Jag funderar dagligen på hur vi kan öka den nytta som kollektivtrafiken skapar för oss som bor och vistas i Skåne. Den är en del av hundratusentals människors vardag och det är vi på Skånetrafiken som har som uppdrag att utveckla den.

Nu pågår den Europeiska Trafikantveckan som är ett initiativ där kommuner i många EU-länder, och i Sverige, skapar aktiviteter för att främja hållbara resor. Varje kommun utformar sina egna aktiviteter och i Skåne är bland annat Helsingborg, Landskrona och Lund involverade.

Men vad är egentligen en hållbar resa? En hållbar resa är en som skapar nytta för individen som förflyttar sig från punkt A till punkt B – samtidigt som den inte förorsakar uppenbara nackdelar för vare sig andra människor eller för miljön.
Den mest hållbara resan är förstås den som sker med cykel eller gång.

Men tredje bäst är den som genomförs tillsammans – på bussen eller tåget. Inte minst i städer där vi behöver utrymme till rekreation och livskvalitet istället för vägar och parkeringsplatser. Och inte minst för oss som tycker att våra barn ska kunna leka i parker och klättra i träd istället för att springa runt på parkeringsplatser utanför shoppingcenter.

Det känns som att vi som jobbar med miljöfrågor konstant tjatar om att alla behöver ta sitt ansvar för att lämna över en frisk planet till våra barn och barnbarn. Men faktum är att klimatfrågan har blivit så akut att den står högst upp på agendan både nationellt och internationellt.

Speciellt nu när USA har lämnat det globala klimatavtalet som nästan alla världens länder var överens om. Våra undersökningar visar att 78 % av våra kunder tycker att det är viktigt att deras buss- och tågresa bidrar till en bättre miljö. Och det gör den verkligen. Reser du med våra bussar och tåg sparar du i snitt 90 procent av alla klimatutsläpp som hade uppstått om du hade kört en vanlig bil.

Miljöfrågorna är också direkt kopplade till vår hälsa. Trafiken är den största källan till avgaser och buller i våra skånska städer vilket påverkar många människors hälsa negativt. Inom kollektivtrafiken pågår det ett stort arbete med att byta teknik – från bussar med förbränningsmotor till elbussar som kör tyst, avgasfritt och klimatsmart på grön el. Nästa år kommer vi att se elbussar rulla i Malmö och precis som människorna i Landskrona och Ängelholm kommer Malmöborna tack vare eldriften nu kunna njuta av lite renare stadsluft och mindre buller.

Slutligen kan konstateras att kollektivtrafiken tillhör alla i Skåne och att den är en del av många människors liv. Genom att kunna resa kollektivt skapas möjlighet till möten mellan människor. Därmed bryts barriärer i samhället och förhoppningsvis leder detta till ett mer jämlikt samhälle. Med allt detta i bakhuvudet, får jag ny energi att fortsätta arbeta för att öka kollektivtrafikens nytta och de hållbara resorna. Till och med en regnig dag i september, klockan 06 på tåget från Malmö till vårt kontor i Hässleholm.

Den bästa resan är tillsammans

Relaterat

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *