back

Var är tåget? Pilot på Malmö C

Inte sällan är det så att du som resenär står på plattformen och undrar var tåget befinner sig just nu.
Inte minst vid störningar vill du veta om tåget har avgått från föregående station och om det är på väg.
Vi är därför glada att berätta att vi testar en helt ny tjänst på Malmö C. Ovanför spår 1b och 2b används nu sex skärmar för att grafiskt och tydligt visa information om nästa ankommande och avgående tåg från givet spår. Idén är att tjänsten kompletterar övrig, mer traditionell skyltning på plattformen. Detta då närmaste avgång ju är det som allt som oftast är mest intressant för de som står där.

Tjänsten är i sin linda, under testning och utveckling. I dagsläget visar vi information om Pågatåg och Öresundståg. Men visionen är mycket större än så. I framtiden vill vi addera ytterligare information, till exempel om tågets stopposition för att underlätta påstigning, fyllnadsgrad, tåglängd med mera. I nästa steg vill vi blanda in GPS-positionering för att göra informationen mer exakt. Möjligheterna är många!

Rezgar Hayder

Rezgar Hayder