På fredagen togs det första spadtaget för fyrspårsutbygget mellan Malmö och Lund!

I 17 år har vi haft en överbelastad tågbana på sträckan och nu äntligen påbörjas arbetet mot förbättring.

Idag, fredag, tas det första spadtaget tillsammans med infrastrukturminister Tomas Eneroth (S) till det som blir det största infrastrukturprojektet i Skåne under de kommande åren. Det som ger fyra tågspår mellan Malmö och en bit in i Lund år 2024.

Utbyggnaden har varit mycket efterlängtad och länge planerad. Redan år 2000 när Öresundsbron invigdes och jag jobbade på SJ med att starta upp Öresundstågstrafiken, larmades det om att det skulle bli trång på spåren mellan Malmö och Lund. SJ hade redan då inlett förhandlingar om att bygga ut till fyra spår, men det gick trögt. I mitten på 2000-talet var man så långt komna att man skulle skriva kontrakt, men då önskade kommuner längs sträckan att järnvägen skulle grävas ner för att minska buller.

Sammanfattningsvis har vi alltså i snart 17 år levt med trafik på en bana som redan år 2000 ansågs överbelastad. Och dessutom på sträckan Malmö – Lund som ju är pulsådern i tågtrafiken. Sker det en störning här, fortplantar den sig i hela järnvägssystemet.

2024 är det alltså tänkt att fyrspåren ska vara färdiga. Trafikverket har upphandlat bygget som en totalentreprenad, där NCC och Spanska OHL bygger anläggningen och arbetet inleds med att det byggs parallella tillfälliga spår som trafiken kör på. För Trafikverket har i upphandlingen skrivit att järnvägstrafiken ska vara igång utan större störningar under hela byggtiden. Givetvis kommer det bli ett antal planerade avstängningar, en del problem och hel del utmaningar de kommande åren, men vi ska göra allt för att ni resenärer ska drabbas så lite som möjligt.

Och sedan när allt är klart har vi en toppmodern anläggning med nya stationer, där vi kan erbjuda kollektivtrafik i världsklass!

Är ni intresserade av att läsa mer om det stora bygget, som kommer att kosta cirka sex miljarder och likställs i storlek med Hallandsås-projektet, gå in på Trafikverkets hemsida. Här finns mycket information. Det går också att följa arbetet på Facebook.

Några viktiga årtal i arbetet:

23 oktober 2017: Lommavägen stängs i Arlöv. Här inleder man med att bygga en ny järnvägsbro över vägen. I Arlöv finns redan ett projektkontor med ca 100 anställda som ska leda projektet. Projektet har nu också utökats till att man ska bygga fyrspår från Flackarp till Klostergården i Lund.

27 oktober 2017: Bygget invigs och påbörjas med infrastrukturminister på plats.

2017 – 2020: Byggs det parallella tillfälliga spår som tågtrafiken ska köra på. Burlövs station byggs under denna period.

2020: Kopplas tågtrafiken över till de tillfälliga spåren och de tillfälliga stationerna i Åkarp och Hjärup tas i drift. Den gamla järnvägen rivs och man börjar enorma schaktningsarbeten för att sänka ner järnvägen genom Åkarp. Klostergården ska få en station och den börjar byggas 2020.

2022 – 2024: Färdigställs fyrspåren. 2022 kopplas järnvägstrafiken bort från de tillfälliga spåren och de nya stationerna tas delvis i drift. Under denna period byggs Lund – Flackarp.

2024: Har vi äntligen fyra spår mellan Malmö och en bit in i Lund. Det tog lång tid, vilket det ofta gör när man jobbar med järnvägsprojekt.

Ny utbyggnad äntligen på banan

Relaterat

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *