Våra lösningar inspirerar

Vårt arbete med konceptbussen gav ringar på vattnet och nu har Zürich hakat på.

Zürich säger Hej!

Så börjar en artikel publicerad på bloggen hos våra schweiziska kollegor på Verkehrsbetriebe Zürich (VBZ).

Rubriken är en anspelning på att den schweiziska trafikhuvudmannen har hittat sin inspiration för att förbättra kundupplevelsen ombord i Sverige. Närmare bestämt hos Skånetrafiken.

Kanske kommer ni ihåg vår konceptbuss där vi tillsammans med Veryday och Volvo gjorde radikala förändringar ombord på en stadsbuss för att förbättra kundupplevelsen. Bland annat testades bättre lösningar för stående passagerare liksom hörnsoffor för mer en mer öppen känsla.

Vårt arbete gav ringar på vattnet och nu har alltså Zürich, som ofta ses som en föregångsstad vad gäller kollektivtrafik, hakat på våra idéer. Sedan mitten på augusti snurrar nu en stadsbuss i Zürich i linjetrafik med just en ståbordslösning ombord.

Bussens koncept ska testas i ett år och sedan utvärderas innan det förhoppningsvis implementeras i mer av deras trafik. Kul, tycker vi.
I Skåne finns ståbordslösningen sedan i juni på samtliga bussar på linje 1 i Helsingborg.

Här kan du läsa mer om vårt jobb med konceptbussen.

Nu kommer elbussarna till Malmö

I december blir Malmötrafiken renare, tystare och bekvämare. Då börjar elbussarna rulla i Malmö.

Nu gör Skånetrafiken och Malmö stad tillsammans med Nobina en gemensam satsning på eldriven kollektivtrafik. I december blir linje 7, Ön-Svågertorp, den första stadsbusslinjen på förnybar el som ger dig möjlighet att resa klimatsmart.

Satsningen gör vi för en hållbar samhällsutveckling. Vi vill minska klimatutsläppen och bidra till renare luft och tystare grönare miljöer som människor mår bra i. Våra elbussar genererar inga avgaser. De drivs med en elmotor på förnybar el.

Den typ av buss som kommer att användas på linje 7 har ett litet snabbladdat batteri som fylls på vid ändhållplatsen, där bussarna har reglertider och tid för förarpaus och/eller förarbyte. Bussen tar sin ström genom en stolpe med en monterad kontaktskena (så kallad pantograf) som sänker sig ned på en kontaktyta på bussens tak när bussen står still. Det tar ungefär fem minuter att ladda, sedan går det att köra vidare igen.

Och köra vidare tyst! Ljudnivån ombord och i bussens närhet är markant lägre jämfört med en buss med förbränningsmotor. En elbuss genererar i snitt 5-6 decibel lägre ljudnivå. Det låter kanske inte så mycket men man kan i sammanhanget nämna att en höjning av 10 decibel upplevs av den mänskliga hörseln som en fördubbling av ljudnivån.

En annan rolig grej med de nya bussarna är insidan. Den kommer skilja sig en hel del från de andra stadsbussarna med flera saker hämtade från våra konceptbussar. Bland annat ska det finnas en soffa längst bak där det går att sitta tillsammans och stanna-knappar som återkopplar med ljus. De gamla stolparna har också ersatts med bågar och räcken i taket som gör det enklare att hålla sig och lättare att röra sig genom bussen. Allt för att göra den hållbara resan så behaglig och trygg som möjligt.

Vill du läsa mer om konceptbussen och alla unika, funktionella lösningar, klicka här. Mer information om elbussarna hittar du här.

Framtidens regionbuss testades

På skärtorsdagen fick några resenärer prova framtidens regionbussar. Nya lösningar testades och ännu ett steg mot framtidens reseupplevelse togs.

I december förra året kunde ni läsa här på bloggen om vårt arbete med konceptbuss 1.0. Sedan dess har projektet fortsatt med att se över de funktionella lösningarna för vår regionbusstrafik – konceptbuss 2.0.

Tillsammans med innovationsbyrån Above och busstillverkaren Scania började arbetet med regionbussarna med förstudier, där vi bland annat tittade på hur vi påverkas av vår samtid och den snabba tekniska, digitala utvecklingen. Kundernas behov och känslor var också styrande och deras synpunkter samlade vi in genom att bland annat ge oss ut och resa och inleda samtal med våra medresenärer.

Vi studerade också hur kunderna rör sig i bussen, och varför vissa platser är mer populära än andra. Olika behov och förutsättningar studerades extra: som att kunna arbeta ombord, ha privat utrymme, få information under resan och känna trygghet till exempel.

Utöver de spontana mötena med resenärer arbetade Above också nära personer med olika funktionshinder för att fånga upp deras behov.

Några utvalda fiffiga idéer togs sedan vidare till prototyper vilka bedömdes och utvecklades vidare. Och den 29 mars, en kall och snöig skärtorsdag, var lösningarna så förfinade att det var dags för en fokusgrupp att prova dem!

Fokusgruppen, sex personer i olika åldrar och med olika resvanor fick titta och tycka till om flera av våra nya koncept. Som de personliga arbetsytor vilka byggts för de som vill jobba ombord. Och att bussen gjorts öppnare med en ”flexyta” och en soffdel allra längst bak för dem som reser i grupp.

Gunilla, en av testarna, har varit med i Skånetrafikens fokusgrupper tidigare och uppskattade möjligheten att få komma med synpunkter.

