lanserar vi en stadsbussapp

Så här ser en av skissbilderna ut. Layouten är ännu inte färdig men funktionen är tänkt att se ut så här.

Just nu arbetar vi för fullt med en ny app tillsammans med utvecklaren Softhouse. Appen är utvecklad för att göra det så enkelt som möjligt för dig som reser i våra skånska städer att köpa biljett på ett ögonblick.

App1I appen som kommer att heta ”Stadsbiljetten” ska man kunna köpa sin biljett med ett par knapptryck och precis som med vår vanliga app ska man kunna spara sina kortuppgifter. För den som använder en telefon med iOS ska det till och med gå att använda sitt fingeravtryck och ”Touch ID” för att köpa en biljett.

Vi vill med appen nå målgrupper som av olika anledningar aldrig eller sällan reser med oss och tror då att ett enkelt sätt att köpa biljett på är en nyckel för att fånga in de här resenärerna. Eftersom resandet på stadsbussar står för större delen av vår trafik är det här en viktig kanal.

Målet är att lansera appen till sommaren men mycket arbete med layout och annat kvarstår. Men vi bjuder ändå på ett par skissbilder på hur appen är tänkt att se ut.

Håll utkik för mer information här i bloggen närmare lanseringen! Då har ni kanske chansen att bli först med att prova appen!

Varför gör mobilbiljetten succé i Oslo?

Jag och några kollegor hade förmånen att under februari få besöka Ruter, som är vår motsvarighet i Oslo och Akershus i Norge. Där kör man cirka 310 miljoner resor per år med bussar, tunnelbana, spårvagn och båtar. Det kan jämföras med Skånetrafikens 150 miljoner resor.

Ruter är en riktig framgångssaga och säljer för cirka en miljard norska kronor i mobilen, mer än en tredjedel av total försäljning, vilket troligtvis gör dem störst på mobil handel i Norden.

Det säger något om vilken kraft som finns i kollektivtrafiken. Man lanserade den mobila biljetten i december 2012, så det har gått enormt fort. Cirka hälften är periodkort och hälften enkelbiljetter.

Vad ligger bakom denna succé?

Det går självklart inte att peka på en enskild faktor”

Men här är några bidragande orsaker:

 • Allt fokus har legat på enkelhet. Så få klick som möjligt till köp. Detta är något som vi nu vill testa i Skåne också och till sommaren kommer vår stadsbussbiljettapp. Tre klick till köp.
 • Förenklat prissystem. Max tre olika nivåer. Jämna belopp. Inga rabatter. Det ska inte handla om pris, säger de. De har till exempel ingen Jojo Reskassa med 20% rabatt som vi har, vilket underlättar förflyttning mellan kanaler.
 • Tonvikt på tillväxt och enkelhet. Därför har man inte något avancerat sätt att validera (kolla) biljetterna. Fusknivåerna riskerar då öka. Var går gränsen mellan rättvisa och enkelhet?

Som sagt, det finns säkert fler anledningar. Vad tror ni är de viktiga faktorerna för att få fler att åka med mobil biljett? Och är det ett självändamål i sig självt?

Vill du vara med och ta fram framtidens kollektivtrafik?

Som vi tidigare har berättat är Skånetrafiken med som partner för Nordic Internet Of Things Hackathon 2015 som går av stapeln i Lund den tionde till tolfte april. Under 50 timmar ska då tio lag komma på innovativa lösningar för framtidens smarta transporter och smarta hem.

Bakom arrangemanget står förutom Skånetrafiken några av regionens största företag. Därför vill vi att just du som har idéer om hur ny teknik kan förbättra framtidens transporter ska anmäla dig! Kanske har du idéer för hur man enkelt ska kunna betala för resor? Eller kanske för att man ska kunna hålla koll på att fordonen är rena och prydliga? Eller något helt annat? Möjligheterna är helt enkelt oändliga.

Sista anmälningsdag är 17 mars och de uttagna lagen kommer att meddelas den 22 mars. Det enda du behöver ta med dig är din dator, en sovsäck och alla dina idéer.

I vissa situationer hittar inte resenärerna informationen de söker

Den här veckan bjuder vi på ett tredje inlägg med en av Skånetrafikens medarbetare. Möt studenten Jesper som just nu gör sitt exjobb hos oss.

Hur kommer det sig att du gör ditt exjobb på Skånetrafiken?

– Jag kom i kontakt med personer på Skånetrafiken som är inblandade i arbetet med Skånetrafikens responsiva hemsida. Under ett möte berättade dem om olika projekt som Skånetrafiken driver. Digitala kanaler och framtidens resesystem var teman som jag tyckte lät intressanta och som jag tyckte kunde kopplas till användbarhet och design som jag pluggar.

Vad är det du pluggar?

– Jag läser civilingenjörsprogrammet Informations- och Kommunikationsteknik på Lunds tekniska högskola med inriktning användbarhet och design. Det jag framför allt har tagit med mig från utbildningen är hur viktigt det är att involvera användare i design och utveckling av digitala produkter.

Vad är det som lockar med kollektivtrafik?

– I kollektivtrafiken idag är digitala kanaler viktiga för att kunna ge information till resenärer. Människor interagerar med många olika tekniska system i kollektivtrafiken och det är intressant att jobba med att försöka göra det enklare för resenärer då det berör så många.

Vad handlar ditt exjobb om?

– Jag jobbar i nära koppling till den grupp hos Skånetrafiken som driver projektet Framtidens Resesystem. Genom fokusgrupper och observationer av resenärer ska jag försöka identifiera vilka problem som resenärer stöter på idag i olika trafiksituationer. Därefter ska jag ta fram koncept och prototyper kring hur en smartphone kan användas för att göra resandet enklare i framtiden utifrån de brister som finns idag.

Vad ser du som de stora utmaningarna för Skånetrafiken?

– Kontext tror jag liksom många andra på Skånetrafiken är ett nyckelord i sammanhanget. Jag tror att det är viktigt att identifiera vilken typ av information en specifik resenär är i behov av i en viss situation och hitta bättre sätt att presentera just den information som resenären faktiskt vill ha.

– Jag upplever att resenärer i vissa situationer inte hittar den information de söker trots att informationen finns tillgänglig någonstans. En stor utmaning för Skånetrafiken tror jag därför är att skala av information som är irrelevant i en given situation och presentera den på ett för användaren enkelt sätt. Jag upplever även att resenärer kan ha svårt att veta vilken information de ska lita på då olika system kan ge olika information. Att kunna bevisa att information är pålitlig tror jag också kan vara en stor utmaning för Skånetrafiken.

Jag tar också väldigt gärna emot era frågor och tankar. Har ni en bra idé så är det bara att lämna en kommentar!

Vad vill du läsa om i bloggen?

Nu har Skånetrafiken 2020 varit igång sedan i snart fyra månader och vi har fått mycket respons i form av kommentarer och inspel. Vi har massvis med spännande projekt att berätta om framöver men vi vill också passa på att fråga er läsare vad ni vill läsa om.

Det hela är inte svårare än att du lämnar en kommentar och berättar vad du vill läsa om den här utvecklingsbloggen. Vill du kanske läsa mer om trafikinformation? Eller är du mer intresserad av framtidens resesystem? Kanske är det något helt annat du helst läser om?

Tack för ditt bidrag! Förhoppningsvis kan vi omsätta det i ett blogginlägg i framtiden.

/Redaktionen

Skånetrafiken är med på Nordic IoT Hackathon

Den tionde till tolfte april så arrangeras Nordic Internet Of Things Hackathon 2015 på Mobile Heights Center i Lund och Skånetrafiken är en av arrangemangets partners. Det hela är en 50 timmar lång tävling där tio lag ska komma på innovativa lösningar för framtidens smarta transporter och smarta hem. ”Allt du behöver ha med dig är din dator, en sovsäck samt dina färdigheter och idéer”, skriver arrangören på hemsidan.

Efteråt kommer en erfaren jury att gå igenom lagens bidrag. Det är möjligt att anmäla sig till tävlingen fram till den 17 mars och du anmäler ditt lag via den här länken.

Så här skriver Johan Frithiof Karlberg, projektledande affärsutvecklare för Framtidens resesystem hos Skånetrafiken, som dessutom är med i tävlingens jury:

”Skånetrafiken deltar i projektet Minimum Viable Device för att vi ser att den lösning som håller på att tas fram kan utgöra en del i lösningar för framtidens resesystem. Kanske för att enkelt betala för resor? Kanske för att hålla koll på att fordonen är rena och prydliga? Kanske för att kunna serva resenärer med information precis när och där de behöver den? Möjligheterna är många och idéerna likaså.”

Däremot är vi övertygade att alla bra idéer inte kommer från oss själva. Därför är vi med och sponsrar det ’hackathon’ som går av stapeln i Lund i april. Där vill vi samla de vassaste inom programmering, design, tjänsteutveckling och andra områden.

Uppgiften är att tänka och skapa lösningar som är intressanta för oss eller andra samarbetspartners i projektet. Inte minst vore det spännande att se om det finns idéer som kombinerar våra två huvudteman: Smarta Resor (som vi sponsrar) och Smarta Hem (som sponsras av Eon)”.

Så passa på att anmäla er och ta chansen att vara med och skapa lösningar för framtidens kollektivtrafik!

Idag är det inte tillräckligt enkelt och smidigt att resa

Den här veckan bjuder vi på ett andra inlägg med en av Skånetrafikens medarbetare. Möt Johan Frithiof Karlberg som är projektledande affärsutvecklare för Framtidens resesystem.

Vad gör du i din roll som projektledande affärsutvecklare?

– I grunden handlar uppdraget för projektet ”Framtidens resesystem” om att bidra till att nå målen om fördubblad kollektivtrafik. Och för att vi ska nå dit krävs att vi gör upplevelsen av resan betydligt bättre än idag. Vi ska förtjäna att folk ställer bilen hemma och väljer oss istället. Självklart krävs då en trafik som fungerar, ett väl utvecklat utbud, fräscha fordon och så vidare. Men också att det som hör ihop med resandet, som biljetter eller informationen till resenärerna, fungerar riktigt riktigt bra. Vår uppgift är att ta fram lösningar inom de senare områdena.

– Som projektledande affärsutvecklare är min roll bland annat att se till att vi håller rätt fokus i projektet. Att vi hela tiden utgår från kundernas behov, att vi har ett affärsmässigt perspektiv och inte minst att vi så småningom levererar konkreta resultat.

– Just nu är projektet i förstudiefasen, som löper hela 2015, men vi börjar redan se några lösningar som kan göra skillnad på riktigt. Vårt mål är att några av dem ska bli tillgängliga redan under nästa år.

Vad har du för bakgrund innan du började på Skånetrafiken?

– Jag har nästan jobbat i mobilbranschen hela mitt vuxna liv. Största delen i det företag som numera heter Sony Mobile. Där hade jag en hel del olika roller, till exempel inom strategi, UX-design och produktplanering. En hel del väsensskilda roller, men en röd tråd igenom karriären har varit ett fokus på användarupplevelsen.

– Mellan Sony och Skånetrafiken hade jag en del konsultuppdrag samt medverkade i en startup. Mycket lärorikt vill jag lova.

Vad är tjusningen med att jobba med kollektivtrafik?

– Med risk för att låta lite ”pompös” handlar det för mig om att skapa ett bättre samhälle för mina barn att växa upp i. Ett samhälle som gör det möjligt för fler att resa smartare. Något som innebär att ytor i städerna frigörs för annat än vägar och parkeringar och som bidrar till att vi håller klimatpåverkan i schack.

Vad skulle du säga är de stora utmaningarna för Skånetrafiken den närmaste tiden?

– Personligen är jag helt övertygad om att en nyckel till ett lyckat resultat är att vi kan skapa en användarupplevelse i världsklass. Idag är det inte tillräckligt enkelt och smidigt att resa, i alla fall är det många som tror att det är krångligt. Och det räcker att folk tror det för att det ska bli sant. Vi behöver skapa en positiv spiral där de som reser får en bra upplevelse och att det smittar av sig på fler som också blir positivt inställda.

– Vi kan också konstatera att det alltför ofta blir störningar i trafiken. Det är ett område som Skånetrafiken och andra involverade jobbar hårt på att lösa, men där finns också utmaningar i hur vi hjälper våra resenärer när något händer. Här har vi i projektet en stor utmaning att bidra med olika typer av lösningar. Inte minst hur vi informerar våra resenärer eller visar på alternativ för att ta sig dit man ska.

– Sist men inte minst tror jag att vi behöver hitta ett bra sätt att betala för sitt resande för alla de som inte reser mycket ofta eller mycket. De som inte är säkra på att de har nytta av ”månadskortet’” men ändå vill få bättre villkor om de reser mer.

Kan du ge exempel på några spännande projekt som du är involverad i just nu?

– Framtidens resesystem är väl det mest spännande man kan tänka sig?

Snart kommer ett riktigt enkelt betalsätt för mobil till Sverige

Tidigare i veckan var jag tillsammans med ett par kollegor på WSA-dagen i Stockholm och lyssnade på ett par riktigt spännande talare inom det digitala området. Ja, dessutom försökte vi lista ut hur vi på Skånetrafiken ska göra för att kunna stå på prispallen 2016 – såklart!

Föreläsningen som vi hade allra mest fokus på var den som hölls av expert på digitala betalningar på Dibs. Och den främsta anledningen till det var såklart att vi misstänkte att vi skulle få höra mer om MasterPass – 2015 års sannolikt hetaste nyhet inom betalningsområdet.

Föredraget inledde med en hel del matnyttig info kring utvecklingen för svensk e-handel. (Är du intresserad av e-handel och inte redan läst ”Svensk e-handel 2014 -Dibs årliga rapport om e-handel, mobil handel och betalningar” så är det ett bra lästips). Dibs arbetar med betalningar för e-handel och används av en rad stora aktörer på marknaden (och de är även Skånetrafikens PSP sedan de var med och vann upphandlingen för Digitalt Kundmöte tillsammans med CGI).

En tydlig trend på det området är att handeln online växer rejält och att nästan hela den ökningen kommer från mobila enheter. Under 2014 ökade till exempel antalet mobilshoppare med över fyrtio procent enligt Dibs rapport. Den ökningen motsvarar 736 000 nya kunder!

För att möta den här utvecklingen har kortleverantören Mastercard tagit fram den nya tjänsten MasterPass som lanseras av Dibs i Sverige under första kvartalet 2015. Det intressanta med den här tjänsten är att man som konsument inte kommer att behöva mata in vare sig kortuppgifter eller leveransadress vid köp på nätet, via mobil eller desktop.

Istället kommer de anslutna bankerna automatiskt registrera sina kunders bankkort och kundernas leverans- och bostadsadress i MasterPass-applikationen. Som kund verifierar man sedan köpet enkelt ,och samtidigt säkert, med sitt Mobila BankID. Och lyssna på det här – du behöver som kund inte heller ladda ner någon ny app för att använda tjänsten. Har du bara Mobil BankID så är det bara att shoppa loss.