”Jag reser mycket med buss och tycker att det är viktigt med en bra resupplevelse. Att få komma hit idag och prova olika lösningar är roligt. Det känns som man blir lyssnad på och kan påverka”, sa hon.

Och testarnas åsikter spelar stor roll i vårt fortsatta arbete. Aboves projektledare Markus Ånskog och designern Johan Liljeros hade efter dagens slut, blocken fulla av synpunkter att jobba vidare med.

Projektledare Markus Ånskog presenterar idéerna.

”Jag är väldigt nöjd. Särskilt med testpersonerna som verkligen var engagerade och gick in för sin uppgift på ett bra sätt. De kom med konstruktiva synpunkter utifrån sina egna erfarenheter som resenärer”, sammanfattade Markus Ånskog .

Nästa steg i arbetet blir nu att jobba vidare med koncepten och börja addera design, form, färg och material, till funktionerna. Allt med resenären som utgångspunkt. Och med framtida tillverkning av en buss full med innovativa lösningar som målbild!

Vi rapporterar vidare om vad som är på gång och hoppas på smarta tankar från er läsare. Tveka inte att kommentera nedan.

Unika koncept snart till vardags

Hörnsoffa, bågar och extra plats för rullatorer är några av de idéer som uppkom i samband med Konceptbussen och som nu blir vardag i stadsbusstrafiken.
Sommaren 2016 hade Konceptbussen 1.0 sin premiärtur. Bussen var ett samarbete mellan Skånetrafiken, designbyrån Veryday samt Volvo och Transdev och hade som syfte att utmana sättet att se på inredning och funktion. Att bygga en buss som istället för att inrikta sig på enbart snygg design hade fokus på funktionella lösningar som underlättar för kunderna.

Bussen rullade i Kristianstad och Malmö och efter tester och utvärderingar valdes vissa funktionella lösningar ut som vi gick vidare med och nu gör tillgängliga för våra kunder. Bland annat i HelsingborgsExpressen och LundaExpressen (spårvagnen) 2019/2020. Och redan nästa år blir elbussarna i Malmö utrustade med hörnsoffa, mer utrymme för rullatorer och med ”bågar” istället för stolpar. ”Bågarna” ersätter de stänger som går från golv till tak i vanliga bussar och öppnar upp utrymmet, är lättare att kroka arm i och gör därmed att man står stadigare. Grattis till Malmöborna!

Utöver detta fortsätter också arbetet på andra sätt, som att se över de funktionella lösningarna på vår regionbusstrafik. Sedan i augusti i år jobbar vi tillsammans med servicedesignfirman Above och busstillverkaren Scania för att förbättra kundernas upplevelser också där. Ett spännande arbete som förhoppningsvis ska ge lika många aha-upplevelser och nya insikter om hur man bäst inreder en buss som det förra Konceptbuss-projektet. I maj 2018 är tanken att bussen ska vara färdig för test. Mer info kommer, stay tuned!

Malmöborna ger konceptbussen tummen upp

Har du sett en lite annorlunda buss på linje 8 i Malmö? Det är konceptbussen, Skånetrafikens eget rullande reselabb. En färsk undersökning visar att Malmöborna gillar att åka med bussen.

Det var ungefär för ett år sedan som idén om konceptbussen kläcktes. Projektet är ett samarbete mellan Skånetrafiken, designbyrån Veryday samt Volvo och Transdev med syftet att skapa bättre utrymmen och mer funktionella ytor ombord på våra stadsbussar. Efter en intensiv utvecklingsperiod där vi testade olika koncept på användare så började den specialbyggda bussen rulla i Kristianstad i höstas. Nu testas den i rusningstid på linje 8 i Malmö.

Ett av koncepten som vi tror kan göra stor skillnad är ståbordet. Idag är bussar anpassade till att du ska sitta ner. Men när det är trångt ombord så kan det kännas både obekvämt och otryggt om du inte är en av dem som fått en sittplats.

På konceptbussen har vi vänt på det och funderat över hur man kan göra det mer tilltalande att stå upp. Genom att plocka bort några sittplatser har vi kunnat skapa mer utrymme per person, attraktivare ståytor och dessutom gjort det lättare att ta sig av och på bussen.

Nu när bussen har rullat i Malmö ett tag har vi låtit Trivector göra en undersökning för att ta reda på vad resenärerna tycker om den. Och resultatet är övervägande positivt!

Av de knappt 500 tillfrågade så tyckte 80 procent att inomhusmiljön ombord är bättre eller mycket bättre än i en konventionell buss. Majoriteten var positivt inställda till att stå upp och tyckte även att det var enkelt att gå ombord på bussen och att förflytta sig inne i den. Detta gör att vi fått en ytterligare bekräftelse på att ta vidare konceptet med öppnare ståytor.

Med det sagt så kvarstår en stor utmaning, nämligen hur vi ska kunna säkerställa att personer med rullatorer och barnvagnar hittar en bra plats ombord. Detta har blivit extra tydligt i en ung stad som Malmö.

Vad händer nu då? Konceptbussen kommer fortsätta rulla i Malmö under våren. Nu tittar vi på möjligheten att göra ytterligare en undersökning senare i vår för att se om resultaten skiljer sig åt när Malmöborna vant sig lite mer vid bussen.

Titta gärna in här på bloggen om ni vill läsa mer om vår produktutveckling framöver!