Själv undrar jag lite över hur Mastercard ska klara den pedagogiska utmaningen i att förklara att MasterPass funkar för ALLA bankkort (ja, alla de vanliga i alla fall) och inte alls hänger ihop med enbart Mastercard-kortet. Jag hoppas att bankerna, som i princip allihop står bakom satsningen, kommer att hjälpa till här.

Hur kommer det här påverka dig som reser med Skånetrafiken, och varför är vi så positiva till den här nyheten?

Vi tror att den här tjänsten på många sätt möter våra kunders behov. Våra kunder är mobila, och använder gärna sin mobil medan de är i rörelse. Flera kunder hör av sig varje vecka och efterlyser tjänster som möjliggör betalningar via mobilt BankID, eftersom man upplever detta som både smidigt och säkert. Precis det vill vi såklart kunna erbjuda i vår e- och m-handelskanaler. Skånetrafiken är därför redan igång och planerar tillsammans med Dibs för att kunna ansluta till MasterPass under det andra kvartalet i år. Spännande, eller hur?

Vill du läsa mer om MasterPass? Då kan du till exempel läsa det här blogginlägget.

Det där med biljetter, ska det vara så svårt?

De här skisserna är tagna från en demo som skulle visa hur framtidens biljetter skulle kunna se ut.

Man kan tycka det är en självklarhet att det ska vara enkelt att betala för sin resa när man reser med buss eller tåg. Och glädjande nog får Skånetrafiken bättre och bättre resultat i den så kallade Kollektivtrafikbarometern, där svenskars upplevelser av kollektivtrafiken mäts. Vi är nu sedan en tid tillbaka bättre än riksgenomsnittet då 56 % ger något av de två högsta betygen på frågan om hur enkelt det är att köpa biljett (skala 1 till 5, mätning i september 2014).

Det kan man ju vara nöjd med. Eller?

Eller så konstaterar vi att 44 % av de som svarat inte tycker det är enkelt och inser att det här inte är acceptabelt. Hur många som egentligen skulle vinna på att resa med kollektivtrafiken tar bilen istället? Bara för att det här är eller verkar vara svårt? Vi har inte svaret på just den frågan, men vi vet att ganska små upplevda hinder stoppar många människor från att använda tjänster. SL:s försäljning av sms-biljetter minskade till exempel med 70 % när de införde ett extra steg för registrering av användare.

Så vad gör vi då?

Vad som är helt säkert är att vi måste sätta ”enkelhet” på agendan. Allra överst. Men vad som är enkelhet är olika för olika resenärer. Är det att biljettmaskinerna är enkla att använda? Att det går att köpa biljett ombord? Att man alltid får ”bästa pris”? Att man kan köpa biljett på sitt eget språk? Att man kan använda vilket kort som helst som biljett?

Personligen är jag övertygad om att mobilen kommer att spela en viktig roll. Nästan alla vuxna svenskar använder idag en smartphone. Dessutom ser vi en stark trend som pekar mot att den blir allt viktigare när det gäller biljetter och betalningar, drivet av företag som Apple och Google. Vi ser också att så kallade ”smarta tillbehör” som till exempel smarta klockor och träningsarmband är en växande företeelse som innebär nya möjligheter. Sist men inte minst, det område som kallas ”Internet of Things”, som handlar om att enkelt kunna koppla upp och ihop olika typer av prylar, börjar visa praktiska och användbara lösningar.

Kan vi göra något bra och enkelt av allt det här, månntro? Ja, tveklöst. Till exempel kan vi skapa en lösning som innebär att du med mobilen på fickan och en app installerad kan hoppa på en buss eller ett tåg, hoppa av när du är framme och sedan betala dina resor i slutet av månaden. Med bättre förmåner ju mer du reser. Till lägre kostnad än om du köpte enkelbiljett varje gång. Med garanti att du aldrig behöver betala mer än vad ett periodkort skulle kostar, om det visar sig att du reser riktigt mycket. Och helt utan att du behöver leta upp biljettmaskiner, komma ihåg att ta med ett kort eller hitta ett öppet försäljningsställe.

Ett exempel på en lösning som vi tror gör resandet enkelt och det finns fler att utforska. Återstår att prova oss fram för att se vad som håller och inte. Ett arbete vi nu sätter igång och som kommer att pågå ett tag framöver.

I en region som är ett av världens absoluta centrum för digitala innovationer och mobila lösningar är förutsättningarna att skapa världens bästa användarupplevelse kring biljettköpet de bästa. Vårt mål är att 99 % av de som reser med en mobil lösning upplever att det är enkelt att köpa biljett. Då börjar vi bli nöjda.

För en bättre reseupplevelse.

Vi satsar på informationsfilm

Vi är just nu i full gång med att utveckla nya Skånetrafiken Som en del i det arbetet ser vi över alla informationstexter kring hur du till exempel väljer och köper biljett och hur det fungerar att resa med oss. Under det arbetet såg vi ett behov av att komplettera den skriftliga informationen med korta och pedagogiska filmer. Till vår hjälp i det arbetet har vi reklambyrån Givakt och den lilla animationsbyrån Yellow Kid.

Bilden ovan visar bilder ur manuset för en av filmerna som helt enkelt förklarar hur man väljer den mest passande biljetten. En av de som arbetar med filmerna hos Skånetrafiken är Ulrika Brink som är projektledare i kommunikation på enheten för press och information.

Varför ser vi behovet av informationsfilmer?

– Vi har många ovana resenärer som kanske inte har tid eller möjlighet att ta till sig långa texter och då kan filmerna spela en viktig roll. Filmerna är vårt sätt att ge dem snabb och enkel hjälp inför resan, säger Ulrika Brink.

Vad finns det för fördelar med att använda sig av film?

– Fördelarna med att använda film är att vi kan visa hur det fungerar istället för att beskriva det i text. Vi vet också att många av våra resenärer söker informationen när de är på språng, filmerna är enklare att ta till sig via mobilen än det är att läsa en text. Dessutom är det så att människor föredrar olika sätt att ta till sig information på. En del föredrar att läsa medan andra vill se bilder och lyssna. Vi vill gärna hjälpa kunderna på det sätt som passar dem bäst helt enkelt.

Hur ser vårt koncept kring filmerna ut?

– Konceptet är enkelt och lekfullt, vi kommer att använda oss av enkla illustrationer för att visa och berätta kring. Vi har fokuserat på att göra filmer som ger svaren på de frågor vi oftast får av kunderna. Frågor som hur det fungerar det att köpa biljett, vilken biljett som passar bäst, hur man reser med bagage, vilket Jojo-kort ska man välja, hur Skånetrafikens app fungerar och vilken biljett är bäst när jag ska resa till Danmark.

Tror vi att det här är ett koncept vi kommer att använda mer?

– Ja vi vill gärna arbeta mer med pedagogiska informationsfilmer framöver som ger svar på andra frågor som kunderna har. Kanske till och med använda det ännu mer aktivt i direkt kontakt med kunderna. Dessutom är film ett medium som för många är helt naturligt för att ta till sig information ifrån, då ska vi självklart kunna erbjuda den tjänsten. Tanken är också att våra filmer ska finnas på vår kanal på Youtube.

Filmerna planeras bli klara under våren 2015 och ni som följer med i bloggen lär få mer ordentliga smakprov när det närmar sig. Håll utkik!

Nästa blogginlägg kommer i början på januari men då kan jag lova att det blir massor spännande läsning.

God jul och gott nytt år!

Smygtitta på nya Skånetrafiken

Arbetet med vår nya webb går framåt i rasande fart och under november och december har vi haft ett flertal spännande demos med vår leverantör CGI och deras partner StarRepublic. Hemsidan byggs på Episerver 7.5 och med e-handel i EpiCommerce. Idag är det dags för er att få att del av några av de designskisser som ligger till grund för utvecklingen av den nya sajten.

Som vi skrivit om i det tidigare inlägget om Digitalt Kundmöte är det ett helt nytt webbkoncept som tagits fram med utgångspunkt från våra kunders behov.

De tjänsteområden Skånetrafikens kunder mest efterfrågar och använder är:

 • Reseplanering
 • Trafikinformation
 • Jojo Online-tjänster

Hur detta återspeglas i det nya webbkonceptet ger vi ett smakprov på nedan.

Skisserna motsvarar i mångt och mycket det verkliga slutresultatet, men självfallet kan det ha tillkommit en del detaljer efter att skisserna godkändes. Observera dock att texterna i skisserna är inte alltid de verkliga texterna, eftersom copy-arbetet ligger senare i projektet. Två av bilderna är i mobilformat och en bild är i formatet för surfplatta.

Bild till vänster: Nya ”Sök resa” är det designelement som har högst prio och är alltid det som först möter kunden. Nya ”Sök resa” kommer att kombinera resesök, prisinformation och trafikinformation.

Bild till höger: Jojo-tjänster* (där man även kan logga in på Mitt konto) är designelementet med prio 2. Alla tjänster, utom ”Registrera / Spärra”, samt ”Autoladda”, kan man komma åt utan konto och inloggning – precis som på dagens Jojo-online.

*Vad detta element ska heta vid Go live är inte helt klart i skrivandes stund.

 

Bild nedan: Kundservice visar vi här nedan i upplösning för surfplatta. Att kunden enkelt ska kunna kontakta vår kundservice-avdelning och få hjälp och svar på frågor via den kanal som passar varje kund är ett viktigt mål för den nya webben. Tillgång till olika självservicefunktioner är också hög prio.

 

Trevlig helg och glad lucia!

Vill vi vinna över bilen måste vi erbjuda mer än bara en resa

I veckans inlägg inleder vi en återkommande serie där vi presenterar de människor som på något sätt arbetar med de frågor som bloggen tar upp. Först ut är Iris Rehnström som arbetar som miljö- och hållbarhetsstrateg på Skånetrafiken.

Vad gör en miljö- och hållbarhetsstrateg?

– Jag har ansvar för att driva miljö- och hållbarhetsarbetet mot de mål som politikerna har satt upp. Vårt viktigaste mål är en helt fossilbränslefri kollektivtrafik år 2020. Som delmål har vi en fossilfri stadstrafik år 2015 och regiontrafik år 2018. Sedan har vi formulerat egna etappmål på 70 procent andel förnybar energi 2015 och 100 procent 2018. För att åstadkomma detta jobbar jag med upphandlingskrav men även med att hitta effektiva processer för att följa upp våra miljö- och hållbarhetskrav. Bortsett från klimatneutralitet arbetar vi också för att minska annan miljöpåverkan såsom utsläpp av kväveoxider, partiklar och buller samt för en ökad energieffektivitet.

– Jag driver och utvecklar vårt miljöledningssystem, ser till att vi klarar kraven för vår miljömärkning Bra Miljöval och arbetar med hållbarhetskommunikation och varumärkesbyggande mot kund.

– I våra upphandlingar ställer vi bortsett från miljökrav även krav på mänskliga rättigheter och grundläggande rättigheter i arbetslivet som är speciellt relevant när vi köper produkter eller komponenter från utvecklingsländer.

Vad är tjusningen med att jobba med just kollektivtrafik?

– Kollektivtrafik är världens bästa produkt som har en viktig samhällsbyggande funktion. Genom att göra sitt jobb så bra som möjligt varje dag gör vi skillnad och skapar samhällsnytta. Detta är en stor drivkraft för mig personligen och gör det lättare att kliva upp klockan sex en måndagsmorgon mitt i vintern för att gå till jobbet.

Vilka utmaningar står Skånetrafiken inför under den närmaste framtiden?

– Vi skall leverera en effektiv kollektivtrafik som ger Skånes invånare världens bästa reseupplevelse. Vi transporterar inte bara personer från A till B. Det är viktigt att se kundernas hela resebehov och vill vi vinna över bilen så måste vi erbjuda mer än bara en resa. Kringtjänster som gör livet lättare för människor är viktiga. Allt detta skall vi åstadkomma med minimal miljöpåverkan. Där har vi en hel del arbete framför oss så men utmaningar är spännande och motiverande om man adresserar dem på rätt sätt.

Vilka spännande projekt arbetas det med just nu för att kunna uppnå målen?

– Just nu jobbar vi med att säkerställa att stadstrafiken kan bli fossilfri 2015 samt med ett nytt kommunikationskoncept för miljö- och hållbarhetsbudskap till våra kunder och potentiella kunder. Vi skall bygga det hållbara varumärket. Miljöinformationen i vår Reseplanerare skall förbättras och breddas. Vi vill även bygga in information om resans hälsonytta i former av ökad motion med inslag av gång och cykel. Även vår redovisning av nyckeltal skall vidareutvecklas och i större utsträckning omfattar berättelser från våra trafikföretag.

Vår första webbtjänst värd namnet

Som säljkanalsansvarig för Skånetrafikens e-handel, Jojo Online, tar jag mig friheten att säga att vi nu, som ett steg på vägen fram till vårt nya digitala kundmöte 2015, äntligen smyglanserat vår första riktigt bra webbtjänst! Jag syftar självklart på tjänsten Autoladda som släpptes för pilot den tredje november och redan används skarpt av nästan 2000 kunder som anmält sig som testpiloter.

Det som är unikt med Autoladda och som är anledningen till att jag vill sticka ut hakan och utnämna den till ”vår första webbtjänst värd namnet” är att den är online*, att den erbjuder kunden en enkel tjänst som underlättar vardagen, samt att vi jobbat avdelningsöverskridande för att överbygga utmaningar som hindrat vår digitala utveckling i åratal.

 

Kjersti Lundemo, den av våra verksamhetsutvecklare som lett Autoladda-projektet, sa så här när jag frågade vilken den största utmaningen varit i projektet:

Projektet startade för fullt i januari 2014, då förutsättningarna för utveckling ändrades i och med att vi bytte e-handelsmotor samt fick ändringar i vårt biljettsystem levererade. Den största utmaningen har varit komplexiteten i vårt biljettsystem, vilket gjort att vi fått arbeta mycket med att hitta bra processer som funkar för både kunden och oss. Komplexiteten gör även informationen kring tjänsten till en utmaning. ”

En helt annan sak jag gärna vill lyfta är att Autoladda-tjänsten är ett bra exempel på hur ni kunder och andra aktiva intressenter verkligen kan påverka. Bara under de två år som jag arbetat inom Skånetrafiken har många kunder hört av sig med tips, idéer och önskemål som rör just ”autoladdning” och liknande funktioner. Vi har själva såklart sneglat på London, som i grunden har samma biljettsystem som Skånetrafiken, och dessutom har kunder som rest i London observerat smarta ”auto-funktioner” och sedan hört av sig till oss. Fortsätt göra det!

Vi är lokalt baserade, men våra utmaningar delas av kollektivtrafikutförare i hela världen och eftersom ni, våra engagerade kunder, ofta är rörliga och resvana, och dessutom väldigt observanta, så är det värdefullt när ni rapporterar tankar och idéer till oss. Om informationen når rätt personer? Ja, absolut skulle jag vilja säga. All feedback rörande digitala lösningar som kommer in via vår kundtjänst skickas till exempel via vårt remissystem direkt till mig eller mina närmsta kollegor på enheten för affärsutveckling. Gäller det biljettsystemet så skickas de på samma sätt till förvaltningsledare och verksamhetsutvecklare för biljettsystemet Cubic.

Är vi klara med Autoladda och ”auto-funktioner” nu? Nej, som vi ser det är ju detta bara början. Början på en ny spännande tid där vi med hjälp av nya, modernare plattformar, som kommer under 2015 och framåt, siktar högt och där målet är lösningar som är online och erbjuder en enkel, sömlös känsla för den som reser med oss.

I närtid ser den konkreta planen ut så här enligt projektledare Kjersti Lundemo:

Nästa steg är att kunna erbjuda Autoladda även för kunder som reser med periodkort till Danmark och över länsgränsen till våra grannlän. Vi kommer även utreda möjligheten att införa fler automatiska lösningar. I London har man till exempel ”Auto top-up”, automatisk laddning av Jojo Reskassa när beloppet på kortet nått den lägstanivå som användaren angivit.

Kjersti, slutligen, för vem är Autoladda en bra tjänst? Och varför tycker du att man ska prova den?

”Autoladda passar alla som pendlar med Jojo Period inom Skåne, oavsett antal zoner. Tjänsten är perfekt för den som vill slippa planera in att ladda sitt periodkort. Man behöver bara besöka vår hemsida en enda gång och det är för att ansluta kortet till tjänsten. När 30-dagarsperioden på kortet är slut hämtar man sedan sekundsnabbt ner en ny period till kortet genom att blippar sitt kort på bussen eller på en stolpe eller en automat i samband med tågresa. Autoladda gör vardagen betydligt enklare för våra trognaste kunder. Ett litet tips: Om du passar på att ansluta ditt kort till autoladda-tjänsten redan nu, så slipper du ju stå i kö för att ladda din period efter jul och nyår då många vill ladda samtidigt! ”

Lisa Nilsson-Ödlund, verksamhetsutvecklare Digitala kanaler och säljkanalansvarig för Jojo Online

Läs alla detaljer om hur tjänsten funkar här

*Jo, vi erkänner – man måste ansluta sitt kort till tjänsten de berömda 24 timmarna innan man behöver sin första period via Autoladda. Men efter det är tjänsten online och oberoende av planering i förväg. Kunden bestämmer själv när hen vill hämta en ny period – det går alldeles utmärkt att göra ett uppehåll innan man hämtar sin nya period, förutsatt att man inte ska resa då förstås.

Att underlätta vid oväntade byten

Nu är vi igång med ett mindre användningstest, där vi utforskar potentialen i att använda mer bildmaterial för att lotsa resenärer som hamnar i en oväntad bytessituation. Tanken är att vi ska kunna skapa oss en bra bild på vilka kriterier som behöver uppfyllas för att vi ska kunna skapa en vettig guidning, just i ett osäkert läge.

Vi kartlägger till exempel hur behovet av reseinformation och guidning förändras under olika delar av en resa, hur upplevelserna påverkas av diverse yttre omständigheter såsom dagsljus vs mörker, också noterar vi förstås hur behoven skiljer sig åt utifrån vilken situation användaren hamnar i osv. Exempel på andra frågor vi utforskar är vilken typ av bildunderlag som är relevant att visa i relation till en mer klassisk karta med resenärens position och destination. Hur stiliserad eller fotografisk kartvyn bör vara för att bli som tydligast och praktisk i användning, för såväl digitalt slipade användare som för grupper med behov av särskilda stöd (såsom tillgänglighetsanpassning).

Testerna går i grova drag till så att vi efter en inledande intervju helt enkelt ge oss ut på ett uppdrag, där testpersonen får visa hur denne tar sig fram i ett oväntat läge med hjälp av diverse informationskanaler. I de aktuella testerna utgår vi bland annat från inspelade bildsekvenser som de Malmöbaserade entreprenörerna vid Mapillary hjälpt oss att samla in, men vi jobbar också med tidiga pappersprototyper och skisser på tänkbara lösningar av andra slag.

Nu har vi ännu bara hunnit spendera en dag i fält, och fler tester väntar under nästa vecka – så vi kan inte avslöja för mycket i förväg. Men det börjar redan framträda en del intressanta mönster. Observationerna vi samlar in används genast i designworkshops där vi vänder och vrider på insikterna, och återvänder sedan ut i fält för att förstå mer om resenärernas vardag och komma vidare med satsningar som är relevanta.

Är du själv intresserad av att vara med och skapa framtidens reseupplevelser? Då kan du anmäla ditt intresse genom att skriva en kommentar nedan. Kanske blir du då inbjuden att delta i något av våra kommande experiment, tester eller samtal. Varje aktivitet har sin egen karaktär, så det är en upplevelse i sig – och vi planerar att göra många nedslag framöver.

Vi tänker inte bygga morgondagens tjänster på gårdagens antaganden

Idag uppmärksammas vikten av användbarhet och användningsupplevelser (User Experience) runt om i världen genom ”World Usability Day”. Detta år har man valt temat engagemang, för att uppmana oss att tänka i nya banor, skapa en bättre förståelse för vikten av bra UX och hitta sätt att engagera ännu fler människor i arbetet med att förbättra de digitala lösningar som inte fungerar tillräckligt bra.

Som en del av detta initiativ ber vi er därför att svara på en enkät om våra befintliga symboler. Syftet med denna undersökning är att förstå mer om hur ni tolkar det symbolspråk som används. Detta är ett sätt för oss att ta ett avstamp i det nuvarande, för att kunna göra välgrundade designbeslut kring vår kommande trafik och reseinformation.

Jag tvivlar på att det finns många andra ämnen i vår närhet, som har potential att just engagera er resenärer och användare så mycket som trafik och reseinformation. Sedan jag började min anställning som UX-designer på Skånetrafiken innan sommaren har jag hamnat i djupa diskussioner, både med vänner och främlingar, om hur vi jobbar med vår reseinformation.

Jag har därför börjat bära med mig en lagom tjock anteckningsbok som jag tagit fram när någon har gott om åsikter eller idéer om hur vi borde hantera trafikstörningar, signalfel, kundärenden eller tömma papperskorgarna oftare. Boken är redan ganska välfylld och jag föreställer mig hur den kan bli ett fint tidsdokument på sikt när vi stämmer av uppdraget ”Framtidens reseupplevelse” någon gång år 2020.

Anteckningsboken som successivt fylls med era idéer och tankar om framtidens resande.

Men framförallt är den här anteckningsboken och alla iakttagelser och inspel från resenärer och kunder, ett tecken på hur viktig och engagerande kollektivtrafiken är. Från ett användbarhetsperspektiv inte minst en påminnelse om hur avgörande små designdetaljer är i praktiken.

Arbetet med den responsiva webben inom ”Digitalt Kundmöte” är en viktig del av att förbättra för våra användare. Men utöver de satsningar som kommer att nå ut under nästa år, arbetar vi också konceptuellt och iterativt med att möta de stegrande förväntningarna på våra digitala tjänster. Detta görs inom förstudien av projektet Framtidens Reseupplevelse, som beskrevs i det inledande inlägget här på bloggen och som finansieras med hjälp av Vinnova.

Innan jag började här var jag troligen en av dem som tänkte högt då och då att ”hur svårt kan det vara att göra ditt eller datt lite tydligare, eller lite enklare”. När jag nu insett ett och annat om de bakomliggande systemens beroenden och vilka konsekvenser det får för att finslipa användbarheten inom något så föränderligt som mjukvara och digital tjänsteutveckling – inser jag komplexiteten vi har att arbeta med.

Vi kommer att få anledning att återkomma till ämnet trafik och reseinformation flera gånger om i den här bloggen. Helst gör vi det med riktning framåt – mot det som är möjligt, istället för att fastna i det som begränsar oss idag. Vi tänker inte bygga morgondagens tjänster på gårdagens antaganden.

Happy World Usability Day!

Vad gör vi i ”Digitalt Kundmöte”?

Vår resa fram till 2020 är redan i full gång. Ett av de första projekten som kommer att sättas live under nästa år och som kommer att innebära en tydlig och konkret förändring för våra kunder är projektet ”Digitalt kundmöte”. Projektet kommer också att vara ett av våra teman på bloggen och ni kommer regelbundet få följa arbetet och få möta ett flertal olika experter från Skånetrafiken och från våra olika leverantörer.

Huvudleverantör för projektet är CGI. Av mig, generalisten och projektkoordinatorn Lisa, kommer ni få en snabb introduktion idag.

Som ni redan vet från premiärinlägget så kommer Skånetrafiken att lansera en mobilanpassad webb (Episerver 7.5), inklusive ny webbshop (Episerver Commerce), och ett helt nytt CRM-system (MS Dynamics) kombinerat med en helt ny analysplattform (ett datawarehouse med tillhörande Qlikview-applikationer), och detta redan under våren 2015. ”En plattform att bygga på för framtiden”, skrev Martin och Ulrika. Ja, projektet ”Digital kundmöte” är stort och brett och det är en tuff utmaning, både för oss internt och för våra leverantörer. Alla olika delar måste synkas för att kunna åstadkomma en helhetslösning, men detta helhetsgrepp är helt nödvändigt för att vi ska kunna komma vidare i våra ambitioner för 2020.

Det som tydligast syns ut mot kund är vår hemsida – Skånetrafiken. Den har idag mellan 40 000 och 70 000 besök (inte unika besökare, utan besök) per dygn och av dessa är det redan idag drygt 49 procent som kommer från mobila enheter – och det trots att sajten som den är idag är fullkomligt icke-mobilanpassad. Våra kunder är ju per definition väldigt, väldigt mobila eftersom de (ni) är ute och reser med oss en hel del. Så valet att satsa på en responsiv ny hemsida, designad enligt principen ”mobile first”, var väldigt självklart för oss.

För att kontrollera att våra antagande kring vår målgrupp var riktiga genomförde vi inför projektstart ett arbete med InUse. Ur det arbetet föddes Anna, Leon och Birgitta – våra tre primära personas.